คุณสามารถเป็น “คุณครู” ได้หรือไม่?? #1

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

ครูผู้ช่วย #01

next

#1 กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

next

#2 มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

next

#3 มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก

next

#4 ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

next

#5 ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

finish

Results

Spread the love
Spread the love

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →