28

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     พ่อ, แม่ กับลูกอีก 2 คน  พ่อและแม่หนักคนละ  100 กิโลกรัม  ส่วนลูกหนักคนละ 50 กก. ถ้าคนทั้ง  4  จะข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง  โดยเรือลำหนึ่งซึ่งสามารถบรรทุกได้ไม่เกิน  105  กิโลกรัม  อยากทราบว่าถ้าจะข้ามหมดทั้ง  4  คน  จะต้องพายเรือทั้งหมดกี่เที่ยว  (ไปนับ  1 เที่ยวกลับนับอีก  1  เที่ยว)

        ก.  5  เที่ยว

        ข.  8  เที่ยว

        ค.  9  เที่ยว

        ง.  ข้ามทั้งหมดไม่ได้

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

2.     มีไข่อยู่จำนวนหนึ่ง  แบ่งให้ดำ,  แดงและขาว  โดยแบ่งให้ดำก่อนดำได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดกับอีกครึ่งฟอง,  แดงได้ครั้งหนึ่งของที่เหลือกับอีกครึ่งฟอง  ส่วนขาวได้ครึ่งหนึ่งของที่เหลือจากแบ่งให้แดงแล้วกับอีกครึ่งฟอง  อยากทราบว่าเดิมไข่ทั้งหมดมีกี่ฟอง

        ก.  13  ฟอง

        ข.  42  ฟอง

        ค.  7  ฟอง

        ง.  เป็นไปไม่ได้

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

3.     มะม่วงราคาผลละ  5  บาท  พุทรา  25  ผล  1  บาท  และชมพู่ผลละ  1  บาท  ถ้าซื้อผลไม้ทั้ง  3  รวม  50  ผลเป็นเงิน  50  บาท  อยากทราบว่าจะซื้อชมพู่มากี่ผล

        ก.  15

        ข.  19

        ค.  20

        ง.  21

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

4.     คนอุตริปักเสาสูง  12  ฟุต  โดยทาเสาด้วยน้ำมันจนลื่น  แล้วให้ลิงปีนขึ้นไปให้ถึงยอด  ปรากฏว่าลิงจะปีนได้ครั้งละ  3  ฟุต  แต่ลื่นลงมา  2  ฟุต  อยากทราบว่าลิงจะต้องปีนกี่ครั้งจึงจะถึงยอดเสา

        ก.  9

        ข.  10

        ค.  11

        ง.  12

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

5.     นกเอี้ยงฝูงหนึ่งบินมาเกาะหลังควาย  ถ้าเกาะตัวต่อตัวจะเหลือนก  1  ตัว  แต่ถ้านก  2  ตัวเกาะควาย  1  ตัว  จะเหลือควาย  1  ตัว  อยากทราบว่ามีนกกี่ตัว

        ก.  1

        ข.  2

        ค.  3

        ง.  8

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

6.     อ.หวง ฉีกหนังสือเพื่อนำไปทำต้นฉบับ  โดยฉีกหน้า  1,  10,  11,  41,  42  อยากทราบว่า  อ.หวง ฉีกหนังสือนี้กี่แผ่น

        ก.  5  แผ่น

        ข.  4  แผ่น

        ค.  3  แผ่น

        ง.  2  แผ่น

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

7.     เลข  1  ถึง  100  จะมีเลข  0  อยู่ทั้งหมดกี่ตัว

        ก.  9  ตัว

        ข.  10  ตัว

        ค.  11  ตัว

        ง.  20  ตัว

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

8.     ลวดหนามยาว  160  เมตร  ล้อมพื้นที่ได้  1  ไร่  ถ้าลวดหนาม  480  เมตร  จะล้อมได้พื้นที่เท่าไร?

        ก.  3  ไร่

        ข.  2  ไร่

        ค.  9  ไร่

        ง.  8  ไร่

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

 

9.     มีลูกบิลเลียดอยู่  35  ลูก  จะวางเป็นรูปปิรามิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ายอดแหลม  จะวางได้กี่ชั้น

        ก.  3

        ข.  4

        ค.  5

        ง.  6

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

10.   จะต้องเอาเลขอะไรมาบวกกับ  3  จึงจะทำให้ผลบวกของ  3  กับเลขจำนวนนั้นมีค่าเท่ากับผลคูณของเลขจำนวนนั้นกับ  3

        ก.  1

        ข.  1

        ค. 

        ง. 

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก