ชุดที่ 36

โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย

101.  แพทย์ : ฝึกหัด

          ก.  นักวิทยาศาสตร์ : ทดลอง

          ข.  นักคำนวณ : ฝึกฝน

          ค.  ครู : ฝึกสอน

          ง.  ข้าราชการ : อบรม

102.  อดอาหาร : น้ำหนัก

          ก.  อาหาร : อ้วน

          ข.  ขนมปัง : แป้ง

          ค.  ยา : ความเจ็บปวด

          ง.  ลดลง : เพิ่มขึ้น

103.  หนังสือ : ตัวอักษร

          ก.  ซอง : กระดาษ

          ข.  บ้าน : ซอย

          ค. โรงหนัง : ป้ายโฆษณา

          ง.  ปฏิทิน : วันที่

104.  คุก : อาชญากรรม

          ก.  ผู้พิพากษา : อาชญากร

          ข.  นักโทษ : ขโมย

          ค.  ป่าช้า : ความตาย

          ง.  อิสรภาพ : นก

105.  ท่อน้ำ : น้ำ

          ก.  สายไฟ : ไฟฟ้า

          ข.  เสียง : สูญญากาศ

          ค.  ถนน : รถยนต์

          ง.  วงกลม : ส่วนโค้ง

106.  การสอบ : ทุจริต

          ก.  กองทัพ : เกณฑ์ทหาร

          ข. หลอกลวง : ธุรกิจ

          ค.  กฎหมาย : คับแคบ

          ง.  ความเสี่ยง : เสมียน

107.  ปุ๋ย : ชาวนา

          ก.  ข้าวโพด : ชาวไร่

          ข.  รำข้าว : คนเลี้ยงหมู

          ค.  ดอกเบี้ย : นายธนาคาร

          ง.  ทหาร : ประชาชน

108.  เกาะ : มหาสมุทร

          ก.  ภูเขา : ลำธาร

          ข.  ป่า : หุบเขา

          ค.  โอเอซิส : ทะเลทราย

          ง.  ผลไม้ : เมล็ด

109.  วิวาท : ทนทาน

          ก.  โต้เถียง : คนงาน

          ข.  ให้เหตุผล : มั่นคง

          ค.  ขึ้นเสียง : อดทน

          ง.  ต่อต้าน : สึกหรอ

110.  นาฬิกา : เวลา

          ก.  ส่วนสูง : ไม้เมตร

          ข.  ชั่วโมง : นาที

          ค.  ระยะทาง : ความยาว

          ง.  ตาชั่ง : น้ำหนัก

111.  การโฆษณา : การซื้อ

          ก.  ทัศนคติ : ความแน่ใจ

          ข.  ความพยายาม : ความสำเร็จ

          ค.  ความนิยม : การหาเสียง

          ง.  ความช่วยเหลือ : ความเข้มแข็ง

112.  ทารก : นมวัว

          ก.  กบ : ลูกอ๊อด

          ข.  ผ้า : กรรไกร

          ค.  พี่เลี้ยง : นมมารดา

          ง.  รถยนต์ : น้ำมัน

113.  ลำปาง : อุบลราชธานี

          ก.  นครศรีธรรมราช : เชียงใหม่

          ข. แพร่ : นครพนม

          ค.  ร้อยเอ็ด  : พิษณุโลก

          ง.  ปัตตานี : สระบุรี

114.  ออกซิเจน : ไฮโดรเจน

          ก.  เรเดียน : คาร์บอนไดออกไซต์

          ข.  ยูเรเนียม : กำมะถัน

          ค.  ไนโตรเจน : ฮีเลียม

          ง.  ฟอสฟอรัส : สังกะสี

115.  หนู : แมว

          ก.  สุนัข : ช้าง

          ข.  เหยื่อ : นก

          ค.  คางคก : แมลง

          ง.  สิงโต : งู

116.  ดึง : ถือ

          ก.  ดัน : ยก

          ข.  ผลัก : แตะ

          ค.  กระเถิบ : เขี่ย

          ง.  ชก : หมอบ

117.  วิวาท : โต้เถียง

          ก.  โกรธ : เกลียด

          ข.  ว่ากล่าว : ตักเตือน

          ค.  ตำหนิ : กลมเกลียว

          ง.  ทำโทษ : ตี

118.  วงเวียน : ไม้บรรทัด

          ก.  ตุ้มหู : อัญมณี

          ข.  คันไถ : ทุ่งนา

          ค.  กระดาษ : เครื่องพิมพ์

          ง.  จอบ : ดิน

119.  ถนน : รถยนต์

          ก.  น้ำมัน : ยางมะตอย

          ข.  แม่น้ำ : เรือยาว

          ค.  รถไฟ : ราง

          ง.  สะพาน : อุโมงค์

120.  โศกเศร้า : ตาย

          ก.  หัวเราะ : ร้องไห้

          ข.  กลัว : เกลียด

          ค.  สับสน : โกรธ

          ง.  สุข : เกิด