Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กปร

20 พฤศจิกายน 2017 - 24 พฤศจิกายน 2017

“กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ย. -24 พ.ย. 2560

กปร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 พฤศจิกายน 2017
End:
24 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41848/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 พ.ย. 2560

กปร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์,นายช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤศจิกายน 2017
End:
17 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41789/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 พ.ย. 2560

กปร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์,นายช่างภาพ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2017
End:
3 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41643/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -3 พ.ย. 2560

กปร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์,นายช่างภาพ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 ตุลาคม 2017
End:
3 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41465/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ส.ค. -1 ก.ย. 2560

กปร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.รับรองและเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) สามารถขับรถยนต์ได้ดีและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3) สามารถดูแลรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมรถยนต์เบื้องต้นตลอดทำงานเกี่ยวกับเอกสารได้
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
6) พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งห่างไกลหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวโดยต้องพักค้างแรม
7) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
และไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่อาจไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รับผิดชอบในการให้บริการขับรถยนต์สำหรับการติดต่อราชการทั่วไปเพื่อประสานงาน
และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไปในประเทศ พร้อมทั้งขับรถยนต์เข้าร่วมขบวนติดตามเสด็จหรือขับรถยนต์ให้แก่บุคคลสำคัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
(2) ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายในเบื้องต้น
และงานธุรการเกี่ยวกับการรับจ่ายรถยนต์
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยกสิ่งของ จัดสถานที่ หรืออยู่เวรรักษาความปลอดภัยในบางโอกาส และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การกำหนดวันการประเมินสมรรถนะแต่ละประเภทนั้นจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิมีเข้ารับการเลือกสรร โดยอาจกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบปฏิบัติก่อนแล้วจึงให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเข้ารับการทดสอบอื่นต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนการทดสอบสมรรถนะแต่ละวิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่กำหนดในวิธีการทดสอบนั้นๆ

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 สิงหาคม 2017
End:
1 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40945/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กปร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -11 ม.ค. 2560 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กปร. เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติงานภายในกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ที่ ก.พ.กำหนด ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
/3) วิเคราะห์ …
3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
3.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.3 ด้านการประสานงาน
1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้านการบริการ
1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ อาจจะมีการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น รับเสด็จ การเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามโครงการ เป็นระยะ ๆ ซึ่งบางครั้งเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือต้องพักแรมในต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวัน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กปร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กปร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2016
End:
11 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36640/

Venue

กปร.
กปร. กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กปร. เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา แต่ต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
4) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเต็มเวลาทำการของราชการทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำเสนอความเห็นในเบื้องต้น การสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและ
การประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ช่วยเหลือภารกิจในการตามเสด็จพระราชดำเนิน การประสานงานเพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การติดตามและประเมินผลโครงการ การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ อาจจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร
โดยต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันด้วย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงาน กปร. จะทำการประเมินโดยการสอบข้อเขียนก่อน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลโดยจะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มเช่นกันจึงจะถือว่าผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กปร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

กปร.
กปร. กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com