Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 มีนาคม 2018 - 19 มีนาคม 2018

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 มี.ค. -19 มี.ค. 2561 รวม 43 อัตรา

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ไม่แน่ใจว่าเป็นอัตรารวม 400 อัตรา ที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือเป็นอัตราแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับ 400 อัตราก่อนหน้านั้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร และวันเวลารับสมัครก็แตกต่างกับที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคยเผยแพร่รายละเอียดการรับสมัครคร่าวๆ ไว้

โดยครั้งนั้นแจ้งว่าจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561 แต่ที่เดลินิวส์ออนไลน์เผยแพร่ข่าว การรับสมัครพนักงานของ กฟภ. เฉพาะของสำนักงานใหญ่ กลับเป็นวันที่ 13-19 มีนาคม 2561

พยามจะหาประกาศที่เดลินิวส์นำเสนอข่าวแต่หาไม่เจอ ซึ่งจริงๆ ก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ของ กฟภ. ก็ได้แจ้งไว้ว่าจะประกาศรายละเอียดในวันนี้ (26 ก.พ. 61) แต่พอดีตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการรอพรุ่งนี้ (27 ก.พ. 61) อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดีอาจจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิไว้ก่อนได้นะครับ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ประจำ PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 อัตรา มีตำแหน่งดังนี้

1. วิศวกรไฟฟ้า (จํานวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

2. วิศวกรไฟฟ้า (จำนวน 18 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

3. นักบัญชี (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

4. นักเทคโนโลยีการพิมพ์ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

5. นักตรวจสอบภายใน (จำนวน 6 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.ตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การจัดการระหว่างประเทศ, บัญชี หรือ สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง, เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (ยกเว้นสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร )

6. วิศวกรโยธา (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.ตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา  และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

7. พนักงานช่างไฟฟ้า (จำนวน 9 อัตรา)

สังกัดสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คุณสมบัติ จบปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง

8. ช่างโยธา (จำนวน 4 อัตรา)

สังกัดสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คุณสมบัติ จบปวส.สาขาวิชาโยธา, ก่อสร้าง, เทคนิตการก่อสร้าง, เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง, ช่างสำรวจ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตำแหน่ง: เฉพาะสำนักงานใหญ่,รวม43อัตรา,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรไฟฟ้า,นักบัญชี,นักเทคโนโลยีการพิมพ์,นักตรวจสอบภายใน,วิศวกรโยธา,พนักงานช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :online  
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/629395

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 มีนาคม 2018
End:
19 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43127/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 มี.ค. -11 มี.ค. 2561 รวม 400 อัตรา

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 400 อัตรา ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานในวันที่ 5-11 มีนาคม 2561 จำนวน 400 อัตราทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาโท

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)

ระดับปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • วิศวกร (โยธา)
 • วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
 • วิศวกร (เครื่องกล)
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
 • วิศวกร (วัสดุ)
 • เศรษฐกร
 • บุคลากร
 • นักการเงิน
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นิติกร
 • นิติกร (มีประสบการณ์)
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.วิชาชีพ)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักพัสดุ
 • นักเทคโนโลยีการพิมพ์
 • นักตรวจสอบภายใน

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • พนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โยธา)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานช่าง (โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์)
 • พนักงานสถิติ
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน
  30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรอกใบสมัครออนไลน์ (เฉพาะคุณวุฒิ ป. ตรี และ ปวส.)
  35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรอกใบสมัครออนไลน์ (เฉพาะคุณวุฒิ   ป.โท) และ
  45 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรอกใบสมัครออนไลน์ (เฉพาะตำแหน่งนิติกร มีประสบการณ์)
 2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  มีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร สด.43  หรือ สด.8  หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร)
 3. สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศ กฟภ. ณ วันที่กรอกใบสมัครออนไลน์
 4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด ณ วันที่สมัครออนไลน์ (เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท)

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

 

TOEIC แบบ Personal

> 500 คะแนน

> 550 คะแนน

หรือ

TOEFL (PBT)

> 500 คะแนน

> 550 คะแนน

หรือ

TOEFL (IBT)

> 61 คะแนน

> 79 คะแนน

หรือ

TOEFL (CBT)

> 173 คะแนน

>  213 คะแนน

หรือ

IELTS

> 5 คะแนน

> 5.5 คะแนน

หรือ

CU-TEP

> 60 คะแนน

> 67 คะแนน

หรือ

TU-GET

> 500 คะแนน

> 550 คะแนน

 

หมายเหตุ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัครออนไลน์

สถานที่ติดต่อ กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 109 1090
โทร. (662) 590 5857  โทรสาร ( 662) 590 5005  Email recruit@pea.co.th
1129 PEA

ตำแหน่ง: รวม400อัตราเปิดรับ5-11มี.ค.61,เศรษฐกร,บุคลากร,นักการเงิน,นักบัญชี,นักระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,นักปฏิบัติงานเทคนิค,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัสดุ,นักเทคโนโลยีการพิมพ์,นักตรวจสอบภายใน,วิศวกร,พนักงานช่าง,พนักงานสถิติ,พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 400
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
5 มีนาคม 2018
End:
11 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43125/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 มี.ค. -11 มี.ค. 2561 รวม 400 อัตรา

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561

จำนวน 400 อัตรา ทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5-11 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1129 PEA Call Center

ตำแหน่ง: รวม400อัตราทั่วประเทศ,พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2561
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 400
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,ทั่วประเทศ,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
5 มีนาคม 2018
End:
11 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42936/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.พ. -13 ก.พ. 2561

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1 ตำแหน่ที่รับสมัคร/ สถานที่ปฏิบัติงาน

1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) สัญญาจ้าง 2 ปี

1.2 ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

1.3 ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา

ข้อ 2 อัตราค่าจ้างรายเดือน

– ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 12,690 บาท

ข้อ 3 คุณวุฒิของผู้สมัคร

3.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าหรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ

3.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง (จ้างเข้าปฏิบัติงานในวุฒิ ปวช.)

ข้อ 7 สถานที่รับสมัคร

ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ข้อ 8 เงื่อนไขการรับสมัคร

8.1 ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

8.2 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย คือ สวมเสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมแจ๊กเก็ต ไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรือยีนส์

ตำแหน่ง: ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,690-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี,นครสวรรค์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กุมภาพันธ์ 2018
End:
13 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42905/

Venue

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลพบุรี Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 1 มี.ค. -30 เม.ย. 2560 รวม 600 อัตรา

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมรับสมัครบุคคล เข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา

หลายตำแหน่งดังนี้

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
  2. พนักงานช่าง (โยธา)
  3. พนักงานบัญชี
  4. พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
  5. พนักงานช่าง (เครื่องกล)
  6. พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)
  7. พนักงานพัสดุ
 2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า)
  2. วิศวกร (โยธา)
  3. บุคลากร
  4. นักบัญชี
  5. นิติกร (มีประสบการณ์)
  6. นักตรวจสอบภายใน
  7. นักเทคโนโลยีการพิมพ์
  8. นักปฏิบัติงานเทคนิค (จบ ป.วิชาชีพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรมีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใบสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)
 3. ผู้ที่สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน ดังนี้
  • TOEIC แบบ Personal 500 คะแนน
  • TOEFL (PBT) 500 คะแนน
  • TOEFL (CBT) 173 คะแนน
  • TOEFL (IBT) 61 คะแนน
  • IELTS ระดับ 5
  • CU-TEP 60 คะแนน
  • TU-GET 500 คะแนน

ตำแหน่ง: พนักงานช่าง,พนักงานบัญชี,พนักงานพัสดุ,วิศวกร,บุคลากร,นักบัญชี,นิติกร,นักตรวจสอบภายใน,นักเทคโนโลยีการพิมพ์,นักปฏิบัติงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 600
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มีนาคม 2017
End:
30 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37326/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -15 ก.ย. 2559 |ลูกจ้างช่าง

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ลูกจ้างช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 24 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 กันยายน 2016
End:
15 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35997/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -17 ส.ค. 2559 |ช่าง,บัญชี,บันทึกข้อมูล

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง,บัญชี,บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2016
End:
17 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35735/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 3 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |ช่าง,บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง,บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,690-
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35518/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

Results

next

#1. ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด

next

#2. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางโครงการของรัฐ ถือว่าเป็นหลักการ มีส่วนร่วมระดับใด

next

#3. หลักฉันทามติคือข้อใด

next

#4. หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีเพื่อจุดประสงค์ใด

next

#5. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักการกระจายอำนาจ

next

#6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

next

#7. การดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายและลดภาระที่ไม่จำเป็น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

next

#8. หลักการใดเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

next

#9. การรับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของหลักการใด

next

#10. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามหลักการใด

next

#11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักนิติธรรม

next

#12. ข้อใดไม่ใช่หลักภาระรับผิดชอบ

next

#13. การกำหนดเป้าหมายไม่ควรทำอย่างไร

next

#14. “รัฐมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน” คำกล่าวนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

next

#15. การสนับสนุนแข่งขันให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใด

next

#16. หลักภาระรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีมิติของภาระรับผิดชอบกี่มิติ

next

#17. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดภาระการควบคุมภายนอกไว้กับใคร

next

#18. กระบวนการตัดสินใจแบบมุ่งเน้นฉันทามติ ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้อง

next

#19. การที่เมืองพัทยามีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการดำเนินการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร

next

#20. ข้อใดถูกต้องตามหลักนิติธรรม

next

#21. สื่อสาธารณะควรมีหน้าที่อย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

next

#22. “หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีส่วนสนับสนุนให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

next

#23. ตามหลักความเสมอภาคนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างไร

next

#24. การใช้อำนาจของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

next

#25. นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

finish

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -10 เม.ย. 2559 |รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,263 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 143 อัตรา

1.2 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต)  จำนวน 1,120 อัตรา

2. วิธีการรับสมัคร

2.1 PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือ http://job.pea.co.th

2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่ง รหัสตำแหน่ง คุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่ง จำนวนอัตรา และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)

2.3 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน จำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร/Internet 30 บาท) ที่เคาน์เตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ PEA ประกาศ

3.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 1-23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัคร ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็ฯจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู็สมัครกอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้าง เพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นพนักงาน PEA โดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก PEA ได้ทั้งสิ้น

3.5 ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน PEA จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ PEA จะไม่บรรจุเป็นพนักงาน

3.6 การรับสมครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA สมัครเข้าสอบคัดเลืก เนื่องจาก PEA มีระเบียบว่าดวยการย้าย แต่งตั้งและปรับวุฒิ ซึ่งหากพนักงานเดิมมีความประสงค์ที่จะย้าย แต่งตั้งหรือปรับวุฒิจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของ PEA

4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

PEA จะประกาศฯ ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ โดยใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 13 แห่ง ดังนี้

 1. สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
  สอบที่ กรุงเทพมหานคร
 2. การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 | ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
  สอบที่ จ.เชียงใหม่
 3. การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 | อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
  สอบที่ จ.พิษณุโลก
 4. การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 | ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์
  สอบที่ จ.ลพบุรี
 5. การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 | หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
  สอบที่ จ.อุดรธานี
 6. การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 | ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
  สอบที่ จ.อุบลราชธานี
 7. การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 | นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  สอบที่ จ.นครราชสีมา
 8. การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 | ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
  สอบที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 9. การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 | ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
  สอบที่ จ.ชลบุรี
 10. การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 | กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.นครปฐม
 11. การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 | ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.เพชรบุรี
 12. การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 | นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง
  สอบที่ จ.นครศรีธรรมราช
 13. การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 | สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธาวาส
  สอบที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่ง: รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,263
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

 

Facebook Comments

Details

Date:
4 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34156/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 เม.ย. -10 เม.ย. 2559 |1,263 อัตรา หลายตำแหน่ง

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 1,263 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,263
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
4 เมษายน 2016
End:
10 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34154/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |เข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปีประจำปีการศึกษา 2559

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)

กำหนดรับสมัครนักเรียนวุฒิ ปวช. (สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือ แมคคาทรอนิกส์) เพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักสูตรพิเศษ 1 ปีประจำปีการศึกษา 2559

ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ จำนวน 50 อัตรา

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ รรช.กฟภ. เพียงแห่งเดียว
หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร

— คุณสมบัติของผู้สมัคร —
1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 2537 – 31 ธ.ค. 2541 เท่านั้น
2. สถานภาพโสด มีสัญชาติไทย
3. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือ แมคคาทรอนิกส์ คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 และไม่มีภาระทางทหาร
4. ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.
แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (รายละเอียดในระเบียบการ)
5. สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
6. ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานฮอทไลน์
7. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
8. ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาคตามที่สมัครไว้

— หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร —
1. ใบสมัครตามแบบที่ รรช.กฟภ. กำหนด
2. ใบระเบียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใบ ปพ.1 (ปวช.45)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3
6. ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5598, 0-2590-5599
รถประจำทางที่ผ่านสาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 134, 191, ปอ.134, ปอ.522

กำหนดการรับสมัคร
• ขายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 22 เม.ย. 2559 (ในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับสมัคร
วันที่ 20 – 22 เม.ย. 2559 (ในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• สอบข้อเขียน
วันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลา 9.00-15.00น. ณ รรช.กฟภ.
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์, ช่างไฟฟ้า, ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง: เข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปีประจำปีการศึกษา 2559

ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 11 พ.ค. 2559
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2016
End:
22 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34144/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 24 ก.พ. -22 มี.ค. 2559 |พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลังจบหลักสูตรจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2559
ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ
และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก
มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ รรช.กฟภ. เพียงแห่งเดียว
หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร
— คุณสมบัติของผู้สมัคร —
1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2542 – 31 มี.ค. 2544 เท่านั้น
2. สถานภาพโสด มีสัญชาติไทย
3. รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558
หรือผู้จบ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการเรียน ร.ด. ปี 1เท่านั้น
4. ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก.
แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (รายละเอียดในระเบียบการ)
5. รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
6. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
7. สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
8. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
9. ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค
— หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร —
1. ใบสมัครตามแบบที่ รรช.กฟภ. กำหนด
2. จบชั้น ม.3 ใช้ใบรับรองของโรงเรียนเดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
3. จบชั้น ม.4 ใช้ใบ ปพ.1 (ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
5. รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
6. ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5592, 0-2590-5594, 0-2590-5596,0-2590-5598, 0-2590-5599
รถประจำทางที่ผ่านสาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 134, 191, ปอ.134, ปอ.522
กำหนดการรับสมัคร
• ขายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.–22 มี.ค. 2559 (ในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับสมัคร
วันที่ 16-22 มี.ค. 2559 (ในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• สอบข้อเขียน
วันที่ 31 มี.ค. 2559 เวลา 9.00-15.00น. ณ อาคารศูนย์ประชุม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง: พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลังจบหลักสูตรจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 31 มี.ค. 2559
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com