Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กยศ.

30 ตุลาคม 2017 - 17 พฤศจิกายน 2017

“กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ต.ค. -17 พ.ย. 2560

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเนสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งด้านให้ความเห็น ให้คำปรึกษา จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกร่างระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ตลอดจนงานด้านฟ้องร้องและบังคับคดี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และช่วยผลักดันห้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วางแผน ติดตาม กำกับดูแลงานในเชิงวิชาการ วางมาตรฐานหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้นกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
30 ตุลาคม 2017
End:
17 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41606/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map