Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กยศ

8 เมษายน 2018 - 11 เมษายน 2018

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 เม.ย. 2561 รวม 12 อัตรา

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสิรมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรหารงานทั่วไป
ฝ่ายคดีและบังคับคดี
จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
11 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43822/

Venue

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ม.ค. 2561

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาโดยกองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

– ดูแลเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

– จัดทำข้อมูลเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสื่อประเภทต่างๆ

– วิเคราะห์ประเด็นข่าว และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ/ประสานงานกับนักข่าวและสื่อมวลชน จัดงานแถลงข่าวหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มกราคม 2018
End:
22 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42611/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map

“กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ต.ค. -30 พ.ย. 2560

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา โดยกองทุนฯ อยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้กู้ยืมและการบริหารหนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการระบบงานใหม่ของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้างบาท กองทุนฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิเคราะห์ระบบ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • สำรวจความต้องการความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการทำงานหรือข้อผิดพลาดของระบบ การตรวจสอบการใช้งานสิทธิ์ การตรวจสอบข้อมูลในระบบต่างๆ ทดสอบการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทบทวนการใช้งานอย่างเป็นขั้นตอน และถูกต้อง
 • ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 สัญชาติไทย

3.1.2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน

คุณสมับติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. คุณสมบัติเพิ่มเติม

5.1 มีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA .NET PHP เป็นต้น

5.2 มีความรู้เกี่ยวกับ Database และมีความเข้าใจในคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี

5.3 สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคระาห์และออกแบบระบบได้

5.4 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี

5.5 หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP ของ ORACLE, Mobile Application, การเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.6 หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ

การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

7.1 ยื่นอใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา อาคารเอไปเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

7.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายใเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

7.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 59 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 พฤศิจกายน 2560

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 ตุลาคม 2017
End:
30 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41608/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map

“กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ต.ค. -17 พ.ย. 2560

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเนสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งด้านให้ความเห็น ให้คำปรึกษา จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกร่างระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ตลอดจนงานด้านฟ้องร้องและบังคับคดี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และช่วยผลักดันห้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน ติดตาม กำกับดูแลงานในเชิงวิชาการ วางมาตรฐานหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้นกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 ตุลาคม 2017
End:
17 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41606/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map

“กยศ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 พ.ย. 2560 รวม 30 อัตรา

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็ฯหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 30 อัตรา โดยอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 สัญชาติไทย

3.1.2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

3.2 ลักษณะต้องห้าม

3.2.1 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.2 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ

3.2.3 ไม่เป็ฯผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

3.2.4 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 ใบสมัครตามรูปแบบที่กงอทุนฯ กำหนด

6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) จำนวน 1 รูป

6.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับง

6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

6.5 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

6.6 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

6.7 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลอืกยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560

6.1 ยืนใบสมัครพร้อมเอสการและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

6.2 ยื่นใบสมครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrsl@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

6.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 

ตำแหน่ง: เจ้าน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ. :ตนเอง  ,mail  ,email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 พ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 ตุลาคม 2017
End:
6 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41610/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map

“กยศกยศ.กรอ.เพื่อชาติขยายเวลาถึง30มิ.ย.60

กยศ ขยายเวลา กยศ.กรอ.เพื่อชาติ ถึง 30 มิ.ย.

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

กยศ. ขยายเวลา
จากเดิม 26 เมษายน 2560 เป็น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัล ลดเบี้ยปรับ

ตำแหน่ง: กยศ.กรอ.เพื่อชาติขยายเวลาถึง30มิ.ย.60
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กยศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มิถุนายน 2017
End:
19 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40086/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศกยศ.กรอ.เพื่อชาติขยายเวลาถึง30มิ.ย.60

กยศ ขยายเวลา กยศ.กรอ.เพื่อชาติ ถึง 30 มิ.ย.

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

กยศ. ขยายเวลา
จากเดิม 26 เมษายน 2560 เป็น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัล ลดเบี้ยปรับ

ตำแหน่ง: กยศ.กรอ.เพื่อชาติขยายเวลาถึง30มิ.ย.60
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กยศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มิถุนายน 2017
End:
19 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40086/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ก.ค. 2560

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

1. นิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นิติกรรมสัญญาต่างๆ งานด้านคดี ตอบข้อหารือภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

2. พนักงานธุรการ ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

งานด้านธุรการ งานเอกสาร งานสารบรรณ และงานอื่นๆ ตามที่ได้ับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลังคน งานสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ งานเอกสารสัญญาจ้าง งานประเมินผลการทดลองงาน งานบันทึกประวัติพนักงานลงระบบ ERP งานเลื่อนตำแหน่ง งานประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,750-18,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน 2017
End:
4 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39933/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 รวม 20 อัตรา

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระบวนการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 20 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ตอบหนังสือร้องเรียนทั่วไป งานตรวจเบิกค่าจ้างดำเนินคดี ปรับปรุงข้อมูลหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
10 มิถุนายน 2017
End:
20 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39667/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ 5 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 มกราคม 2017
End:
20 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37008/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ 27 ม.ค. -10 ก.พ. 2559 |หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผน,หัหน้ากลุ่มงานบริหาร Call Center

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผน,หัหน้ากลุ่มงานบริหาร Call Center
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กยศ. – |บอร์ดกยศ.ลดเบี้ยปรับ100%ลูกหนี้ปิดบัญชี

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

บอร์ดกยศ.เห็นชอบลดเบี้ยปรับ 100% ให้ลูกหนี้ประสงค์ปิดบัญชี แจ้งสามารถยื่นความจำนงตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนก.ย.2559

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการชำระหนี้ตามที่กยศ. เสนอ โดยจะลดเบี้ยปรับ100%ให้กับลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชี โดยผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นความจำนงจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน2559

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่กยศ.จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ แต่ยังมีผู้สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่า หากไม่ได้ทำงานอยู่กับองค์กรนายจ้าง หรือ องค์กรนายจ้าง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหักบัญชีเงินเดือนกับกยศ. ทำอย่างไรจะได้รับการลดเบี้ยปรับเช่นเดียวกัน จึงเสนอมาตรการนี้ให้คณะกรรมการกยศ. พิจารณา เพื่อจูงใจคนกลุ่มดังกล่าวให้มาชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีส่วนลดเบี้ยปรับให้เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชีเท่านั้น ไม่มีส่วนลดเบี้ยปรับให้กับผู้ที่ชำระหนี้ตามปกติ เนื่องจากกยศ.อยากเน้นรณรงค์ให้องค์กรนายจ้าง เข้าร่วมโครงการและหักบัญชีเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่กยศ. จะออกมาตรการไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่กู้ยืมกยศ. แต่ไม่ชำระเงินคืนเงินให้กับกองทุน โดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม หากพบว่า ไม่ชำระเงินกองทุนฯ จะไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนทันทีนั้น ยืนยันว่ากยศ. ไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวเพียงแต่อยากให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้กู้กยศ. ลงในบัตรประชาชน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม และไม่มีปัญหาเช่นที่ผ่านมา”ผู้จัดการกยศ.กล่าว

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลล่าสุด กยศ. มีผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น4,612,978ราย จำแนกเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา หรือ อยู่ระหว่างปลอดหนี้2ปี จำนวน1,079,170ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน420,240ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวน3,073,535ราย ผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ40,033รายโดยมีกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ แต่ยังค้างชำระอยู่ จำนวน1,931,565ราย

ตำแหน่ง: บอร์ดกยศ.ลดเบี้ยปรับ100%ลูกหนี้ปิดบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กยศ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/695320

Facebook Comments

Details

Date:
15 กรกฎาคม
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34372/

Venue

กยศ.
กยศ. Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com