Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก

15 ธันวาคม 2016 - 22 ธันวาคม 2016

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(3) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา การขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(4) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๕) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) หลักการและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ (๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
(1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
15 ธันวาคม 2016
End:
22 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36571/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -9 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
29 สิงหาคม 2016
End:
9 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35780/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
10 สิงหาคม 2016
End:
22 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35781/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากการพิจารณางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งแล้ว เห็นว่ามีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ดังต่อไปนี้
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office)
– ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดมาตรฐาน พิจารณา รวบรวมโครงการและนำเสนอขอความเห็นชอบ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำความตกลงและกำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล จัดทำแผนและติดตามการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบจัดเก็บองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ดังต่อไปนี้
1) วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (160 คะแนน)
– ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
– ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing Debugging)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
2) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง (40 คะแนน)
– พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
6 กรกฎาคม 2016
End:
31 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35169/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
4 กรกฎาคม 2016
End:
8 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35147/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เชียงราย Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2016
End:
7 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35148/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา พังงา Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2016
End:
7 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35146/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา732 หมู่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง สงขลา Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2016
End:
7 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35145/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -5 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
29 มิถุนายน 2016
End:
5 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35149/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
23 มิถุนายน 2016
End:
29 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35144/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
23 มิถุนายน 2016
End:
29 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35142/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างตรวจสภาพรถ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
(2) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
(4) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแลการขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนน 100 คะแนน สอบข้อเขียน (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน สอบข้อเขียน (1) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (2) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (3) ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ประกอบการขนส่ง และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก การประเมินครั้งที่ 3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์ (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบข้อเขียน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต่อไป
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(3) ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้ครบถ้วนและถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(4) แนะนำแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
และระบบงานกรมการขนส่งทางบกแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(6) ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่น
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนน 100 คะแนน (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (4) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (6) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (7) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (8) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (9) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบข้อเขียน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิคทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คุณวุฒิสาขาเครื่องกล ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาช่างยนต์
(2) สาขาวิชาเครื่องกล
(3) สาขาวิชาช่างเครื่องกล
(4) สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
(5) สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบรายละเอียดรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรับรองหรือให้ความเห็นชอบแบบรถตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องตรวจสภาพรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้อง
(3) ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(4) ตรวจ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการรับรองเครื่องตรวจสภาพรถ
รวมทั้งช่วยในการปฏิบัติการทดสอบมลพิษในห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสียของรถ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนน 100 คะแนน (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน (1) ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ขนาดใหญ่ (2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรถที่ใช้ในทางธุรกิจการขนส่ง (3) วิวัฒนาการในด้านยานยนต์และรถขนาดใหญ่ในปัจจุบัน (4) แนวคิดในการทำงานในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ (5) รถในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ (6) ความรู้ทางช่างยนต์สำหรับรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG (7) ความรู้ด้านช่างตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบข้อเขียน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต่อไป เกณฑ์การตัดสินดังนี้ 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างตรวจสภาพรถ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
20 มิถุนายน 2016
End:
24 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34928/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก -15 ก.ค. 2559 |เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Details

Start:
15 มิถุนายน 2016
End:
15 กรกฎาคม 2016
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34912/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
27 พฤษภาคม 2016
End:
3 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34792/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ขนส่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
27 พฤษภาคม 2016
End:
3 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34792/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
21 เมษายน 2016
End:
27 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34270/

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -24 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ม.ค. -15 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ม.ค. 2559
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

สำนักงานขนส่งแม่ฮ่องสอน
สำนักงานขนส่งแม่ฮ่องสอน140 ถ.นาวาคชสาร ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน Thailand + Google Map
Phone:
053612046

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ม.ค. -14 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา732 หมู่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง สงขลา Thailand + Google Map