Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก

27 กุมภาพันธ์ 2017 - 6 มีนาคม 2017

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.พ. -6 มี.ค. 2560

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของหน่วยงาน
(4) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบคอมพิวเตอร์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ 2. ความสามารถด้านเหตุผลทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และโปรแกรมประยุกต์ -โปรแกรม Word -โปรแกรม Excel –การจัดการฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
(1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ภาค ก.) และวิธีปฏิบัติ (ภาค ข.) และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ต่อไป

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
27 กุมภาพันธ์ 2017
End:
6 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37402/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map