Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการค้าต่างประเทศ

14 พฤษภาคม 2018 - 18 พฤษภาคม 2018

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 พ.ค. -18 พ.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤษภาคม 2018
End:
18 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44214/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.พ. -16 ก.พ. 2561

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน 15 ปี หรือ
ได้รับวุฒิปริญญาโทและมีประสบการณ์การทำงาน 12 ปี หรือ
ได้รับวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี
2. เป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กุมภาพันธ์ 2018
End:
16 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42871/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -7 มิ.ย. 2560 รวม 17 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า การจดทะเบียนธุรกิจ การจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
(3) สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้าภาวการณ์ผลิต การตลาด และผู้ประกอบการค้า เพื่อจัดทำรายงาน
(4) ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ งบการเงิน และบัญชีธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจัดทำบัญชีธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(5) ช่วยพิจารณาและเสนอความเห็นในการรับจดทะเบียนและแต่งย่อรายการจดทะเบียนเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
– ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office )
ทักษะ/สมรรถนะ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยความสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office )
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
– ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office )
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
(2) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office )
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 พฤษภาคม 2017
End:
7 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38885/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบคำร้องหรือคำขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตามประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวการณ์ผลิต การตลาดสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

– ทักษะ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
วิธีการประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– ทักษะ
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ

– สมรรถนะ
ตามประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ (Web Application) การให้บริการผู้ใช้งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) การเขียนโปรแกรม (Programming) ระบบฐานข้อมูล (Database)
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเอกสาร รับ – ส่ง เอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร่างและจัดทำหนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์หนังสือและให้บริการในการทำเอกสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนา ประสานงานสำนัก/กอง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
10 มีนาคม 2017
End:
18 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37479/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติกร กฏหมายการค้าระหว่างประเทศในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2016
End:
10 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36283/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2016
End:
10 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36282/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอักษรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2016
End:
10 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36281/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -5 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้พิการ)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้พิการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มิถุนายน 2016
End:
5 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34983/

Venue

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com