Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการจัดหางาน

4 สิงหาคม 2017 - 10 สิงหาคม 2017

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2560

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
4 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40488/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.ค. -1 ส.ค. 2560

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านแรงงาน เกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการทำงาน การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกาารวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระดบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่าง ในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความในใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทังการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงานเพื่อประเมินทางเทคนิคทีใช้ใการให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สตูล
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
24 กรกฎาคม 2017
End:
1 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40330/

Venue

สำนักงานจัดหางาน
สำนักงานจัดหางาน สตูล Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -13 ก.ค. 2560

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
3 กรกฎาคม 2017
End:
13 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39889/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ค. -29 พ.ค. 2560 รวม 17 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของระบบ ประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง สามารถพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Technology ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัย และผลงานด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ การแนะแนวอาชีพ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในกรณีการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตามโครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักสถิติ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอ จัดทำรายงานสถิติ กำหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำโครงการสถิติ สำรวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำแผนที่สถิติ ให้บริการสถิติ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติและแหล่งข้อมูลสถิติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การรับคำร้อง หลักฐาน และจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การควบคุม
การทำงานของคนต่างด้าว และการจัดหางาน เช่น รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน การร้องทุกข์เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน การออกใบอนุญาตจดทะเบียนและควบคุมด้านแรงงาน รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าทำงานในราชอาณาจักรไทย การสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครงาน
การหาตำแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน การส่งเสริมการมีงานทำ การแนะแนวอาชีพ การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพในการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลาง ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง ขอนแก่น ราชบุรี ระยอง และสงขลาได้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการแรงงาน,เจ้าพนักงานแรงงาน,นักสถิติ,
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ลำปาง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
22 พฤษภาคม 2017
End:
29 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39100/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางานงานเอกชนว่าง80,000อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

กกจ.เผยต้องการแรงงานเพิ่ม8หมื่นอัตราได้รับการบรรจุงานกว่า2หมื่นคน ระบุบริษัทจัดหางานที่จัดทำMOUกับกกจ.ต้องการแรงงานสูงกว่า5หมื่นอัตรา
         นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน(กกจ.)ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 30,645 อัตรา โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 12,414 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,520 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,114 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,941 อัตรา และการก่อสร้าง 1,505 อัตรา

         “อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน เช่น แรงงานทั่วไป แรงงานด้านผลิต 10,771 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 5,784 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 4,819 อัตรา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,421 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 1,690 อัตรา ซึ่งต้องการแรงงานระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญามากที่สุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถึงร้อยละ 63.52 รองลงมาเป็นภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตามลำดับ โดยมีผู้ได้รับการบรรจุงานจำนวน 22,327 คน”อธิบดี กกจ.กล่าว

 
         นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังได้จัดทำMOUกับบริษัทจัดหางาน ในการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งพบว่ามีความต้องการแรงงาน 57,842 อัตรา ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก คือ 1)งานขาย 9,544 ตำแหน่ง 2)วิศวกร/ช่างเทคนิค 7,813 ตำแหน่ง 3)ไอที/คอมพิวเตอร์ 4,123 ตำแหน่ง 4)การตลาด 3,834 ตำแหน่ง 5)บัญชี 3,832 ตำแหน่ง

         นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางานได้เปิดให้บริการหางานผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตโดยพิมพ์คำว่า“Smart Job Center”ระบบจะแนะนำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางานในรูปแบบ“Auto Matching”ซึ่งคนหางานสามารถดูตำแหน่งงานว่างได้ไม่จำกัดและยังสามารถส่งข้อความตอบโต้กันระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ตำแหน่ง: งานเอกชนว่าง80,000อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมการจัดหางาน :ตนเอง  
แหล่งที่มา: www.komchadluek.net/news/edu-health/263659

Details

Start:
12 มีนาคม 2017
End:
1 เมษายน 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37549/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 20 ก.พ. -24 ก.พ. 2560

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

กรมการจัดหางาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(IM) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) สมัครฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยต้องได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อที่กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ IM เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาในฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงานโดยในเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 24,000 บาท ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะฝึกปฏิบัติงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 200,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560)

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา สายตาปกติ และตาไม่บอดสี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ความประพฤติดี และไม่เคยเข้าเมืองหรือทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ และไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 ตำแหน่ง: ทำงานประเทศญี่ปุ่น,คนงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 24,000-200,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

Details

Start:
20 กุมภาพันธ์ 2017
End:
24 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37243/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน – |งานเอกชนตำแหน่งว่างกว่า 2 แสนอัตรา ใน กทม.-ปริมณฑล

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ


กรมการจัดหางาน เปิดเผย ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศวันนี้กว่า 2 แสนอัตรา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากที่สุด พร้อมแนะนำหางานผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Job Center เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ข้อมูลล่าสุดวันนี้ มีสถานประกอบการ 7,310 แห่ง แจ้งความต้องการจ้างพนักงาน จำนวน 206,053 คน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 127,309 ภาคเหนือ 9,826 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,383 คน ภาคกลาง 12,482 คน ภาคตะวันออก 17,391 คน ภาคตะวันตก 1,786 คน ภาคใต้ 15,876 คน ตำแหน่งที่เปิดรับมากสุด ได้แก่ ช่างไฟฟ้าทั่วไป ,พนักงานบริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ ,พนักงานขายสินค้า ,แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป ,การตลาด ,พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานบัญชี ,เสมียนพนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการ ขณะที่จำนวนคนหางานรวมทั่วประเทศ จำนวน 287,134 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 121,053 คน และ หญิง จำนวน 165,878 คน ส่วนใหญ่สนใจสมัครในตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขาย แรงงานด้านการผลิต การตลาด พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
สำหรับประชาชนคนหางานที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอพพลิเคชัน Smart Job Center เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางาน แต่หากประชาชนอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยและสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ สามารถเดินทางไปสมัครงานด้วยตนเองได้ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: งานเอกชนตำแหน่งว่างกว่า 2 แสนอัตรา ใน กทม.-ปริมณฑล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมการจัดหางาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
6 ตุลาคม 2016
End:
26 ตุลาคม 2016
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36188/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 8 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานแรงงาน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 มิถุนายน 2016
End:
14 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34866/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 10 พ.ค. -13 พ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่างจ้าง 11,500 บาท/เดือน
ผู้สนใจสามารถติต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 035-535388 และ 035-408206 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Details

Start:
10 พฤษภาคม 2016
End:
13 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34522/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map