Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6 ธันวาคม 2017 - 13 ธันวาคม 2017

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2560

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(3) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานให้บริการด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมวันทำการ ใช้ระบบ Back Office ดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 ธันวาคม 2017
End:
13 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42068/

Venue

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Thailand + Google Map
Website:
<a