Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน

4 มิถุนายน 2018 - 25 มิถุนายน 2018

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2561

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแนห่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 13 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มิถุนายน 2018
End:
25 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44455/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -7 พ.ค. 2561 รวม 684 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแนห่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา กองคลัง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

จำนวนอัตราบรรจุครั้งแรก

 

 • ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
 • พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 298 อัตรา
 • ช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
 • บุคลากร จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา
 • วิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา
 • สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา

 

1. สังกัด/ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

3. สำนักงานเลขานุการกรม

 1. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 3. นิติกร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

5. กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

 1. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 6. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. สถาปนิก
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

6. กองคลัง

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

7. กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

8. ท่าอากาศยานกระบี่

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

9. ท่าอากาศยานขอนแก่น

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

10. ท่าอากาศยานชุมพร

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

11. ท่าอากาศยานตรัง

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 20 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

12. ท่าอากาศยานนครพนม

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

13. ท่าอากาศยานนครราชสีมา

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

14. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. นายช่างเทคนิค
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

15. ท่าอากาศยานนราธิวาส

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

16. ท่าอากาศยานน่านนคร

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

17. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

18. ท่าอากาศยานปาย

 

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

19. ท่าอากาศยานพิษณุโลก

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 25 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

20. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

21. ท่าอากาศยานแพร่

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

22. ท่าอากาศยานแม่สอด

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

23. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

24. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

25. ท่าอากาศยานระนอง

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

26. ท่าอากาศยานลำปาง

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

27. ท่าอากาศยานเลย

 

 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

28. ท่าอากาศยานสกลนคร

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

29. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างเทคนิค
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

30. ท่าอากาศยานหัวหิน

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

31. ท่าอากาศยานอุดรธานี

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

32. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 16. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

 

 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 1. ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 100 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 100 บาท
 3. พนักงานธุรการ จำนวน 120 บาท
 4. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 120 บาท
 5. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 120 บาท
 6. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 120 บาท
 7. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 120 บาท
 8. นายช่างเทคนิค จำนวน 120 บาท
 9. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 120 บาท
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 120 บาท
 11. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 120 บาท
 12. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 120 บาท
 13. ช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 120 บาท
 14. บุคลากร จำนวน 150 บาท
 15. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 150 บาท
 16. นิติกร จำนวน 150 บาท
 17. วิศวกรโยธา จำนวน 150 บาท
 18. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 150 บาท
 19. สถาปนิก จำนวน 150 บาท
 20. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 150 บาท
 21. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 150 บาท
 22. นักวิชาการขนส่ง จำนวน 150 บาท
 23. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 150 บาท
 24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 บาท

ตำแหน่ง: รวม684อัตรา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,บุคลากร,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,นิติกร,วิศวกรเครื่องกล,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานขนส่ง,พนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ดูแลสนามบิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 684
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ขอนแก่น,ชุมพร,ตรัง,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ลำปาง,เลย,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
23 เมษายน 2018
End:
7 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43979/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติงาน (ด้านเศรษฐกิจ)

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่กลุ่มงบประมาณและบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองคลัง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและบัญชี
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  (ภาค ก. ก.พ.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิชาการภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. จัดทำของงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งติดตามเร่งรัดการตั้งงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  2. จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนและจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ
  3. จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย รายงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนใน CFO
  4. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนทางส่วนกลางและตรวจสอบใบสำคัญจ่ายจากรายงานบัญชีของท่าอากาศยานต่างๆ
  5. วิเคราะห์รายการและจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของส่วนกลางและท่าอากาศยานในระบบ GFMIS และจัดทำทะเบียนต่างๆ
  6. ปรับปรุงบัญชีและประมูลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และจัดทำรายละเอียดค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์เงินทุนหมุนเวียนและนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
  7. จัดทำรายงานการเงินประจำปีและวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  8. จะทำไรงานรับและใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเงินทุนหมุนเวียน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ฝึกอบรมให้คำปรึกษาเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ให้คำแนะนำต่อปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแกมีงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่หนึ่ง 160 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากฟังลังเค้ารังคำว่าฟัง
 3. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
 5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

องค์ประกอบที่ 2 (40 คะแนน)

 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม Office

 


2. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่ง) 

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 7 อัตรา บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติงานที่

 1. ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ท่าอากาศยานปาย จำนวน 1 อัตรา
 5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
 6. ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิชาการขนส่งภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษาวิเคราะห์พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งทางอากาศเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้

(2) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

(3) สอบสวนข้อเท็จจริงวินิจฉัยพร้อมสรุปและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

(4) วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงานโครงการในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทางอากาศทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิคเพื่อให้ได้งานแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบการขนส่ง

(5) ควบคุม กำกับ ดูแลและการขนส่งทางอากาศและให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

(6) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางอากาศการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งทากาศตลอดจนการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อเท็จจริงวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุวางแผนการแก้ไขป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศ

(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) จัดทำรายงานเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคมเพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานเป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดความรู้

(2) สอน อบรม และทดสอบทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งเพื่อการดำเนินงานในท่าอากาศยานและเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่งทางอากาศ

(3) ติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการที่ท่าอากาศยานเช่นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นต้น

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้การสอบข้อเขียนเต็ม 200 ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 (160 คะแนน)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
 2. พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฉบับที่สองพ.ศ. 2554
 4. กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานพ.ศ. 2450
 5. ข้อบังคับของคณะกรรมการว่าด้วยการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 6. แผนรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนแห่งชาติประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปย์หรือวัตถุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยานได้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน

องค์ประกอบที่สอง 40 คะแนน

 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม office

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคสอบสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,แม่ฮ่องสอน,ระนอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
19 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43004/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559

จำนวนตำแหน่งว่าที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวน 8 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ)

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่กลุ่มงบประมาณและบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองคลัง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. จัดทำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งติดตามเร่งรัดการตั้งงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  2. จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนและจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ
  3. จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย รายงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในระบบ CFO
  4. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนทางส่วนกลาง และตรวจสอบใบสำคัญจ่ายจากรายงานบัญชีของท่าอากาศยานต่างๆ
  5. วิเคราะห์รายการและจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของส่วนกลางและท่าอากาศยานในระบบ GFMIS และจัดทำทะเบียนต่างๆ
  6. ปรับปรุงบัญชีและประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และจัดทำรายละเอียดค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
  7. จัดทำรายงานการเงินประจำปี และวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  8. จัดทำรายงานรับและใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเงินทุนหมุนเวียน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1
(160 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2
(40 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่นราชการ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม office

ตำแหน่งที่ 2
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ)

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนภูมิภาค บรรจุครั้งแรก รวมจำนวน 7 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่

 1. ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ท่าอากาศยานปาย จำนวน 1 อัตรา
 5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
 6. ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้่น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบีย ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
  3. สืบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย พร้อมสรุป และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษผู้กระทำผิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  4. วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบการขนส่งที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
  5. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  6. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางอากาศ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วางแผนการแก้ไขป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดความรู้
  2. สอน อบรม และทดสอบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อการดำเนินงานในท่าอากาศยาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่งทางอากาศ
  3. ติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการที่ท่าอากาศยาน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1
(160 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2
(40 คะแนน)
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน หรือ ธุรกิจการบิน
 2. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 4. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2450
 5. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 6. แผนรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนแห่งชาติ
 7. ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน
 8. ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน
 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้า่นโปรแกรม office

 


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,แม่ฮ่องสอน,ระนอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2018
End:
20 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42807/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 25 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาิชา หรือ

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและบัญชี มาไม่น้อยกว่า 4 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัิงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี

1.6 ตำแหน่งนายช่างโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

1.7 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์

1.8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอกนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวสารสนเทศ

4. การรับสมัคร

4.1 วิธีการรับสมัคร

(1) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่ส่วนกลางของกรมท่าอากาศยานตามอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(2) รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที ่สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 6) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่วา่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น.  – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

(3) กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และสวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้

(3.1) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(3.3) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็ฯต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(3.4) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ยโรค พ.ศ.2553

(3.5) หนังสือรับรองที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมท่าอากาศยานอาจจะไม่รับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42602/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -13 ต.ค. 2560 รวม 178 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

ปฏิบัติงานที่

 • ท่าอากาศยานกระบี่
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • ท่าอากาศยานตรัง
 • ท่าอากาศยานชุมพร
 • ท่าอากาศยานนราธิวาส
 • ท่าอากาศยานระนอง
 • ท่าอากาศยานหัวหิน
 • ท่าอากาศยานนครราชสีมา
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น
 • ท่าอากาศยานสกลนคร
 • ท่าอากาศยานนครพนม
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 • ท่าอากาศยานเลย
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก
 • ท่าอากาศยานน่านนคร
 • ท่าอากาศยานลำปาง
 • ท่าอากาศยานแม่สอด
 • ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 • ท่าอากาศยานแพร่
 • ท่าอากาศยานปาย
 • ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 20 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 30 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทางบัญชี
 • ตำแหน่งนายช่างโยธา
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 31 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง การก่อสร้าง สำรวจ
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 25 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทางสาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล
 • ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา
 • ตำแหน่งเจ้านห้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 30 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กภู้ภัยและดับเพลิง
  อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
  จำนวน 36 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,พนักงานขับเครื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 178
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กระบี่,ขอนแก่น,ชุมพร,ตรัง,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ลำปาง,เลย,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
4 ตุลาคม 2017
End:
13 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41263/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮองสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง/สังกัด อัตราว่างที่จะจัดจ้าง (บรรจุครั้งแรก)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1) ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 4 อัตรา

3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2017
End:
30 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39198/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -20 ก.พ. 2560 |รวม 44 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม
(4) การดำเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย 180 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ)
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ด้านการขนส่งทางอากาศให้สอดคล้องกับนโยบายของ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
(2) รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ
(3) การจัดทำข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งจัดแถลงข่าวในกรณีข่าวสำคัญที่จะเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
(4) การสำรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถ ในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ 150 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล
– ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
(การจับประเด็นสรุปความเพื่อการนำเสนอข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์กรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างอาคาร หรือสนามบินต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักความปลอดภัย ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบ รูป และรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) จัดทำแผนการจัดตั้งคำของบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
(6) ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในหน่วยงาน
(7) กำหนดรายละเอียดทางกายภาพสำหรับพื้นที่เช่าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
(8) ออกแบบผังบริเวณ จัดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ต่างๆ ภายนอกพื้นที่การบิน
(9) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานโยธา แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ การเขียนแบบและการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง
การควบคุมงานก่อสร้าง และการอำนวยความปลอดภัยในงาน 180 คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับช่างโยธาเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการบัญชีและงบประมาณในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS
(3) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์การดำเนินการประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
(4) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
(5) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน การปฏิบัติงาน
(6) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานของหน่วยงาน
(7) รับ – จ่ายเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชนผู้มาติดต่อ พร้อมจัดทำงบเดือนเงินทดรองราชการ และจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
(8) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(9) ตรวจสอบเก็บรักษาจัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำงบให้คณะกรรมการตรวจรับเงินประจำวันตรวจสอบ
(10) ปรับปรุงบัญชี ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และจัดทำรายงานการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี 180 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
(2) จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ในการดำเนินงาน
(3) ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำ รายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5) คุมทะเบียนรถและการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ของส่วนกลางตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 180 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2.ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 170 คะแนน
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office)
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
(4) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
(5) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น ความรู้ทางระบบสื่อสารและความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 180 คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเทคนิคไฟฟ้าเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ การร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกอง
(2) รวบรวม จัดหา และดำเนินการด้านอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน
(3) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางอากาศ เพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(4) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการขนส่ง แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานขนส่ง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยานและความรู้ทั่วไป 170 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(การตอบคำถามจากเอกสารข้อมูล ตาราง หรือกราฟ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นิติกร,นักประชาสัมพันธ์,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2017
End:
20 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37081/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |รวม 6 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม
(4) การดำเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย 180 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ)
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37080/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 4 พ.ย. -18 พ.ย. 2559 |วิศวกร,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่างตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยานจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สังกัด/ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง

กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)

ลำดับที่ ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก อัตราค่าจ้าง
1.1 วิศวกร 1 15,000
1.2 วิศวกร 1 15,000
1.3 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.4 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.5 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.6 พนักงานธุรการ 2 11,500

 ตำแหน่ง: วิศวกร,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 พฤศจิกายน 2016
End:
18 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36403/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 7 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย
 

ตำแหน่ง: รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 ตุลาคม 2016
End:
21 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36288/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com