Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์

5 มกราคม 2017 - 18 มกราคม 2017

Event Navigation

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ม.ค. -18 ม.ค. 2560 |

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บัญชี และสถิติ
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft office Internet spss หรือ Microsoft Project
4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สึกษาวิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลัพธ์และผลผลิต
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงงาน
5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบมหาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1. ความณุ้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
2.1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Internet spss Microsoft Project 2.2 การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ 2.3 การวิเคราะห์คำของบประมาณ 2.4 การติดตามประเมินผล
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
3.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ 3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3.3 ความคิดเชิงวิเคราะห์ 3.4 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 3.5 การประชาสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมถรรนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
5 มกราคม 2017
End:
18 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37031/

Venue

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ Thailand + Google Map