Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมยุทธศึกษาทหารบก

1 ตุลาคม 2018 - 10 ตุลาคม 2018

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2561 รวม 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนสายงานสัสดี

หลักฐานการสมัครสอบ

นำมาให้คณะกรรมการตรวจในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

  1. วุฒิการศึกษา สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ)
  3. หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3) ที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน (สำเนา 2 ฉบับ)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาคนละ 2 ฉบับ)
  5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) (สำเนาคนละ 2 ฉบับ)
  6. หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

ตำแหน่ง: รวม100อัตรา,นายทหารประทวนสายงานสัสดี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 10 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
1 ตุลาคม 2018
End:
10 ตุลาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/884/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a