Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร

15 สิงหาคม 2018 - 21 สิงหาคม 2018

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -21 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราเงินเดือน :13,010-13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวท. – ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 21 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2018
End:
21 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/240/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างเครื่องกล (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2018
End:
15 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/148/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2018
End:
15 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/146/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (ระหว่าง กม.172-193) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077259445

077259446

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2018
End:
15 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/140/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ค. -3 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงนราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 กรกฎาคม 2018
End:
3 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/45007/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ก.ค. -20 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชสวน )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคีรด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 20 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029405484

หรือ 029405485

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 กรกฎาคม 2018
End:
20 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44892/

Venue

สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 – 12 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กรกฎาคม 2018
End:
12 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44844/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 ก.ค. -20 ก.ค. 2561 รวม 10 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. – 20 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2018
End:
20 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44730/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 ก.ค. -20 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) ของกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) ของกรมวิชาการเกษตร จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. – 20 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2018
End:
20 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44728/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 ก.ค. -13 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. – 13 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2018
End:
13 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44725/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -2 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 2 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 มิถุนายน 2018
End:
2 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44740/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน 2018
End:
29 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44744/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน 2018
End:
29 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44742/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน 2018
End:
29 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44658/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ช่างศิลป์ (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

ตำแหน่ง: ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 มิถุนายน 2018
End:
22 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44588/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561 รวม 7 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 มิถุนายน 2018
End:
22 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44586/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (สถาบันวิจัยพืชสวน)

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำสำนักงาน (สถาบันวิจัยพืชสวน)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชสวน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 มิถุนายน 2018
End:
22 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44584/

Venue

สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (ระหว่าง กม.172-173)สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มิถุนายน 2018
End:
8 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44427/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :ลูกมือช่าง (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มิถุนายน 2018
End:
8 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44355/

Venue

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -7 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :ลูกมือช่าง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 7 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2018
End:
7 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44431/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -7 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 7 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2018
End:
7 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44429/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -5 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่แลพืชทดแทนพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – 5 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 13 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤษภาคม 2018
End:
5 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44316/

Venue

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -30 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤษภาคม 2018
End:
30 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44306/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ค. -28 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 – 28 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤษภาคม 2018
End:
28 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44254/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -8 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านปรับปรุงพันธ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 พฤษภาคม 2018
End:
8 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44152/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัตถุการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2018
End:
25 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44197/

Venue

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -16 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 พฤษภาคม 2018
End:
16 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44132/

Venue

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 เม.ย. -4 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เลขที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 20 เม.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 20 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 เมษายน 2018
End:
4 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43988/

Venue

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดยาว, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 เม.ย. -7 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแนห่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 เมษายน 2018
End:
7 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43760/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 เม.ย. -19 เม.ย. 2561สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : ๑๓,๐๑๐ – ๑๓,๘๐๐ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. – 19 เม.ย. 2561

ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 เมษายน 2018
End:
19 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43764/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -11 เม.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม 2018
End:
11 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43512/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -23 มี.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒  จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒  จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2018
End:
23 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43383/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 เม.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

 

ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงานชั้น๑
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มีนาคม 2018
End:
3 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43433/

Venue

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<b

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มีนาคม 2018
End:
20 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43374/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -15 มี.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์
หรือหลายสาขาวิชาหรือทางดังกล่าว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ รวบรวมข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4  กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคมในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูปและลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
  2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคม 2561
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่อนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันจำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับยกเว้นรูปถ่ายและหนังสือรับรองการผ่านงานให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 มีนาคม 2018
End:
15 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43266/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -23 มี.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา หรือทางพืชสวน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Technology) ด้านสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Physiology) ด้านโรคของเมล็ดพันธุ์ (Seed Pathology) ด้านสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ (Seed Health) และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
5 มีนาคม 2018
End:
23 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43059/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.พ. -26 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้รถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กุมภาพันธ์ 2018
End:
26 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42946/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.พ. -28 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 กุมภาพันธ์ 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42875/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.พ. -28 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 กุมภาพันธ์ 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42873/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.พ. -19 ก.พ. 2561 รวม 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ
หลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์
จัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ รวบรวมข้อมูล
และผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ
ประเมินผลการดำเนินงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๒. มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและ แผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ๔. มีความสามารถติดตาม ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆของระบบงาน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีทั่วไป ของส่วนราชการ เช่น
การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน
ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
ประจำปี ทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบ
ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
การบัญชี และงบประมาณ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนาม
และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ
เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 กุมภาพันธ์ 2018
End:
19 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42877/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -15 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจ
ทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและ
สถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการ เก็บรักษา และ
ให้บริการเอกสารของทางราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม
ประกอบดัดแปลง ทดสอบ
บำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด
และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า
หรือประปา หรือเครื่องจักรกล
การเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 13010 หรือ 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูล
และดำเนินการต่างๆ
เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.
ที่กรมฯ รับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตร
ในด้านต่างๆ เช่น พันธุ์พืช
การปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช
การให้บริการตรวจสอบ
ระบบการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร
เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร
และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
หรือควบคุม และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
หรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองปัจจัย
การผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช
สินค้าเกษตร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความสามารถในการ ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ใน ด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบ ข้อเขียน

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ลูกมือช่าง,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ขอนแก่น ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กุมภาพันธ์ 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42834/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -15 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจ
ทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและ
สถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการ เก็บรักษา และ
ให้บริการเอกสารของทางราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน(เขต3)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กุมภาพันธ์ 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42833/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -13 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตรทั้งก่อนและ/
หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง
วิจัยพันธุ์พืชอารักจาพืช
งานทดลอง หลังการเก็บเกี่ยว
และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
วัตถุมีพิษและปุ๋ย

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2018
End:
13 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42795/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -12 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๔)
อัตราเงินเดือน : ๑๓,๐๑๐ หรือ ๑๓,๘๐๐ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูล
และดำเนินการต่างๆ เพื่อการ
วิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตร
ในด้านต่างๆ เช่น พันธุ์พืช
การปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต ๔)
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๒๘๐ บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เห็นว่าเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่ง
ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสารให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ
และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์
ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ
เอกสาร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กุมภาพันธ์ 2018
End:
12 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42836/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.พ. -9 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล
ทางช่างเทคนิคการผลิต
ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยสร้าง
ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เครื่องยนต์
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กุมภาพันธ์ 2018
End:
9 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42718/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -5 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วย
นักวิชาการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น
รวบรวมข้อมูล รายละเอียด สถิติ และ
ดำเนินการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัย
ช่วยนักวิชาการ การควบคุมตามกฎหมาย
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2018
End:
5 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42736/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ม.ค. -26 ม.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42395/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ม.ค. -26 ม.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42393/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ม.ค. -26 ม.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา หรือทางชีววิทยา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบความรู้ทางด้านสัตววิทยา ความรู้ทางด้านสัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: นักสัตววิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42391/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2560 รวม 34 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ การวางแผนงานวิจัยพืชสวน การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และการวิจัยและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 และ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า หรือ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความละเอียดสูง ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช หลักการทดสอบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร นำเข้า และส่งออก รวมทั้งการประเมินค่าความปลอดภัยของผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร นำเข้า และส่งออก
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 ธันวาคม 2017
End:
27 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42013/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -30 ต.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ช่วยนักวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2017
End:
30 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41425/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -17 ต.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.๓) หรือวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.๕) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สวร.)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือได้รับประกาศยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และ/หรือขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวร.)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือและงานบันทึกข้อมูล
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ต.ค. 2560
สอบวันที่: 3 ต.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 3 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 ตุลาคม 2017
End:
17 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41289/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -7 ก.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2017
End:
7 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40999/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ส.ค. -6 ก.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 สิงหาคม 2017
End:
6 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40809/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ก.ค. -4 ส.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
– ทางการเงิน
– ทางการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น
งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำ
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานร่างโต้ตอบ
หนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.๓,ม.๓,ม.๖
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตฯ และข่ายวิทยุสื่อสารปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
31 กรกฎาคม 2017
End:
4 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40380/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -7 ส.ค. 2560 รวม 17 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
หรือ
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กรกฎาคม 2017
End:
7 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40194/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -31 ก.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กรกฎาคม 2017
End:
31 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40192/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นหาหนังสือ ร่างโต้ – ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือเอกสาร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2017
End:
18 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40159/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.๓) หรือวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.๕) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณโดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษาและให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2017
End:
18 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40157/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางการเกษตร
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืช ทั้งก่อน และ/หรือหลังการเก็บเกี่ยว
๒. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลพ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เคมี ,ชีวเคมี ,ชีววิทยา ,ปฐพีวิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
และออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประ-
กอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ๒. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือเอกสาร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
๑. ความละเอียดรอบคอบ ๔๐ คะแนน ๒. ความเข้าใจงาน ๓๐ คะแนน ๓. ความถูกต้องของงาน ๓๐ คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มิถุนายน 2017
End:
26 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39726/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางช่างกล
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลเกษตร
ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างเชื่อม
ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างหรือประกอบ
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องต้นแบบ
เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ซ่อมแซม ดูแล
และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องกลมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน ร่วมทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกล
ในภาคสนามและปรับปรุงแก้ไข
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงานชั้น๑
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มิถุนายน 2017
End:
20 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39577/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเคมี ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช ที่มีความละเอียดสูง และเทคนิคการสกัด การตรวจวัด สารธรรมชาติ
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะและสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ ในการผลิตพืช
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
16 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39466/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช และความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
16 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39464/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 พ.ค. -19 มิ.ย. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านโยธา การสำรวจ การเขียนแบบ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างในงานด้านอาคาร ถนน และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรกลเกษตร
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ค. 2560
สอบวันที่: 22 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤษภาคม 2017
End:
19 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39202/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -19 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2017
End:
19 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38688/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ค. -16 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยนักวิชาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น รวบรวมข้อมูล รายละเอียด สถิติ และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัย ช่วยนักวิชาการควบคุมตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือที่เกี่ยวกับไฟฟ้า จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2017
End:
16 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38687/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -8 พ.ค. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล (สวศ.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโลหะ
ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน
หรือ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางช่างอุตสาหกรรม
หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางช่างอุตสาหกรรม
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างเทคนิคการผลิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานสร้างชิ้นส่วนและประกอบเครื่องมือจักรกลเกษตร หรือ
๒. งานทดสอบ สาธิต เผยแพร่เครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร หรือ
๓. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
๔. งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
๑. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓. การบริการที่ดี ๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม ๖. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๗. การคิดวิเคราะห์ ๘. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สวศ.)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางช่างกล
ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลเกษตร
ทางช่างเครื่องกล
ทางช่างเชื่อม
ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างหรือประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องต้นแบบ เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องกลมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน ร่วมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลในภาคสนามและปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ๒. ความเข้าใจงาน ๓. ความละเอียดรอบคอบ ๔. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน,นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2017
End:
8 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38446/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -5 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์
ทางช่างเครื่องกล ทางช่างซ่อมบำรุง
ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ
ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก้ไขเหตุขัดข้องของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เช่น ซ่อมระบบเบรค ซ่อมระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 4 ล้อ และดำเนินการถอด ประกอบ ปรับแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลงอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงชั้น2
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
5 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38453/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. การดำเนินการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา รวมทั้งการกล่าวโทษและร้องทุกข์
๒. การดำเนินการด้านกฎหมาย วินัย ประมวลจริยธรรมจรรยา ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
๑. การแสดงออกอย่างประจักษ์ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ๒. ความรับผิดชอบ ๓. ความละเอียดรอบคอบ ๔. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 เมษายน 2017
End:
3 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38423/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านโรคพืช การจัดการโรคพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
27 เมษายน 2017
End:
3 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38421/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านโรคพืช การจัดการโรคพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

ตำแหน่ง: นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments