Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร

26 ธันวาคม 2016 - 30 ธันวาคม 2016

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิทยาศาสตร์

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (เขต 4)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเคมี ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมี การเกษตร ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ 2. ทดสอบความรู้ และหลักการ ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 4)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถยนต์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ เป็นต้น 2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
26 ธันวาคม 2016
End:
30 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36672/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ Thailand + Google Map