Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

16 กรกฎาคม 2018 - 7 สิงหาคม 2018

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ก.ค. -7 ส.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตั้ว พลานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017073

หรือ 022017074-7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 กรกฎาคม 2018
End:
7 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44932/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ก.ค. -7 ส.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศษสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิทยาศษสตร์บริการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศษสตร์บริการ กรมวิทยาศษสตร์บริการ อาคารตั้ว พลานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017073

หรือ 022017074-7

ประกาศผลสอบ: 16 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 กรกฎาคม 2018
End:
7 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44924/

Venue

กรมวิทยาศษสตร์บริการ
กรมวิทยาศษสตร์บริการ อาคารตั้ว พลานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Phone:
022017073
Website:
<b

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรการ


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017073

หรือ 022017074-7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มิถุนายน 2018
End:
22 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44581/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 เม.ย. -16 พ.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,250
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 16 พ.ค. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017072

022017072-7

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

Details

Start:
23 เมษายน 2018
End:
16 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43963/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มีนาคม 2018
End:
30 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43548/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -12 ม.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปยางและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสูง (เช่น ICP-OES, GC-MS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำสูง (เช่นการหาปริมาณโลหะหนัก สารต้องห้ามตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ในผลิตภัณฑ์ยาง เช่น สารในกลุ่ม ROHS และสารในกลุ่ม PAHs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
(๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านทดสอบและสอบเทียบ ปฏิบัติงานการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ วิจัยพัฒนาวัสดุควบคุมและวัสดุอ้างอิง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านทดสอบและสอบเทียบ ด้านวัสดุควบคุมและวัสดุอ้างอิง เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการผลิตวัสดุอ้างอิง จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๔) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ ด้านบริหารทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2017
End:
12 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42272/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัคร
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ด้านจุลชีววิทยา ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านจุลชีววิทยา จัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๔) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกับทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านจุลชีววิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัคร
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านเคมี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ด้านเคมี ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเคมี จัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๔) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกับทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านเคมีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านเคมีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร
(๕) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหน
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,ด้านวัสดุศาสตร์,เคมี,จุลชีววิทยา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2017
End:
26 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42270/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม หรือทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม หรือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในกาทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
๒) สอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการสอบเทียบเป็นที่น่าเชื่อถือ
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกับทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
๒)ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านการสอบเทียบแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการสอบเทียบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากำลัง รวมถึงวงจรควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น
(๒) ผลิต/สร้าง ประกอบ และปรับปรุง วงจร/อุปกรณ์/ระบบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น ให้สามารถทำงานได้ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
(๓) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือกล อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ทั้งที่เป็นทางกลและทางไฟฟ้า รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง ให้มีใช้เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ และให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี
(๕) เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทางเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมเมื่อใด ในงานวิจัยต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
(๖) ปฏิบัติงานด้านการทดสอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในส่วนของระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2017
End:
26 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42268/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -20 ธ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงิน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
(4) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงินเพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔ ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2017
End:
20 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41935/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2017
End:
1 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41889/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

 

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง 
กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เริ่มงาน 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
 
เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ ได้คล่อง 

 
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   1 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบปริญญาบัตร

– สำเนาใบ Transcript

– ประวัติการทำงาน (Resume)

 

สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่

1.  LSOMPOP@GMAIL.COM   หรือ

2.  สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร  อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ห้อง 419

   คุณสมภพ  โทร. 0 2201 7195-6  (ในวันและเวลาราชการ)

 

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง,อีเมล์

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2017
End:
30 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41124/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -23 ส.ค. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุริกจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 สิงหาคม 2017
End:
23 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40398/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือ ทางวิศวกรรมเซรามิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมกับการทดสอบแต่ละวิธี
2. รับผิดชอบการทดสอบทางฟิสิกส์ และเชิงกลของวัสดุ
3. ช่วยปฏิบัติงานทดสอบที่ใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย XRF เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแก้ว (dilatometer) เครื่องมือวัดความหนืด (fiber elongation) เครื่องวัดการส่องผ่านแสง UV/VIS Spectrophotometer เป็นต้น
4 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยพัฒนาโครงการต่างๆ
5. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพการใช้งานอยู่เสมอ
6. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ทดสอบให้ดีขึ้นในทุกด้าน
7. ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
8. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซด์
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2017
End:
11 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40529/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
23 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39583/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้ัรบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39571/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดเตรียม ดูและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้นักวิชาการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2017
End:
14 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39238/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
 
 
 
เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ ได้คล่อง
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   1 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบปริญญาบัตร

– สำเนาใบ Transcript

– ประวัติการทำงาน (Resume)

 

สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่

1. LSOMPOP@GMAIL.COM   หรือ

2. สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร  อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ห้อง 419

   คุณสมภพ  โทร. 0 2201 7195-6  (ในวันและเวลาราชการ)


รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา
 
กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
 
 
 
เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   1 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบปริญญาบัตร

– สำเนาใบ Transcript

– ประวัติการทำงาน (Resume)

 

สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่

–  LSOMPOP@GMAIL.COM   หรือ

– สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร  อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ห้อง 419

   คุณสมภพ  โทร. 0 2201 7195-6  (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  ,email  

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
21 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38807/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 เม.ย. -9 พ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 เมษายน 2017
End:
9 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37814/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -7 เม.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2017
End:
7 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37733/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -7 เม.ย. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2017
End:
7 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37732/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มี.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ได้ดี

 

 
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   1 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบปริญญาบัตร

– สำเนาใบ Transcript

– ประวัติการทำงาน (Resume)

 

เริ่มงานตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60

 

สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่

–  LSOMPOP@GMAIL.COM   หรือ

– สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร  อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ห้อง 419

   คุณสมภพ  โทร. 0 2201 7195-6  (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2017
End:
30 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37635/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมีอุตสาหกรรม
ทางเคมีเทคนิค


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมการผลิต หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
24 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37480/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -21 ก.พ. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาชาวิชาศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาด้านการออกแบบ การทำต้นแบบ และเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
๒. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและบรรจุภัณฑ์ ให้มีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
๓. ปฏิบัติงาน กิจกรรมวิจัย และงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔. ให้คำแนะนำทางวิชาการ หรือการเป็นวิทยากรถ่ายทอดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
21 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37179/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนของสำนักในด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารอาคารสถานที่ และด้านสัญญาต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรอง เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ติดต่อประสานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๕. ค้นห้าข้อมูล ประมวลผล พิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
๖. จัดทำเอกสาร ร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน และต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กุมภาพันธ์ 2017
End:
20 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37178/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -21 ก.พ. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒.) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาตอบปัญหาเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้มาขอรับบริการภายในหน่วยงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มกราคม 2017
End:
21 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37075/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๒) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
(๓) ควบคุม ดูแล อาคารและสถานที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๕) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้ติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒.) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาตอบปัญหาเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้มาขอรับบริการภายในหน่วยงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37074/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สายขาวิชาบริหารธุรกิจตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36998/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36997/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -13 ธ.ค. 2559 |นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเทคโนโลยีเยื่อกระดาษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2016
End:
13 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36518/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -16 พ.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2016
End:
16 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36390/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ต.ค. -11 พ.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ตุลาคม 2016
End:
11 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36249/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
เริ่มงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60
สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
– rujira@dss.go.th หรือ
– สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 6 ห้อง 630 A
โทร. 0 2201 7497 (ในวันและเวลาราชการ)


โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาใบ Transcript
ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล krongtip@dss.go.th
โทร 0 2201 7176
ดร.กรองทิพย์ เติมเกาะ


ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวนหลายอัตราตำแหน่ง
รายละเอียด
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เริ่มงานตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล์ usanee@dss.go.th
โทร 0 2201 7368


กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาใบ Transcript
ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสมัครสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล wanchai@dss.go.th
โทร 0 2201 7317
มือถือ 08 9797 1357


กลุ่มสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
กลุ่มสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ และสิ่งแวดล้อม สามารถไปทำงานต่างจังหวัดบางครั้งเพื่อเก็บตัวอย่างและข้อมูลกับทีมงานวิจัยได้
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (+ เบี้ยเลี้ยงกรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่
ดร.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา
อีเมล aopeau@dss.go.th
โทร 02-201-7232-33


กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สิ่งทอ พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาใบ Transcript
– ประวัติการทำงาน (Resume)
สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานมาที่ อีเมล์ dssjobscience@gmail.com
โทร 0 2201 7108

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์ (หลายอัตรา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
26 กันยายน 2016
End:
30 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36135/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ส.ค. -21 ก.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผน และการบริหารงบประมาณ
(๕) ความรู้เชิงวิเคราะห์ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณเบื้องต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบที่แนบ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2016
End:
21 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35787/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
27 พฤษภาคม 2016
End:
3 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34771/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปด้านเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบการวิจัยและพัฒนา
2. ความรู้ความสามารถเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจุลชีววิทยาประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรม
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ด้านเซรามิกที่เกี่ยวกับ วัตถุดิบ เครื่องมือและวิธีการ ใช้ในกระบวนการผลิต
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
3. ความรู้เกี่ยวกับประเภท สมบัติ ของผลิตภัณฑ์เซรามิก
4. ความรู้ด้านเซรามิกเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ
2. ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และเชิงกล
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบหน่วยวัดสากล (SI Unit)
4. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มี.ค. -30 มี.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.พ. -14 มี.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการงาน
บริหารระดับสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ม.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

กรมวิทศาสตร์บริการ
กรมวิทศาสตร์บริการฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
022017073
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com