Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมศิลปากร

5 มีนาคม 2018 - 27 มีนาคม 2018

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

 1. ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
 2. นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรมและประติมากรรม)
 4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)
 5. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
 6. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
 7. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
 8. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)
 9. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ฮาร์ป)
 10. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
 11. นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์)
 12. นักโบราณคดีปฏิบัติการ
 13. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย)
 14. จิตรกรปฏิบัติการ
 15. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
 16. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  5 – 20 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

 1. งานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
 2. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงานหน้าช่างสํารวจปฏิบัติงาน
 4. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติงาน(ด้านประวัติศาสตร์)
 5. จดหมายเหตุปฏิบัติการ
 6. งานวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  5 – 27 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักโบราณคดีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,จิตรกรปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ,นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ,ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,คีตศิลปินปฏิบัติงาน,นาฏศิลปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน,ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,380
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 21 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
5 มีนาคม 2018
End:
27 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43106/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ธ.ค. 2560 รวม 21 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ภัณฑารักษ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักภาษาโบราณ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักโบราณคดี,นาฏศิลปิน,คีตศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,นักวิชาการช่างศิลป์,ภัณฑารักษ์,นักจดหมายเหตุ,นักจดหมายเหตุ,นักภาษาโบราณ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างโยธา,,
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2017
End:
18 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42021/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 12 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างมุก)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 หรือ 15,800 – 17,380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 หรือ 15,800 – 17,380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : มัณฑนากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 หรือ 15,800 – 17,380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ด้านพัตราภรณ์และเครื่องโรง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ต)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,ดุริยางคศิลปิน,นาฏศิลปินปฏิบัติงาน,นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ,มัณฑนากรปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 18 ก.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 18 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 กรกฎาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40334/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศิลปากร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40042/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ค. -11 พ.ค. 2560

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการแสดงนาฏศิลป์ การควบคุมกำกับการแสดง และการอำนวยการแสดง รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร (เอกสารหมายเลข 1)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

– ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

– สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: นาฏศิลปิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 23,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 พฤษภาคม 2017
End:
11 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38683/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -10 ม.ค. 2560 |หลายตำแหน่ง

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– สมรรถนะ
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 2 บริการที่ดี (Service Mind) 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 4 การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– สมรรถนะ
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 2 บริการที่ดี (Service Mind) 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 4 การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– สมรรถนะ
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 2 บริการที่ดี (Service Mind) 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 4 การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2)

– สมรรถนะ
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) 2 บริการที่ดี (Service Mind) 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 4 การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 5 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


ชื่อตำแหน่ง : นักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


ชื่อตำแหน่ง : นักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ภัณฑารักษ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี
หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ (ด้านวรรณคดีไทย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีไทย ทางภาษาไทย


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ
หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ
หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปิน (สากล) (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ความชำนาญงานด้านประดับกระจก ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง (การทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ความชำนาญงานด้านประดับกระจก
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
(การทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ
มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล
ด้วยการทดลองปฏิบัติ)


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
สาขาวิชาศิลปหัตกรรม


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านแม่พิมพ์)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ความชำนาญงานด้านแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลัก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ความชำนาญงานด้านแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ)


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2016
End:
10 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36620/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -12 ม.ค. 2560 |หลายตำแหน่ง รวม 25 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 2)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านแผนงานและการติดตาม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักภาษาโบราณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้ัสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


 ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 25 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2016
End:
12 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36614/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เชลโล่)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลปิน


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคีตศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (ชาย)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคีตศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านโลหะ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
หรือสาขาวิชาการออกแบบ


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 ธันวาคม 2016
End:
26 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36619/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ 22 ส.ค. -16 ก.ย. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศิลปากร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2016
End:
16 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35941/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -20 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทร่ัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทางจิตยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักภาษาโบราณปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาเขมร ทางจารึกภาษาตะวันออก และเป็นผู้สอบผ่านกรสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปกรรมโรงละครแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจิตรศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลปิน


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางดุริยางคศิลปิน


ชื่อตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 15,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กรกฎาคม 2016
End:
20 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35112/

Venue

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.พ. -22 ก.พ. 2559 |หลายตำแหน่ง

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com