Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

23 เมษายน 2018 - 11 พฤษภาคม 2018

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 เม.ย. -11 พ.ค. 2561 รวม 16 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,วิศวกรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
23 เมษายน 2018
End:
11 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43882/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2561

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
11 มีนาคม 2018
End:
15 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43351/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.พ. -15 ก.พ. 2561

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
(2) จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง การจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
(4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทำคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
(2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
(4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(5) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
– ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติในงานสถาปัตยกรรม
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
– ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในงานที่จะต้องปฏิบัติ
โดยการออกแบบภาพร่าง (Sketch Design)

ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 15,000-23,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
9 กุมภาพันธ์ 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42879/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 ก.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ ส่วนราชการ เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบาย หรือแผนงานของส่วนราชการ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม และประเมินผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – การวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปแผนงานโครงการ – งบประมาณรายจ่ายประจำปี – การรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ดังนี้
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน
(6) ประสานงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
(7) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – การบริหารสำนักงาน งานพัสดุ งานธุรการ ระบบงานสารบรรณ การบริหารแผนงาน การบริหารงบประมาณ และความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และความเหมาะสมด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล
4. ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติงานในการตรวจมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (70 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
27 กันยายน 2017
End:
29 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41227/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบอาคาร/ การวางผังแม่บทหรือเสนอโครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
(2) จัดทำแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมหลักสำหรับการก่อสร้างอาคารของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอย มาตรฐานด้านต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำงบประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมและประหยัด
(3) กำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร/การปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมทางสถาปัตยกรรมหลักของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ผลิตองค์ความรู้ จัดทำคู่มือ เกณฑ์ แนวทาง มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมของสถานบริการสุขภาพ
(5) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
(6) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
(2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
(4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(5) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
– ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
– ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
2. ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,380
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
21 กรกฎาคม 2017
End:
29 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40276/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(6) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(7) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(8) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) กฎหมายสาธารณสุข – พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 3) การคุ้มครองผู้บริโภค 4) การวิจัยด้านสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : ประเมินภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และเมื่อผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2017
End:
18 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40169/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -19 พ.ค. 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และความเหมาะสมด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล
4. ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติงานในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ – การวางแผน วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาในด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : 1. สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,นครสวรรค์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2017
End:
19 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38946/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 พ.ค. 2560 รวม 17 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏบิัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
11 พฤษภาคม 2017
End:
16 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39038/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -3 พ.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งแบบตั้งโต๊ะ(Desktop) และแบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) ชุดคำสั่ง
ระบบปฏิบัติการชุดคำสั่งสำเร็จรูป ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความต้องการของหนวยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูลเพื่อใหขอมูลที่ไดถูกต้องแมนยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตองตรงตามความตองการและสภาพ
การใชงานของหนวยงานอยู่เสมอ
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่งเพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยาง
ถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกตและระบบขอมูลของหนวยงานที่ไมซับซอน
เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของ
หนวยงานมากที่สุด
7. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตเพื่อใหไดระบบงานประยุกตที่ตรงตาม
คุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – การใช้งานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กำหนด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง
งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรโยธาให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
๓. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รูปแบบ แผนที่ต่างๆที่ถูกต้อง
4. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบโครงสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา – ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
25 เมษายน 2016
End:
3 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34356/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
25 เมษายน 2016
End:
29 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34352/

Venue

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com