Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมการเกษตร

3 สิงหาคม 2018 - 9 สิงหาคม 2018

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -9 ส.ค. 2561 รวม 39 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้่าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)

อัตราเงินเดือน :13800 – 18000 บาท

ประเภท :บริการและบริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- ปวส.-ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :13 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)

อัตราเงินเดือน :13,800 – 18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.-ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 39
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท,ขอนแก่น,พิษณุโลก,ระยอง,ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 9 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2018
End:
9 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/130/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งบุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสถิติ นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งบุคลากร

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


ตำแหน่งนักสถิติ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท


ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่ง: บุคลากร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักสถิติ,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มิถุนายน 2018
End:
25 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44672/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -17 เม.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกาตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2018
End:
17 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43658/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -17 เม.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกาตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2018
End:
17 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43656/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ม.ค. -15 ก.พ. 2561 รวม 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการส่งเสริมการเกษตร เช่น การพัฒนา
ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนาเคหกิจเกษตร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภค ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของทางราชการ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้งในด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อวางแผนการส่งเสริมการผลิตในระดับพื้นที่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกษตรกรในด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิตการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาและประยุกต์ เพื่อให้ได้วิทยาการทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ถ่ายทอด แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและทรัพยากรทางการเกษตร
(4) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ
ทางการเกษตรแก่เกษตรกรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานโครงการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิต และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(5) ถ่ายทอดความรู้งานด้านส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การวางโครงการ การกำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำสื่อและคู่มือสำหรับการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูล
ที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรและกำหนดมาตรการในการดำเนินงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่ง: 200อัตรา,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 มกราคม 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42647/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ธ.ค. -18 ม.ค. 2561 รวม 16 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชผัก
ทางพฤกษศาสตร์ ทางกีฏวิทยา ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางอารักขาพืช ทางการจัดการศัตรูพืช ทางเคมีการเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางเกษตรกลวิธาน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ หรือทางการจัดการทรัพยากรดิน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา
หรือทางจุลชีววิทยา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การคัดเลือกพันธ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช
การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษา แนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานด้านการผลิต สารบำรุงพืช และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
(2)ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และวัตถุมีพิษ
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
(3)ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น เพื่อวางแผนและแนะนำการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้
มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
(4)ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
(5)ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืช ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิตเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
(6)ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการเตือนภัยการระบาด ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อป้องกันกำจัด
ที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1)รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
(2)ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(3)ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช พฤกษศาสตร์พืช ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การคัดเลือกพันธุ์พืช คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตร


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบ
และวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการส่งเสริมการเกษตร เช่น การพัฒนาระบบ
และวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนาเคหกิจเกษตร
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภค ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของทางราชการ
(2)ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้งในด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อวางแผนการส่งเสริมการผลิตในระดับพื้นที่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกษตรกรในด้านการผลิต
การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิต
การตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(3)ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาและประยุกต์ เพื่อให้ได้วิทยาการทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ถ่ายทอด แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและทรัพยากรทางการเกษตร
(4)ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานโครงการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการผลิต และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
5)ถ่ายทอดความรู้งานด้านส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ให้คำปรึกษา
แนะนำในการปฏิบัติงาน การวางโครงการ การกำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำสื่อและคู่มือสำหรับ
การถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1)ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2)จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริม
การเกษตรและกำหนดมาตรการในการดำเนินงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา ทดสอบ พัฒนา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร อาทิเช่น ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร วางแผนโครงการ กำหนดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรม ติดตามนิเทศงาน ประมวลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ ให้บริการปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน โดยสามารถประจำหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)ศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาด้านวิศวกรรมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตร ทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว และเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรม แหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานในแปลงเกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
(2)ศึกษา สำรวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลในการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตร เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทำการเกษตร
ของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(3)ดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งก่อสร้างด้านการเกษตร
และชลประทานขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4)ติดตาม และประมวลผลการดำเนินงาน ส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร
เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรต่อไป
(5)สำรวจ ออกแบบ และ/หรือ จัดทำราคากลางของงานด้านวิศวกรรมการเกษตรต่าง ๆ
เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยระบบการจัดการพืช หรือ กำหนดรูปแบบมาตรฐานอนุรักษ์ดินและน้ำ
ด้านวิศวกรรม หรือกำหนดโครงการหรือระบบงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป
(6)ส่งเสริม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตร
(7)ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการ กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อที่กำหนด
(8)ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณสมบัติของดิน
ด้านวิศวกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และออกแบบระบบชลประทานระดับ
ไร่นา
(9)ศึกษาความสัมพันธ์ของดิน น้ำ และพืช เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสมกับการผลิตของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
(10)สำรวจ ออกแบบ การจัดรูปที่ดิน ระบบควบคุมน้ำ การระบายน้ำ และถนนในไร่นา
ให้กับโครงการพัฒนาที่ดินต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตรที่ตนรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2)รวบรวม จัดทำข้อมูล ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิศวกรรมการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1.ทดสอบความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความรู้ด้านแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือบำรุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องมือสภาพ/แปรรูปผลผลิตเกษตร ระบบโลจิสติกส์และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
2. ทดสอบความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความรู้ด้านการวางระบบผังฟาร์ม ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูก พลังงาน
ทดแทนเพื่อการเกษตร


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข บำรุงรักษา ปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์เกษตร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์และงานด้านเครื่องกล ประเมินราคาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก ควบคุมการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้อง
ของเครื่องจักรกลการเกษตรในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์เกษตรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ติดตั้งระบบการให้น้ำพืช ปั๊มน้ำการเกษตร ติดตามงานโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน โดยสามารถประจำหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2)ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้งทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3)สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2.ด้านการบริการ
(1)ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2)ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
การใช้และบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องยนต์ต้นกำลังทางการเกษตร เครื่องมือช่าง อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา ซ่อมแซมปั๊มน้ำทางการเกษตร การติดตั้งระบบให้น้ำทางการเกษตร และความรู้พื้นฐานการบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์

ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 ธันวาคม 2017
End:
18 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42352/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. – รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา
อัตราเงินเดือน: 10,000-25,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง,อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40826/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40560/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40558/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40556/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ส.ค. 2560 รวม 51 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 24 อัตรา
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 7 อัตรา
4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 อัตรา
6. ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร จํานวน 3 อัตรา
7. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแหน่งนิติกร จํานวน 2 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ http://doaecenter.thaijobjob.com/

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 4 อัตรา
2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 5 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ https://doae1.job.thai.com/

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 2 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ https://doae2.job.thai.com/

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ https://doae3.job.thai.com/

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 3 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ https://doae6.job.thai.com/

ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
#สมัครทางเว็บไซต์ https://doae9.job.thai.com/

อัตราเงินเดือน 11,280 – 18,000 บาท

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,นักวิเทศสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 51
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชัยนาท,เชียงใหม่,พิษณุโลก,ระยอง,ราชบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40705/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2560 รวม 24 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,นักวิเทศสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40472/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2560 รวม 8 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40470/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40468/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธูรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40466/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2560 รวม 9 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2017
End:
8 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40464/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ส.ค. 2560 รวม 8 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2017
End:
17 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40546/

Venue

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ชัยนาท Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -27 ก.ค. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
4) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
5) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
6) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชีและการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
7) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
8) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
9) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
10) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 2) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่าง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์ 4) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน 5) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 8) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล – สัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ – ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : การประเมินสมรรถนะครั้งที่1 -สอบข้อเขียน (100 คะแนะ)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,150-11,160
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กรกฎาคม 2017
End:
27 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40272/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -10 ก.ค. 2560 รวม 255 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 250 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบ
และวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต นวัตกรรมทาง
การเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต นวัตกรรมทาง
การเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 255
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
19 มิถุนายน 2017
End:
10 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39711/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ(ด้านวิทยุกระจายเสียง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วางแผนและพัฒนารูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อ ข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ ผลิตสปอตและสารคดี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาสื่อในแพลตฟอร์มอื่น ๆ คู่ขนานไปกับรายการวิทยุกระจายเสียง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนข่าว
1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนสปอตวิทยุ

ทักษะ/สมรรถนะ : 2. ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.1 ทดสอบปฏิบัติการอ่านข่าว / สปอตวิทยุ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของส่วนราชการทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่น ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดำเนินงานเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
2.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
3.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ
4.ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2.บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามและประเมินผล
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน 2017
End:
29 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39462/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -28 มี.ค. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อม สร้าง บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้ง ประเมินราคาเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ควบคุมการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักร เครื่องยนต์
ในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า การขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และการซ่อมเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,380-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มีนาคม 2017
End:
28 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37604/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2560 |เจ้าพนักงานการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในการศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม
เกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. การประเมินครั้งที่ 1 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

– ทักษะ
2. การประเมินครั้งที่ 2 ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่งตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มกราคม 2017
End:
12 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36877/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
การประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี
และอำเภอสะบ้าย้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และหลักการบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 ธันวาคม 2016
End:
27 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36556/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ก.ค. -14 ก.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษา แนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช พฤษศาสตร์พืช ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช และนโยบายด้านการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางช่างพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบต้นฉบับแม่พิมพ์
การจัดทำแม่พิมพ์เกี่ยวกับแบบพิมพ์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคและกรรมการวิธี ต่าง ๆ ปฏิบัติงานการพิมพ์และควบคุมการใช้เครื่องพิมพ์ คำนวณรายการและประมาณราคาควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซต การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรม Adobe InDesign (ด้วยเครื่อง Macintosh)

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
4 กรกฎาคม 2016
End:
14 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35088/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -10 ก.ค. 2559 |นายช่างเครื่องยนต์,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร หรือทางธุรกิจการเกษตร
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางคหกรรมศาสตร์ ทางครุศาสตร์เกษตร หรือทางอุตสาหกรรมเกษตร
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต
การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนปรนัย 100 ข้อ

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อม สร้าง บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้ง ประเมินราคาเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ควบคุมการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักร เครื่องยนต์
ในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานระบบเครื่องล่างยานยนต์ งานทดสอบปั้มและหัวฉีด งานไฟฟ้ารถยนต์ งานส่งกำลังรถยนต์ งานซ่อมเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล งานเชื่อมและโลหะแผ่น ความแข็งแรงของวัสดุ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ปรนัย 100 ข้อ

– ทักษะ
ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า การตั้งลิ้นไอดี-ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียว
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2016
End:
10 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35109/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 เม.ย. -21 เม.ย. 2559 |นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
4 เมษายน 2016
End:
21 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34117/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และหลักการเขียนรายงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา ทดสอบ พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร อาทิ เช่น ด้านเครื่องมือเครื่องจักรพืชในการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ระบบให้น้ำพืช ติดตามนิเทศงาน ประมวลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถประจำหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตร ด้านรถแทรกเตอร์ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือดูแลรักษาพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องมือแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตร โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การวางระบบผังฟาร์ม ระบบการให้น้ำพืช โรงเรียนเพาะปลูกพืช ระบบสูบน้ำ และพลังงานทดแทน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หน่วยงานมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 1.6 ความรู้เกี่ยวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com