Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมการเกษตร

4 มกราคม 2017 - 12 มกราคม 2017

“กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -12 ม.ค. 2560 |เจ้าพนักงานการเกษตร

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในการศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม
เกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. การประเมินครั้งที่ 1 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

– ทักษะ
2. การประเมินครั้งที่ 2 ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่งตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
4 มกราคม 2017
End:
12 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36877/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map