Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมอุทยานแห่งชาติ

20 ตุลาคม 2017 - 3 พฤศจิกายน 2017

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 พ.ย. 2560 รวม 444 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สััตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า

กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง 444 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 11280 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตำแหน่ง: พนักงานพิทักษ์ป่า
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 444
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Details

Start:
20 ตุลาคม 2017
End:
3 พฤศจิกายน 2017
Event Categories:
,
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/41487/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 รวม 130 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นายช่างเทคนิค,นายช่างสำรวจ,นายช่างศิลป์,ช่างไม้,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการสัตวบาล,นักวิทยาศาสตร์,นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล,วิศวกรโยธา,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 130
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,พิษณุโลก,แพร่,ราชบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร |


Details

Start:
19 ตุลาคม 2017
End:
31 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41423/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ป่า ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ป่า รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า ด้านสุขศาสตร์สัตว์ป่าและสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์ป่ามีสุขภาพดี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้านข้อมูลสารสนเทศการสัตว์ป่า ด้านชีววิทยาสัตว์ป่า ด้านการผสมเทียม ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ และควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ป่า ด้านการเลี้ยงสัตว์ป่าปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
(4) ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรอง ชีวภัณฑ์สัตว์ป่า การชันสูตรโรคสัตว์ป่า การควบคุมป้องกันโรคระบาด การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
(5) ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์ป่า อาหารสำหรับสัตว์ป่า ยาสัตว์ ชีววัตถุ สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมสำหรับสัตว์ป่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(6) กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ป่า ควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ป่า – ซากสัตว์ป่า
(7) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ป่า ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
(8) รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการสัตว์ป่า เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการสัตว์ป่า
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับควบคุมสัตว์ป่า เพื่อการวินิจฉัยอาการป่วย และรักษาพยาบาลสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
– ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การชันสูตรโรคสัตว์ป่า
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์ป่า และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
– ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เทคโนโลยีด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่เป็นประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบัน
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับควบคุมสัตว์ป่า เพื่อการวินิจฉัยอาการป่วย และรักษาพยาบาลสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
– ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การชันสูตรโรคสัตว์ป่า
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์ป่า
– ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์ป่า และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
– ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เทคโนโลยีด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่เป็นประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบัน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,020-19,830
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,เชียงใหม่,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
23 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39528/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างไม้,ช่างสี,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ – ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลงและประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : ช่างสี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวการการทาสีอาคาร เครื่องจักรหรือพ่นสีอุปกรณ์ ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูทรัพยากร และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยาน ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว จัดทำแผนการรณรงค์และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ปฏิบัติงานและประเมินการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการวิจัย และประสานงานโครงการต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ – ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการช่วยวิเคราะห์ ช่วยตรวจเช็ค สำรวจ และบันทึกข้อมูล รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ด้านวนวัฒนวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ – ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ด้านวนวัฒนวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การเก็บข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ – ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : สัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างไม้,ช่างสี,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2016
End:
1 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36560/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |15 อัตรา 8 ตำแหน่ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 15 อัตรา ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนนวน 6 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

2. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

4. ช่างสี จำนวน 1 อัตรา

5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

6. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

8. สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตราตำแหน่ง: 15 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2016
End:
30 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36539/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -30 ส.ค. 2559 |66 อัตรา นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 66 อัตรา ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 64 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 64 อัตรา
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพฯ
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ปราจีนบุรี,ศรีราชา,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,อุดรธานี,พิษณุโลก,นครสวรรค์,แพร่,ตาก,เชียงราย,เชียงใหม่
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์ และฟื้นฟูต้นน้ำ การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

(2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดืนอละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
  – สถานที่่ต้องปฏิบัติงานส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณซุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาววิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสร์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto Map) จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษา และสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

(3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

ตำแหน่ง: 66 อัตรา นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Details

Start:
24 สิงหาคม 2016
End:
30 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35818/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |รวม 230 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: รวม 230 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 230
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
25 พฤษภาคม 2016
End:
31 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34785/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
Website:
<a