Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

30 พฤษภาคม 2018 - 19 มิถุนายน 2018

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ค. -19 มิ.ย. 2561 รวม 14 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะำดเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :12 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
30 พฤษภาคม 2018
End:
19 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44398/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -16 ก.พ. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เท่านั้น
(2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีการประเมิน : ข้อสอบแบบอัตนัย – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อสอบแบบปรนัย – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
8 กุมภาพันธ์ 2018
End:
16 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42843/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -16 ก.พ. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบาย หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ดานการบริการ
(1) ใหคำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล – แปลบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1)จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2)สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ – ความรู้ด้านการวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ – ความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
8 กุมภาพันธ์ 2018
End:
16 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42841/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ธ.ค. -4 ม.ค. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและช่วยจัดทําเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
(2) สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงาน ภายในหน่วยงาน
(3) ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
(4) ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบคําถามให้แก่ประชาชน
(5) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
2.ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
(2) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จ ลุล่วง
(3) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
(4) อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงาน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
(2) ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน
(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
(2) รวบรวม ติดตาม จัดทำข้อมูล บันทึกและสรุปรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสาน จัดเตรียมการจัดประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(3) ประสาน/อำนวยความสะดวก
– การสำรองและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน/ออกหนังสือเดินทางราชการ (passport)/ หนังสือลงตราประทับ (visa) ให้แก่คณะผู้แทน ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ
– การรับ-ส่ง/ต้อนรับ คณะผู้แทน/ผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ และคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมการประชุม/หารือราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง/กรม
4. ด้านการบริการ
จัดประชุม/เตรียมการงานพิธีการต่าง ๆ อาทิ ที่พัก ห้องประชุม พาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
2. ความสำคัญของงานวิเทศสัมพันธ์
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวาง ระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
8 ธันวาคม 2017
End:
4 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42076/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ต.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
28 ตุลาคม 2017
End:
31 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41614/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ส.ค. -15 ก.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้ง การประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมาก

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
28 สิงหาคม 2017
End:
15 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40943/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษาและวรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
(2) มีความรู้ความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : – ผู้สมัครด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ – ผู้สมัครด้านสายงานสนับสนุน สอบข้อเขียนเป็นภาษาไทย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(3) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา
ขัอขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบาย หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ดานการบริการ
(1) ใหคำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้าง ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล – แปลบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และสัญญาต่าง ๆ
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียงเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล และเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : ข้อสอบแบบอัตนัย – ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อสอบแบบปรนัย – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
16 มิถุนายน 2017
End:
22 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39646/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษาและวรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
(2) มีความรู้ความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : – ผู้สมัครด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ – ผู้สมัครด้านสายงานสนับสนุน สอบข้อเขียนเป็นภาษาไทย

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
16 มิถุนายน 2017
End:
22 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39645/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -26 พ.ค. 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการปฏิบัติการ
1)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
2)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
4)ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
5)ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
6)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
7)ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
8)ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
– ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ด้านการประสานงาน
1)ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2)อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ด้านการบริการ
1)ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2)ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
3)ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
– ด้านอื่นๆ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2017
End:
26 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39153/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 เม.ย. -17 พ.ค. 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการปฏิบัติการ
1)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
2)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
4)ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
5)ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
6)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
7)ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
8)ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
– ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ด้านการประสานงาน
1)ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2)อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ด้านการบริการ
1)ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2)ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
– ด้านอื่นๆ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
24 เมษายน 2017
End:
17 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38369/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ม.ค. -18 ม.ค. 2560 |นักวิชาการพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
(2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
(3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
2 การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมากตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
5 มกราคม 2017
End:
18 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36902/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -6 ม.ค. 2560 |นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
2.เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมาก

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 ธันวาคม 2016
End:
6 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36574/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.ย. -7 ต.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : 1.เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินการไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
– รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
– ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
ด้านการบริการ
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
– ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
– ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
15 กันยายน 2016
End:
7 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35925/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี และการตลาด
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ในปัจจุบัน – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (เป็นภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
22 มิถุนายน 2016
End:
29 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34960/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2559 |นักทรัพยากรบุคคล

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบาย หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา และการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัยการรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เป็นภาษาไทย)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |


Details

Start:
24 พฤษภาคม 2016
End:
30 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34624/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 5 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 16,400-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 27 เม.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
5 เมษายน 2016
End:
22 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34183/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com