Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมเจ้าท่า

1 สิงหาคม 2018 - 9 สิงหาคม 2018

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -9 ส.ค. 2561 รวม 11 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 109/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 110/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 111/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเขียนแบบ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ช่างเครื่องเรือ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


ชื่อตำแหน่ง :นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- อนุปริญญา
– ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานขนส่ง(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,ช่างเครื่องเรือ,นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,สงขลา,สมุทรปราการ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 9 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 สิงหาคม 2018
End:
9 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/134/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 8 เม.ย. -18 เม.ย. 2561 รวม 80 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ที่ 2/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน

ด้วย สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัิงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในสเขตท่าเรือศรีราชา ควบคุมมลภาวะทางทะเลและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณืการควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง และจำนวนที่รับสมัคร

 1. กะลาสี
  จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 2. นายท้ายเรือกลชายทะเล
  จำนวน 11 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 3. ช่างเครื่องเรือ
  จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 5. เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
 8. วิศวกร (ไฟฟ้า)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 9. วิศวกร (โทรคมนาคม)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 10. นักเดินเรือ
  จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท
 11. นายช่างกลเรือ
  จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท

ตำแหน่ง: กะลาสี,นายท้ายเรือกลชายทะเล,ช่างเครื่องเรือ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกร,นักเดินเรือ,นายช่างกลเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.*,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี*,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 13,285-25,420
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  
ผู้ประสงค์จะสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึง สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็ฯสำคัญ
 • สมัคร้ดวยตนเอง ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เลขที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง แขวงทุ่งสุขลา เขตศรีราชากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 18 เม.ย. 2561

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038400270

  หรือ 038400271

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 27 เม.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 8 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
18 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43842/

Venue

สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง
ทุ่งสุขลา, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Phone:
038400270
Website:
<b

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2561

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
2 ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส และ
3 ได้รับการประกาศจากกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง และ
4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 5 สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. เข้ารอบเวรการนำร่องเรือตามการจัดลำดับการปฏิบัติงานเหมือนกับผู้นำร่อง ตามที่สำนักนำร่อง มอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ปฏิบัติหน้าที่ทำการนำร่องเรือตามเขตท่าเรือกรุงเทพฯ หรือ เขตท่าเรือศรีราชา หรือ เขตท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ หรือ เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา ตามที่กำหนด ในสัญญาจ้าง
3. เป็นผู้สอนงาน หรือ ให้คำแนะนำ หรือ ฝึกอบรมให้กับผู้นำร่อง หรือ ผู้ที่สมัครเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค.
4. ทำการนำร่องเรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2017
End:
5 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42311/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2561

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2017
End:
5 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42309/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนงาน เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใจเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรืออนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้าน สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่าง ตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูล ข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียม ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแสดงหรือบรรยาย จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี
2. ช่วยเรียบเรียงบทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างสำรวจ โยธา หรือ ก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัด ของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ ทำแผนที่ต่างๆ การสำรวจและ คำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาระดับน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของ กระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจร่องน้ำ ทดลองหา คุณสมบัติของดิน สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างขุดลอก
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการขุดลอก
2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารการศึกษา
หรือ มนุษยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเดินเรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติ ของหน่วยสถิติ เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุง การวางแผนการสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางด้านการปฏิบัติงานสถิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. นิติกร (ด้านกฎหมาย)
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
1.2 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นิติกร (ด้านวินัย)
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจพิจารณาสำนวนและเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวน การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ให้คำปรึกษาหารือ หรือแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ฯลฯ
2.2 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
2.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นิติกร (ด้านนิติกรรมสัญญา)
3.1 ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำร่างสัญญา ตรวจร่างนิติกรรมสัญญาและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
3.2 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ ควบคุม และให้บริการเกี่ยวกับการขนส่ง การคมนาคมและการพาณิชยนาวี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดโยบายเป้าหมายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการขนส่ง การคมนาคม และการพาณิชยนาวี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและให้บริการ ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย พิจารณาและเสนอแนะข้อกฎหมาย วินิจฉัยข้อเท็จจริง สรุปและเสนอความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการขนส่งทางน้ำและที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักภูมิศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 – 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์แผนที่ หรือวิศวกรรมสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้านการขนส่งทางน้ำ การทำแผนที่ร่องน้ำ แผนที่เดินเรือ สำรวจจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,ช่างขุดลอก,ช่างเครื่องเรือ,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา,นักวิชาการสถิติ,นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,นักภูมิศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2017
End:
5 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42307/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ธ.ค. -8 ม.ค. 2561 รวม 16 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์และงานโลหะ ประกอบด้วย
– หลักการทำงานของเครื่องยนต์
– การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
– หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
– โลหะและวัสดุ
2. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า ประกอบด้วย
– ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโยธา ประกอบด้วย
– ทฤษฎีโครงสร้าง
– งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
– การสำรวจและการเขียนแบบ
– การประมาณราคา
– การบริหารงานก่อสร้าง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : และวิธีการสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับข้องกับการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการจราจร (VTS)
2. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– (การแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาโลจิสติกส์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยนาวี) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชยนาวี
– ความรู้เกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี
– ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล
– ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอุทกวิทยา ประกอบด้วย
– ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ
– เครื่องมือทางอุทกวิทยา
– ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ
– ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
– ฐานข้อมูลอุทกวิทยา
– สถานีวัดระดับน้ำ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการสำรวจ ประกอบด้วย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
– เครื่องมือสำรวจ
– งานวงรอบ งานระดับ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (เบื้องต้น) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ร่องน้ำ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือ
อัตราเงินเดือน : 17,830 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
4.2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
– วิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
– การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
4.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และทางประมง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. วิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษามลพิษทางทะเลเนื่องจากกิจกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำ
– ความรู้ด้านการบำบัดและจัดเก็บของเสียจากเรือ
– ความรู้ด้านการขจัดมลพิษน้ำมัน
– ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
– ความรู้ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA)
– ความรู้ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำ
2. ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
– การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
– ระเบียบการอนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
– แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักเดินเรือ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ
4.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างกลเรือ,นิติกร,เจ้าพนักงานตรวจเรือ,นักอุทกวิทยา,นักวิชาการขนส่ง,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นักเดินเรือ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,490
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 ธันวาคม 2017
End:
8 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42172/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 12 ธ.ค. -12 ม.ค. 2561

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักแผนงาน

ที่  8/2560

เรื่อง รับสมัครพนักงานสำรวจชั่วคราว

ด้วย งานสำรวจ กลุ่มสถิติวิเคราะห์ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานสำรวจชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ และเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 พนักงานสำรวจ (ชั่วคราว) การสำรวจความหนาแน่นผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2561

1.2 พนักงานสำรวจ (ชั่วคราว) การสำรวจความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 ธันวาคม 2017
End:
12 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42176/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -28 ก.ค. 2560 รวม 7 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ พร้อมที่จะใช้งาน
2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น-ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือ ตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน
2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น-ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือ ตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของ เครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของ เครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องเรือจักรยนต์ชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่า ในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษาและทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบ ปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,กะลาสี,ช่างเครื่องเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย,พระนครศรีอยุธยา,สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กรกฎาคม 2017
End:
28 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40270/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -28 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างขุดลอก
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการขุดลอก
2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องเรือจักรยนต์ชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภทใบอนุญาตทุกประเภทชนิดที่สอง)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านขับและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ให้ได้ประสิทธิภาพตามสมรรถนะของเครื่องจักรกลนั้นๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยในลักษณะงานเกี่ยวกับการขุด ตัก เกลี่ย ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทางน้ำ ทางเรือเดิน
2. บำรุงรักษา ทำความสะอาด ดูแลแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลเบื้องต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา หรือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. สำรวจความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสารและผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
4. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาอังกฤษ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบความรู้หรือการรับรองผู้ทำการในเรือ การจดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือ การออกหนังสือคนประจำเรือ การจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือ และงานอื่นๆ เกี่ยวกับคนประจำเรือ ตามอนุสัญญา พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษ และ
2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสุขภาพจิต การได้ยิน การมองเห็น การสื่อสาร และสามารถควบคุมสติและอารมณ์ในภาวะกดดันหรือคับขันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 – 12 ชั่วโมง)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลหรือคำแนะนำตามอำนาจหน้าที่แก่เรือในขอบเขตของ การบริการที่กำหนดและตัดสินใจปฏิบัติสนองตอบต่อข้อมูลการจราจร
2. ติดต่อสื่อสารตามความจำเป็นกับเรือที่อยู่ภายในพื้นที่ควบคุม ดังนี้
2.1 สื่อสารข้อมูลทางวิทยุทางเสียงระหว่างเรือกับศูนย์ควบคุมการจราจร, กระจายข่าว, ประกาศข้อมูลข่าวสารการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
2.2 กำกับ ดูแลและจัดการจราจร ให้บริการจัดการจราจรสำหรับเรือที่เดินอยู่ในร่องน้ำและแผนแบ่งแนวจราจรและเขตจอดเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎการเดินเรือและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3 ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินเรือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจราจรและอันตรายในการเดินเรือ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ สำหรับเรือการให้ความช่วยเหลือแก่เรือ, การค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล หรืออื่นๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 – 22,750 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านศึกษา วิเคราะห์ระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปรับปรุงแก้ไขระบบคลังข้อมูล เป็นต้น
2. ฝึกอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน
2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น – ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการใช้ท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้เรือและท่าเทียบเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างขุดลอก,ช่างเครื่องเรือ,พนักงานขับเครื่องจักรกล,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,กะลาสี,พนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 10,430-22,750
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กรกฎาคม 2017
End:
28 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40258/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 มิ.ย. 2560

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มิถุนายน 2017
End:
22 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39803/

Venue

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ Thailand + Google Map

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 พ.ค. 2560 รวม 25 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2017
End:
19 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38966/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 เม.ย. 2560

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 เมษายน 2017
End:
16 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38371/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.พ. -13 มี.ค. 2560 รวม 9 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐

 

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1 ดูแล กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับต้นหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2 สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
4 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆที่ถูกต้อง
5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
6 อำนวยการ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
7 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
8 ถ่ายทอดความรู้ จัดทำคู่มือ ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
2 ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานด้านการสำรวจ ประกอบด้วย
– มาตรฐานของหมุดบังคับทางดิ่ง (Precise Vertical Control)
– หมุดบังคับทางราบ (Precise Horizontal Control)
– การรังวัดด้วยเครื่องวัดระยะและพิกัดอัตโนมัติ (Total Station)
– การรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
– การปรับแก้งานรังวัด
– การสำรวจทำแผนที่เพื่อการออกแบบและการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ง/ชายฝั่ง ท่าเรือ ขุดลอก
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
– ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา
– ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
– ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
– ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางน้ำ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.ด้านการปฏิบัติการ
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา การประกันคุณภาพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและที่เกี่ยวข้อง
2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาแผนมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3 กำหนดแผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
4 ตรวจสอบเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทำกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
6 ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและจัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอให้กับผู้บริหารพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
7 ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิก ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ด้านการบริการ
1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ
2 ส่งเสริมการผลิตเผยแพร่คู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา
– นโยบาย และกฎหมายทางการศึกษา
– ระบบ กลไก ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและระดับสากล
– การติดตามประเมินผล
– การวางแผนและบริหารโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2 ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3 ออกแบบและประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับหน่วยรับตรวจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
4 จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
5 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบรายเดือน
2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
1 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ติดต่อ ประสานงาน และนำเสนอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ คตป. หรือ สตง. และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
4 ด้านการบริการ
1 ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
3. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
– มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2555
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
1 สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้
3 รังวัดระดับของเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
5 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูล ที่ได้มีความถูกต้อง
2 ด้านการบริการ
๑ ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒ ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
– เครื่องมือสำรวจ การรังวัดควบคุม การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจระดับ การคำนวณปริมาณดิน งานวางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างขุดลอก ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
1 ปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือให้เป็นไปตามแผนงานหรือ โครงการที่กำหนด โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดลอก
2 ศึกษา วิเคราะห์สภาพร่องน้ำ ดินขอบฝั่ง สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และแผนที่ร่องน้ำ เพื่อการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ
3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประมาณการ และวางโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ
4 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดลอก
5 ตรวจสอบสถิติและรายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอก
2 ด้านบริการ
1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานขุดลอกที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานขุดลอก และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานขุดลอก
– ความรู้เบื้องต้นของเครื่องยนต์ดีเซล, แก๊สโซลีนระบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ, ระบบไฮดรอลิก
– ความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และ การบำรุงรักษา
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งานดูแล บำรุงรักษา และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
2 ด้านการวางแผน
1 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
2 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกำหนด
3 ด้านการประสานงาน
ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
4 ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานปละผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิคส์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิคส์
– ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
– ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– ความรู้ที่เกี่ยวคู่มือระบบไฟฟ้าเป็นภาษาอังกฤษ
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
1 จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไวทางการเงิน เพื่อแสดงถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
2 รวบรวม และบันทึกรายการบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของกรมเจ้าท่าถูกต้องตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขนส่งทางน้ำ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อยืนยันความถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4 ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
5 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารผ่านธนาคารทุกบัญชีเพื่อตรวจพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
6 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมต่าง ๆ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
2 ด้านการบริการ
1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติเกี่ยวกับงานบัญชี เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ความรู้หลักการและนโยบายทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.1448และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System)
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2553
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1 จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3 จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของกรมเจ้าท่า เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานกรมเจ้าท่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6 จัดทำต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน
7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
-ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System)
-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งจากคลัง พ.ศ.2551
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2553
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการตรวจสอบ,นายช่าง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
21 กุมภาพันธ์ 2017
End:
13 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37319/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |รวม 10 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,200-21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2.ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจำกัดเขตหรือเรือกลเดินประเทศใกล้เคียง หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนใช้งานและบำรุงรักษา
(3) ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือตามคำสั่งเดินเรือ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ควบคุมการใช้ การซ่อมทำ การบำรุงรักษา การปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(5) วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน การจ่ายงาน การจัดยาม เรือเดิน เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องกลเรือ และการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

– 2 –

3.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงานหรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,830-21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดตั้งเครื่องจักรและส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนอนุมัติการต่อเรือ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
(2) ตรวจเรือ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ และเพื่อออกหนังสือสำคัญรับรองต่าง ๆ
(3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเรือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรเรือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือ
(4) คำนวณกำลังแรงม้า คำนวณขนาดระวางและน้ำหนักบรรทุก กำหนดเส้นแนวน้ำบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจจำนวนและคุณสมบัติของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำเรือ เครื่องช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(6) พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติของคนประจำเรือ จำนวนคนโดยสาร ตรวจสภาพเรือที่จะใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายของเรือที่มีอุบัติเหตุโดนกันหรืออุบัติเหตุอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(7) ตรวจปูมช่างกลเรือเดินทะเล เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐาน
(8) สอบความรู้ความชำนาญผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ เพื่อให้ได้คนประจำเรือที่มีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจเรือแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานตรวจเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นายช่างกลเรือปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37122/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 28 พ.ย. -6 ม.ค. 2560 |พนักงนสำรวจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: พนักงนสำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 พฤศจิกายน 2016
End:
6 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36769/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า – |ธ.ค. นี้ อาจจะได้ทดลองล่องเรือ พัทยา-หัวหิน ฟรี!!

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า หลังจากกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา – สัตหีบ) ฝั่งตะวันตก (ชะอำ – หัวหิน)นั้น บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ยื่นความประสงค์ขออนุญาตเพียงรายเดียว กรมเจ้าท่าได้พิจารณาข้อเสนอผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตเรือกลเดินประจำทางโดยสารเส้นทางระหว่างอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยบริษัทฯ ต้องเร่งรัดยื่นขออนุญาตใช้เรือ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตและกำหนดอัตรา ค่าโดยสารต่อไป การให้บริการ บริษัทเสนอแผนธุรกิจโดยเริ่มเดินเรือให้บริการตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระยะที่ 1 เดินเรือโดยสาร พัทยา – หัวหิน เสนอแผนให้เรือโดยสาร Catamaran Ferry จำนวน 2 ลำ ขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที/เที่ยว เดือนมกราคมเป็นช่วงเริ่มต้นทำตลาด จะเดินเรือวันละ 2 เที่ยว เริ่มจาก หัวหิน – พัทยา เรือออกเวลา 08.30 – 09.40 น. และ พัทยา – หัวหิน เรือออกเวลา 15.30 – 16.40 น. โดยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป ระยะที่ 2 เรือโดยสารและรถยนต์ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอท่าเรือหรือจุด ขึ้น – ลง ที่เหมาะสม สำหรับ Ferry ที่บรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ ทางบริษัทได้นำเรือเข้ามาซ่อมทำในประเทศไทย จำนวน 1 ลำ คาดว่าจะซ่อมทำเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อีก 1 ลำซ่อมทำแล้วเสร็จที่ประเทศจีน พร้อมขนส่งมาประเทศไทย ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและออกใบอนุญาตการใช้เรือ พร้อมทดสอบการเดินเรือได้ในเดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทางบริษัทเสนอ ความมั่นใจจะสามารถให้บริการได้เดือนมกราคม 2560 ตามแผนตำแหน่ง: ธ.ค. นี้ อาจจะได้ทดลองล่องเรือ พัทยา-หัวหิน ฟรี!!
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://www.edtguide.com/lifestyle/454827/ferry-free

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2016
End:
13 ธันวาคม 2016
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36531/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -26 ต.ค. 2559 |27 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : คนครัว
อัตราเงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ปลาย และ มีประสบการณ์ในการประกอบอาหารไทย, จีน และฝรั่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็น เพศชายและมีความสามารถในการว่ายน้ำ หรือ ได้รับวุฒิ ปวช. ทางด้านโภชนาการ หรือ คหกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร ดูแลคุณภาพอาหาร จัดหาและดูแลเสบียงอาหารให้เพียงพอกับจำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลง ระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือ ขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้าน สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่าง ตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูล ข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
2. เบิก-จ่าย-เก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ตลอดจนให้คำแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานด้านการไฟฟ้า
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างสำรวจ โยธา หรือ ก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ ทำแผนที่ต่างๆ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาระดับน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างยนต์
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องกลเรือ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เช่น ดูแล ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง แก้ไข ข้อขัดข้องเบื้องต้น ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทางกลต่างๆ
2. จัดเก็บ รักษา เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รายงาน และ รวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติ การซ่อมบำรุง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างขุดลอก
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการขุดลอก
2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทนให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ
1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทนให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ
1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษาและ ทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : สรั่งช่างกล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งพิเศษ และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล มาแล้วไ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งพิเศษ และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ปรับซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า
2. ตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกช่างกล ตรวจในด้านสวัสดิการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมและฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและซ่อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภทใบอนุญาตทุกประเภทชนิดที่สอง)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านขับและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ให้ได้ประสิทธิภาพตามสมรรถนะของเครื่องจักรกลนั้นๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยในลักษณะงานเกี่ยวกับการขุด ตัก เกลี่ย ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทางน้ำ ทางเรือเดิน
2. บำรุงรักษา ทำความสะอาด ดูแลแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลเบื้องต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ การเงินการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการของส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและ วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุเกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างแบบต่าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือ เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นในการใช้งาน เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ราชการได้มากที่สุด
5. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่รองลงมา ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับคนประจำเรือและแรงงานทางทะเลที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม และ/หรือ เป็นข้อมูลสนับสนุน
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายใน เพื่อ เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองคนประจำเรือไทย
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนประจำเรือ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
4. ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ


ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
อัตราเงินเดือน : 18,000-21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ กำกับ ดูแล ปกครองนักเรียนเดินเรือให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่นักเรียนเดินเรือ กำกับและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการบริหารและการปกครองตนเอง พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำความผิด
2. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพลานามัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนเดินเรือทำกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ สังคมและการกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพ
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ จัดทำบันทึกตรวจสอบนักเรียนประจำวันประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารหอพักนักเรียน บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา ประสานกับ ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเดินเรือ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราปราบปราม) (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ตรวจตรา ป้องกัน ปราบปรามและจับกุมเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งความดำเนินคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานงานด้านคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมเจ้าท่า
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนงาน เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: 27 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ตุลาคม 2016
End:
26 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36257/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ,นายช่างกลเรือปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ,นักเดินเรือปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,830 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฯ
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดตั้งเครื่องจักรและส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนอนุมัติการต่อเรือ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
(2) ตรวจเรือ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ และเพื่อออกหนังสือสำคัญรับรองต่าง ๆ
(3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเรือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรเรือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือ
(4) คำนวณกำลังแรงม้า คำนวณขนาดระวางและน้ำหนักบรรทุก กำหนดเส้นแนวน้ำบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจจำนวนและคุณสมบัติของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำเรือ เครื่องช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(6) พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติของคนประจำเรือ จำนวนคนโดยสาร ตรวจสภาพเรือที่จะใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายของเรือที่มีอุบัติเหตุโดนกันหรืออุบัติเหตุอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(7) ตรวจปูมช่างกลเรือเดินทะเล เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐาน
(8) สอบความรู้ความชำนาญผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ เพื่อให้ได้คนประจำเรือที่มีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจเรือแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานตรวจเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฯ
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจำกัดเขตหรือเรือกลเดินประเทศใกล้เคียง หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนใช้งานและบำรุงรักษา
(3) ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือตามคำสั่งเดินเรือ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ควบคุมการใช้ การซ่อมทำ การบำรุงรักษา การปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(5) วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน การจ่ายงาน การจัดยาม เรือเดิน เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องกลเรือ และการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงานหรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฯ
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ
2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจท่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ การจราจรทางน้ำ การขนส่งทางน้ำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ รับแจ้งและตรวจเอกสารเรือไทยและเรือต่างประเทศที่เข้าและออกจากเขตท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
(2) ตรวจพิจารณาการขออนุญาตกระทำและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตขุดลอก ดูดทราย หรือทิ้งดินอับเฉา ตลอดจนสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดลงในแม่น้ำลำคลองที่มีการเดินเรือ ยกเว้นส่วนที่ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) พิจารณาการขออนุญาตจอดเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตราย การขออนุญาตใช้เรือทำการบรรทุกและลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดความปลอดภัย
(4) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินเรือ สอบสวน พิจารณาความผิดเกี่ยวกับความสามารถหรือความประพฤติของผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
(5) สอบความรู้ผู้ทำการในเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของกรมเจ้าท่าที่กำหนด
(6) การชี้ระวังแนวเขตที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลอาณาเขต และชายหาด เพื่อมิให้มีการรุกล้ำทางน้ำ ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า
(7) ตรวจพิจารณาแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ตามข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ
(8) ควบคุมการทำสัญญาและเลิกจ้างลูกเรือ
(9) ตรวจสอบท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ประจำท่าเทียบเรือให้มีความปลอดภัยในการนำเรือ เข้าเทียบท่า และตรวจสอบการขอต่ออายุการใช้ท่าเทียบเรือประจำปี
(10) ตรวจสอบและลงนามรับรองปูมปากเรือ (Deck Log Book) ก่อนพิจารณาออกสมุดปูมปากเรือใหม่
(11) บริหารเขตท่าเรือและกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือทะเล และการให้บริการช่วยเหลือเรือที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งและการจราจรทางน้ำ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานจราจรทางน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักเดินเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฯ
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผน การเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและรายงานผู้บังคับการเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ข้อมูลด้านการเดินเรือเป็นปัจจุบัน
(3) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือในกรณีผู้บังคับการเรือไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในทางวิชาการเกี่ยวกับการเดินเรือแก่ประชาชนทั่วไป
(2) จัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่บุคลากรประจำเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ลักษณะงานต้องปฏิบัติงานในเรือ และสามารถเดินทางไปกับเรือได้ตลอดเวลา หากเป็นเพศชายจะเหมาะสมกว่า
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ,นายช่างกลเรือปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ,นักเดินเรือปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,490
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35841/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 29 ส.ค. -15 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 300-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2016
End:
15 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35930/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -29 เม.ย. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : 1.มีใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส 2.มีประกาศกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง 3.มีประสบการณ์การนำร่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
2.ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส และ
3.ได้รับการประกาศจากกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง และ
4.เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
5.สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เข้ารอบเวรการนำร่องเรือตามการจัดลำดับการปฏิบัติงานเหมือนกับผู้นำร่อง ตามที่สำนักนำร่อง มอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.ปฏิบัติหน้าที่ทำการนำร่องเรือตามเขตท่าเรือกรุงเทพฯ หรือ เขตท่าเรือศรีราชา หรือ เขตท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ หรือ เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา ตามที่กำหนด ในสัญญาจ้าง
3.เป็นผู้สอนงาน หรือ ให้คำแนะนำ หรือ ฝึกอบรมให้กับผู้นำร่อง หรือ ผู้ที่สมัครเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค.
4.ทำการนำร่องเรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2016
End:
29 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34015/

Venue

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม Thailand + Google Map

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -29 เม.ย. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : 1.มีใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส 2.มีประกาศกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง 3.มีประสบการณ์การนำร่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
2.ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส และ
3.ได้รับการประกาศจากกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง และ
4.เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
5.สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เข้ารอบเวรการนำร่องเรือตามการจัดลำดับการปฏิบัติงานเหมือนกับผู้นำร่อง ตามที่สำนักนำร่อง มอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.ปฏิบัติหน้าที่ทำการนำร่องเรือตามเขตท่าเรือกรุงเทพฯ หรือ เขตท่าเรือศรีราชา หรือ เขตท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ หรือ เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา ตามที่กำหนด ในสัญญาจ้าง
3.เป็นผู้สอนงาน หรือ ให้คำแนะนำ หรือ ฝึกอบรมให้กับผู้นำร่อง หรือ ผู้ที่สมัครเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค.
4.ทำการนำร่องเรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2016
End:
29 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34015/

Venue

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม Thailand + Google Map

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -7 มี.ค. 2559 |พนักงานสำรวจชั่วคราว

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจชั่วคราว
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |เจ้าพนักงานสถิติ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานด้าน สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่าง ตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูล ข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |ช่างเครื่องเรือ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องเรือ
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ, ฯลฯ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการ ดำเนินงาน รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในงานที่ตนรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน
2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น – ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : –
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษาและทำความสะอาดเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : สรั่งเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : –
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือท้ายเรือ หรือด้านการเดินเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือสั่งการขณะเดินเรือ
2. ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุ ควบคุม การปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจำวันของเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือกำหนด
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมคนประจำเรือ และควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้าเรือ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 , 22750 บาท บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านศึกษา วิเคราะห์ระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปรับปรุงแก้ไขระบบคลังข้อมูล เป็นต้น
2. ฝึกอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ, ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 10,430-22,750
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com