Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

19 มกราคม 2017 - 31 มกราคม 2017

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคเและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค งานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฎิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฎิบัติงานวางผังเมือง และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ท่ั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– ทักษะ
ทดสอบความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองความรู้ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองและความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– สมรรถนะ
-ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานในหน้าท่ี -ความสามารถที่จะทำงานในหน้าท่ี หรือรับการอบรมเพื่อปฎิบัติงานในหน้าท่ี -บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
19 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37001/

Venue

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพ Thailand + Google Map