Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

24 เมษายน - 5 พฤษภาคม

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -5 พ.ค. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
– ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา
หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และบำรุงรักษาด้านโยธา การคำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และประมาณราคา รายละเอียดแบบก่อสร้าง ควบคุมดูแล สำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลพื้นที่อาคารเพื่อประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง ที่ประกาศเป็นกฎกระทรวง รวมทั้ง ผังแนะแนวพัฒนาระดับต่างๆ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมจัดเตรียมและทำแผนที่ การปฏิบัติงานภาคสนาม และประกอบการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
24 เมษายน
End:
5 พฤษภาคม
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38341/

Venue

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพ Thailand + Google Map