Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการคลัง

25 มิถุนายน 2018 - 3 กรกฎาคม 2018

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 25 มิ.ย. -3 ก.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน 2018
End:
3 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44750/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -27 มี.ค. 2561

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-27 มีนาคม 2561 (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 งดรับสมัคร) ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 มีนาคม 2018
End:
27 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43362/

Venue

กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร
กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<b

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -14 มี.ค. 2561

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางโฆษณา ทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือ ทางวิทยุกระจายเสียง – โทรทัศน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การจัดทำและวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
2. สรุปข่าวประจำวัน บทความและเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. ตรวจและติดตามข่าวจากสื่อมวลชนก่อนนำเสนอผู้บริหาร
4. ช่วยจัดทำเอกสารแถลงข่าว เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. การวางแผน – โครงการประชาสัมพันธ์ 3. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ และช่องทางต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายศิลป์

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดทำต้นฉบับงานศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ในโอกาสต่าง ๆ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ผ่านโปรแกรม Adobe (Photoshop, Illustrator and Indesign)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโทรศัพท์

อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การรับ – โอนสายโทรศัพท์ทั้งจากภายในหน่วยงาน และจากบุคคลภายนอก
2. ตอบข้อซักถามและใช้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ การประสานงาน การให้บริการที่ดี การบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์เบื้องต้น การสนทนาทางโทรศัพท์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการรับโทรศัพท์ ความรู้ด้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
3. ทดสอบทักษะการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร ทดสอบ การรับ การโต้ตอบ การโอนสายโทรศัพท์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พระรามที่ 6  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า  09.00- 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00- 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์

 

 

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,พนักงานฝ่ายศิลป์,พนักงานโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กุมภาพันธ์ 2018
End:
14 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43071/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560 รวม 9 อัตรา

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัท มาแล้ว เช่น Excel, PowerPoint, Access, ASP, PHP, Html, Visual Basic, Net, Java ฯลฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัด-กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงาน และพัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการ องค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการโปรแกรม และระบบการจัดการฐานข้อมูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint, Access)

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2017
End:
2 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38545/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลังใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด”ลุ้นล้าน”ทุกเดือน

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ปลัดกระทรวงการคลัง สมชัย สัจจพงษ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการใช้เงิน และการทำธุรกิจ การจัดการเงินสด

 
ปัจจุบันคนไทยถือบัตรเดบิตรวม 54-55 ล้านบัตร แต่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตน้อยมาก เพราะมีปริมาณการใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าและบริการเพียง 10% เท่านั้น
 
 
ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีให้ผู้ที่มีบัตรเดบิตแล้วหันมาใช้แทนเงินสดและผู้ที่ยังไม่มีบัตรเดบิตเริ่มหันมาสนใจและใช้บัตรเดบิตในการใช้จ่ายแทนเงินสด โดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิตเพียง 0.55 บาทเท่านั้น จากปกติ 1.5-2.5 บาทต่อการใช้บัตรเดบิตหนึ่งครั้ง
 
ซึ่งบางธนาคารลดค่าธรรมเนียมมากกว่านี้และในอนาคตหากมีการใช้บัตรเดบิตมากขึ้นก็มีโอกาสลดค่าธรรมเนียมลงได้อีก
 
สำหรับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนั้น ต้องเป็นการใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรมอี-คอมเมิร์ซและการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
 
การแจกโชคจะเริ่มครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมเดือนพฤษภาคมนี้ และแจกต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 
ซึ่งรางวัลทั้งโครงการจะมีมูลค่ารวม 84 ล้านบาท โดยแต่ละเดือนผู้ใช้บัตรเดบิตจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัล 5.6 ล้านบาทต่อเดือน
 
โดยในส่วนของร้านค้าจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัลและมีรางวัลย่อยรางวัลละ 30,000 บาท อีก 5-30 รางวัลต่อเดือน การจับรางวัลใช้คอมพิวเตอร์สุ่มรายชื่อ ร้านค้าที่มีสิทธิต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีเครื่องรับบัตรไม่มีสิทธิร่วมโครงการ
 
การประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะมีทุกวันที่ 16 ของเดือน ครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยจะมีการประกาศออกสื่อต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารที่เป็นลูกค้า
 
หากผู้ใช้บัตรเดบิต หรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อให้ตัดชื่อออก หากไม่ได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการ เพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการนี้
 
สำหรับโครงการนี้ต่อยอดจากโครงการการขยายการใช้บัตรที่เริ่มกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง EDC, Mobile-EDC,Dogle ไปยังทุกภาคส่วนที่เริ่มติดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
 
ซึ่งติดตั้งไปแล้ว 65,000 เครื่อง และจะติดตั้งให้ครบ 500,000 เครื่องภายเดือนเมษายนปี 2561 ทั้งนี้ยืนยันว่ากระบวนการจับรางวัลจะเป็นไปอย่างโปร่งใส การใช้ข้อมูลการในการใช้บัตรจะไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ จึงมันใจได้ว่าจะปลอดภัย
 

ตำแหน่ง: ใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด”ลุ้นล้าน”ทุกเดือน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2017
End:
22 พฤษภาคม 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38836/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ค. -23 พ.ค. 2560

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
(4) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
23 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38452/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 13 มี.ค. -24 มี.ค. 2560

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การกำกับ แนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1.1 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม40 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์
(4) ความรู้ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูล โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านการคลัง
(5) ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
1.2 เป็นการทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) โดยการจำลองสถานการณ์ และให้ผู้เข้าสอบถ่ายภาพนิ่งเพื่อทดสอบการถ่ายภาพ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : ——

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 มีนาคม 2017
End:
24 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37510/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 13 มี.ค. -24 มี.ค. 2560

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การกำกับ แนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1.1 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม40 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์
(4) ความรู้ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูล โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านการคลัง
(5) ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
1.2 เป็นการทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) โดยการจำลองสถานการณ์ และให้ผู้เข้าสอบถ่ายภาพนิ่งเพื่อทดสอบการถ่ายภาพ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 มีนาคม 2017
End:
24 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37491/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลังแบบฟอร์มลงทะเบียนคนจนรอบ2

กระทรวงการคลัง เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 หรือ ลงทะเบียนคนจน

 

หากไม่สามารถดาวน์โหลดสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่

  1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารกรุงไทย
  4. คลังจังหวัด ทุกจังหวัด
  5. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ทุกเขต

สามารถขอแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีต้องการดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์

  1. กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
  2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
  3. อีเปย์เมท์ www.epayment.go

คำเตือน เนื่องจากจะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดในแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น บัตรประชาชน เลขที่บัตรประชาชนของบิดา มารดา บุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก และไม่ลืมตรวจสอบรายได้ เงินฝากและหนี้สิน แล้วนำไปยื่นด้วยตนเองภายในวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 หากไม่สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

ตำแหน่ง: แบบฟอร์มลงทะเบียนคนจนรอบ2
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2017
End:
1 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37554/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง – |ลงทะเบียนคนจน,รอบ 2,มี.ค. 2560,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,รถไฟ,รถเมล์,ทำประกัน,ฟรี

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนคนจนรอบสองเดือน มี.ค. 2560 แจกค่าน้ำ ค่าไฟ รถไฟ รถเมล์ ทำประกันฟรี!!

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังจะเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการของรัฐรอบใหม่ในเดือน มี.ค. 2560 เร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ของทุกปี โดยการลงทะเบียนให้เร็วขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการให้สวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการทำประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยเวลาเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยให้

“การลงทะเบียนนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยในต้นปีหน้าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งจะมีการเปิดงานมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพราะมาตรการพร้อมดำเนินการแล้วทั้งพิโกไฟแนนซ์ ที่ให้เจ้าหนี้นอกระบบมาจดทะเบียนปล่อยกู้ดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี หากไม่เข้าร่วมและปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี จะมีโทษจำคุกตามกฎหมายใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นมาถาวรทำหน้าที่ทั้งการเจรจา ช่วยเหลือโอนหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ระบบธนาคาร ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ฉุกเฉิน จะได้ไม่กู้หนี้นอกระบบอีก

นายสมชัย กล่าวอีกว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและอนุคณะกรรมการฟื้นฟูลูกหนี้ทุกจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายในปีหน้าให้เจ้าหนี้นอกระบบกลายเป็นศูนย์ เพราะจะมีการใช้กฎหมายบังคับอย่างเต็มที่ เพื่อให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในพิโกไฟแนนซ์ คาดว่าจะทำให้เกิดพิโกไฟแนนซ์ทุกจังหวัด ล่าสุดมีผู้สนใจยื่นขอประกอบกิจการมาแล้ว 9 ราย และผ่านคุณสมบัติแล้ว 5 ราย คาดว่าจะปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ได้ในเดือน ม.ค. 2560

 ตำแหน่ง: ลงทะเบียนคนจน,รอบ 2,มี.ค. 2560,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,รถไฟ,รถเมล์,ทำประกัน,ฟรี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.posttoday.com/economy/finance/471734

Facebook Comments

Details

Date:
29 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36895/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 9 ส.ค. -26 ส.ค. 2559 |นิติกร

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เสนอความเห็น ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
กลุ่มที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กลุ่มที่ 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กลุ่มที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบ-บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
2. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ………………..

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2016
End:
26 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35703/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การขาย การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
ตำแหน่งพนักงานบริการ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
(4) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง
พนักงานขับรถยนต์
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการ ดังนี้
ก. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
(2) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์
(3) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง
ข. สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
– ทดสอบการขับรถยนต์นั่ง หรือรถตู้ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
พนักงานบริการ
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี และการติดต่อประสานงาน
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2016
End:
18 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35551/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพรักงานบริการ 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2016
End:
18 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35531/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -3 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
(2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
(4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2554
(5) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ
(6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : —–

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 กรกฎาคม 2016
End:
3 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35548/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -3 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 กรกฎาคม 2016
End:
3 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35303/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กรกฎาคม 2016
End:
12 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35302/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์
การประชาสัมพันธ์ หรือภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทาน ความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น
3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 4. ความรู้เกี่ยวกับด้านงานธุรการ 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ 1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel , Power point 2. การใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บเพจ 3. การใช้งาน Infographic

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กรกฎาคม 2016
End:
12 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35125/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map

“กระทรวงการคลัง – |ได้กันทุกคน ขรก,ลูกจ้างฯ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,คนจน รับค่าครองชีพ 1,000 บ.

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการคลังชง ครม.ไฟเขียวแจกเงินข้าราชการตั้งแต่ซี 7 ลงไปคนละ 1 พันบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ รับเงิน 1 พันบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากกรมบัญชีกลางสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2559 จากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประมูลด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท จึงมีเงินเหลือมากเพียงพอที่รัฐบาลจะสามารถนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบเพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงานและระดับปฏิบัติ หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 (ซี 7) ลงไป รวมถึงลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับค่าครองชีพคนละ 1,000 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าการจ่าย
เงินค่าครองชีพในครั้งนี้ จะใช้เงินงบประมาณ 1,570 ล้านบาท

สำหรับวงเงิน 1,570 ล้านบาทนั้น จะกระจายครอบคลุมไปถึงข้าราชการทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิ์ 1,018,000 คน ลูกจ้างประจำ 126,000 คน พนักงานราชการ 122,000 คน ลูกจ้างชั่วคราว เงินในงบประมาณ 186,000 คน และเงินนอกงบประมาณอีก 118,000 คน โดยจะจ่ายเงินดังกล่าวภายในเดือน เม.ย.นี้

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเสนอให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศผ่านคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และรวมถึงสาขาของธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยขีดเส้นความยากจนเอาไว้ที่รายได้ขั้นต่ำไม่เกิน 300 บาทต่อวัน หรือเดือนละไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งคาดว่า จะมีคนจนมาลงทะเบียนประมาณ 17-18 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะแจกเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงทะเบียนเพื่อแจกเงินให้แก่คนจนทั่วประเทศดังกล่าว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากตัวเลขคนจนของประเทศที่แท้จริง ยังไม่มีการลงทะเบียนหรือเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้ตัวเลขคนจน 17-18 ล้านคนเป็นการคาดการณ์ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการคลังได้จำนวนคนจนที่ชัดเจนแล้ว จะนำระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment เพื่อจ่ายเงินถึงคนจนที่แท้จริง

นอกจากนี้ในการประชุม ครม.วันที่ 5 เม.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกิน-เที่ยวช่วยชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย.59 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายจากค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าแพ็กเกจทัวร์ มาหักค่าลดหย่อนภาษีได้จำนวนไม่เกิน 15,000 บาท.

ตำแหน่ง: ได้กันทุกคน ขรก,ลูกจ้างฯ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,คนจน รับค่าครองชีพ 1,000 บ.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/content/597161

Facebook Comments

Details

Date:
8 สิงหาคม
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34127/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com