Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กระทรวงการต่างประเทศ

10 เมษายน 2018 - 27 เมษายน 2018

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 10 เม.ย. -27 เม.ย. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าจ้างที่จะได้รับ

ตำแหน่ง               พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ
แบบบูรณาการ

     จำนวน                ๑ อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง           เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
     ระยะเวลาการจ้าง    ๗ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

                          (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญารายปีในงบประมาณถัดไป)

     ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

(๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิMicrosoft office (Word, Excel และ PowerPoint) และสามารถพิมพ์ดีด
ได้ในเกณฑ์ดี 

(๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง – ดี

 

(๕) หากมีประสบการณ์ในการเป็น Project Manager การทำฐานข้อมูล (Database)  
 หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง,ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 2 พ.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศ 1 | ใบสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 เมษายน 2018
End:
27 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43941/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มี.ค. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระรวงการต่างประเทศ

ที่ 16/2561

เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

ตามประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคลคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรานั้น

กองกลางขอขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว ออกไปอีก 15 วัน จนถึงันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สำหรับผูที่ได้สมัครไว้แล้ว กองกลางจะยังคงเก็บรายชื่อไว้เพื่อรอสอบคัดเลือกตามกำหนดการใหม่ รายละเอียดปรากฎดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง

 1. พนักงานประชาสัมพันธ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 2. พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับ
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office word excel และ Powerpoint
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีสำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
 6. สำหรับตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการทางมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานจัดเก็บข้อมูลสถิติมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop และใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของหน่วยงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ด้วยภาษาไทยภายใต้หัวข้อประกาศและอื่นๆหรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา
 2. ผู้สมัครสามารถกรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6  กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยาในวันและเวลาราชการหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา  ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพ  10400  วงเล็บมุมซองสมัครงานกองกลาง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
 3. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกลาง ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ โทรศัพท์  02 203 5000 ต่อ 2400 3

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบ 2  โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา Transcript of Records  ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนดจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ในสำเนาเอกสารทุกหน้า

ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มีนาคม 2018
End:
15 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43294/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์และนักประชาสัมพันธ์ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่างจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดอ่านและเขียน

เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท

จำนวน 11 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
รับคำร้องขอ ตรวจสอบคำร้องขอ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดอ่านและเขียน

เงินเดือนเดือนละ 15,000  บาท

จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการติดต่อ ชี้แจงในเรื่องทั่วทั่วไป สำรวจ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดทำเอกสารเพื่อนำออกเผยแพร่ งานเอกสาร การจัดการทั่วไป ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
วันและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเองณสำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 3)  กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น  ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น./ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. โทร 02 203 5000 ต่อ 33010  3019 วันและเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 • 26 กุมภาพันธ์- 16 มีนาคม 2561 (วันและเวลาราชการ)
  รับสมัคร
 • 27 มีนาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 • 31 มีนาคม 2561
  สอบข้อเขียน
 • 17 เมษายน 2561
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 23 เมษายน 2561  
  สอบสัมภาษณ์
 • 27 เมษายน 2561
  ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสำนัก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และ
 • 15 พฤษภาคม 2561
  รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร)
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์ หรือจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องจะต้องนำสำเนาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในยื่นด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย)
 5. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกรายการมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ในสำเนาเอกสารทุกหน้า

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุมีดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกพว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 2. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไปหรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารพร้อมทั้งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มีนาคม 2018
End:
16 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43290/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ธ.ค. -16 ม.ค. 2561 รวม 10 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,10อัตรา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 ธันวาคม 2017
End:
16 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42318/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ธ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2017
End:
22 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42224/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2017
End:
15 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42222/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40008/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ :

 1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามการรับรองคุณวุฒิ ของ ก.พ.
 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

ด้านบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา โยกย้าย และประเมินบุคลากร งานโครงสร้างอัตรากำลังและระบบงาน การบริหารข้อมูลบุคคล งานวินัยข้าราชการ การจัดทำโครงการด้านบุคลากรต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบริหารงานฝึกอบรม

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการหรือความจำเป็นในการฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ควบคุมโครงการ ฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการสอบ

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

1. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 150 คะแนน

เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ

2. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแห่นง

 

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 พฤษภาคม 2017
End:
16 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39188/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 มิ.ย. 2560 รวม 24 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบิหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่างๆ เช่น งานธุรการ บางบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 24 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงนราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานรากชาร พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ระยะเวลาจ้าง ไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตรากำลัง (ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจัดจ้างจนถึง 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ด้วย)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 อ่านต่อจากประกาศฯ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3. การรับสมัคร

3.1 เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com หัวข้อ “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560” อ่านต่อจากประกาศฯ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร

4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และกรทะรวงการต่างประเทศจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th และ https://mfa.job.thai.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 พฤษภาคม 2017
End:
16 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39191/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -26 มิ.ย. 2560 รวม 24 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 24 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เกทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
19 พฤษภาคม 2017
End:
26 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39059/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -26 พ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาติและพฤติการณ์

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิษณุโลก

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิษณุโลก ที่มีอัตราว่าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์,กรมการกงสุล
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2017
End:
26 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39077/

Venue

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วครราว
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วครราว พิษณุโลก Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 พ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 25,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤษภาคม 2017
End:
26 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39044/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานบริการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,690-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤษภาคม 2017
End:
9 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38932/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 พ.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจเอกสารและงานรับรองเอกสาร,พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล,กรมการกงสุล
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
11 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38761/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล ที่ 2/2560 เรืองขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในกลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
     ตามประกาศกรมการกงสุล ที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในกลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา

      กรมการกงสุล ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 

ตำแหน่ง: กรมการกงศุล,พนักงานธุรการ-เดินเอกสาร,พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 เมษายน 2017
End:
28 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38400/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 เมษายน 2017
End:
27 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38385/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย4.0
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2017
End:
20 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37591/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.พ. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37261/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ก.พ. 2560

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ,พนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
24 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37260/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 6 ม.ค. -12 ม.ค. 2560 |

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 มกราคม 2017
End:
12 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37005/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -21 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000-25,000 บาท

*** ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสสร ปูรณคุปต์ โทร 02-203-5000 ต่อ 14233 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,000-25,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 ตุลาคม 2016
End:
21 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36311/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |40 อัตรา นักการทูตปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 40 อัตรา นักการทูตปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2559
สอบวันที่: 6 พ.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2016
End:
5 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35965/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ย. -27 ก.ย. 2559 |พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2016
End:
27 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35934/

Venue

กรมเอเชียใต้
กรมเอเชียใต้ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.ย. -15 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ (ป.ตรี ทุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย และนครราชสีมา ที่มีอัตราว่าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 สมัครได้ที่สำนักงานเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย และนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ (ป.ตรี ทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย,นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 8 ต.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 19 ต.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2016
End:
15 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35966/

Venue

สำนักงานเดินทางชั่วคราว
สำนักงานเดินทางชั่วคราว เชียงราย Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 22 ส.ค. -15 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย และนครราชสีมา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย และนครราชสีมา ที่มีอัตราว่าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 สมัครได้ที่สำนักงานเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงราย และนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย,นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2016
End:
15 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35807/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 29 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Date:
29 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35545/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |พนักงานบันทึกข้อมูลฯ,พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูลฯ,พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,800-15,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2016
End:
19 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35676/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กรกฎาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35542/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-20,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน 2016
End:
15 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34914/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2559 |บรรณารักษ์จัดระบบเอกสาร และ e-Library

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์จัดระบบเอกสาร และ e-Library
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2016
End:
20 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34911/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 พฤษภาคม 2016
End:
15 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34867/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 เม.ย. -8 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
5 เมษายน 2016
End:
8 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34182/

Venue

กรมอาเซียน
กรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 23 มี.ค. -11 เม.ย. 2559 |พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 เม.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2016
End:
11 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34181/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 20 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน (ป.ตรี ทุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน (ป.ตรี ทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มีนาคม 2016
End:
1 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34066/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 มี.ค. -23 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2016
End:
23 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34056/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 มี.ค. -23 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2016
End:
23 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34056/

Venue

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 23 ก.พ. -7 มี.ค. 2559 |พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอัตราว่าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครได้ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ม.ค. -20 ม.ค. 2559 |พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 8 ม.ค. -18 ม.ค. 2559 |พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบทรัพย์สิน

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบทรัพย์สิน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,630-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com