Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

26 มกราคม 2018 - 1 กุมภาพันธ์ 2018

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ม.ค. -1 ก.พ. 2561

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 มกราคม 2018
End:
1 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42578/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2017
End:
21 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39350/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2017
End:
21 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39234/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 พฤษภาคม 2017
End:
2 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39073/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 เม.ย. 2560 รวม 106 อัตรา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งอาสาสมัครโรงการ Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สำหรับงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม Amazing Thai Host ประจำพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 100 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 10 เมษายน 2560 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-274284, 038-054199 หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการAmazingThaiHost,อาสาสมัครฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 106
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 เมษายน 2017
End:
10 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37835/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37611/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ก.พ. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน  :  จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (สัญญาจ้างรายปี)

รายละเอียดงาน  :  
ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงาน
บริหารโครงการฝึกอบรม
ผลิตและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
บันทึกประวัติการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                     
หน่วยงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง 
                 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4   
                 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง) 
                           สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติผู้สมัคร  :           
เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การฝึกอบรม 0 – 5 ปี 
ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี และสามารถใช้สื่อวีดีทัศน์ต่างๆได้
มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
สามารถเดินทางไปจัดการฝึกอบรมต่างจังหวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราวได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีหน่วยงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง 
                 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4   
                 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง) 
                           สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เงินเดือน  :  13,000 บาท

วิธีการสมัคร  :   สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ – วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30)
                     ณ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง)
                     สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
                     โทร 0 2214 3301 , 08 6541 1921ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
27 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37256/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ก.พ. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
27 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37255/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ป.ตรีทุกสาขา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
21 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36172/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่พัสดุ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 กันยายน 2016
End:
16 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36127/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (สัญญาจ้างรายปี)
รายละเอียดงาน :

ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงาน
บริหารโครงการฝึกอบรม
ผลิตและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
บันทึกประวัติการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การฝึกอบรม 0 – 5 ปี
ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี และสามารถใช้สื่อวีดีทัศน์ต่างๆได้
มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
สามารถเดินทางไปจัดการฝึกอบรมต่างจังหวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราวได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เงินเดือน : 13,000 บาท
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ – วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30)
ณ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 0 2214 3301 , 08 6541 1921

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
26 กันยายน 2016
End:
16 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36126/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 พ.ค. -7 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานธุรการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤษภาคม 2016
End:
7 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34819/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ 21 เม.ย. -25 เม.ย. 2559 |3 ตำแหน่ง 8 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,000-20,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2016
End:
25 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34364/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ 3 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 14,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ 16 ม.ค. -ไม่กำหนด |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 14,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com