Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 มิถุนายน 2017 - 21 มิถุนายน 2017

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
1 มิถุนายน 2017
End:
21 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39234/

Venue

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map