Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงวัฒนธรรม

15 มกราคม 2018 - 5 กุมภาพันธ์ 2018

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัตงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิิ่มเติม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร และการบริหารงบประมาณ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,ยโสธร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มกราคม 2018
End:
5 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42459/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -5 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัตงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิิ่มเติม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร และการบริหารงบประมาณ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มกราคม 2018
End:
5 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42458/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ส.ค. 2560

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยนehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 สิงหาคม 2017
End:
18 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40868/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -19 พ.ค. 2559 |นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงบประมาณ
4.ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ สังคมโลกและประชาคมอาเซียน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.ความรู้พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3.ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
4.ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืน
5.ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: 9 จังหวัด,กรุงเทพ,สระแก้ว,ชลบุรี,ตราด,กาญจนบุรี,หนองคาย,ระนอง,พิษณุโลก,ยะลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
20 เมษายน 2016
End:
19 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34262/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ 23 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ (ป.ตรี คอมฯ)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ (ป.ตรี คอมฯ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2016
End:
31 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34086/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เลขานุการ สารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ 2 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |นักวิชาการวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com