Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงแรงงาน

18 กุมภาพันธ์ 2018 - 10 มีนาคม 2018

“กระทรวงแรงงาน รวม 7,000 อัตรารัฐ-เอกชนจ้างงานนศ.7,000อัตราช่วงปิดเทอม,จบภารกิจได้วุฒิบัตร

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีจ ะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กครอบครัวและสังคมนั้น

 
กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”ขึ้น มีเป้าหมายจัดหางานให้เด็กนักเรียน นักศึกษาทำในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน 20,000 คน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 4ภูมิภาค เช่น ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย

นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน อันจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาต่อไป

โดยจะเป็นการทำงานในรูปแบบ“ประชารัฐ”บูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กระทรวงแรงงานและสถานศึกษา กล่าวคือ กรมการจัดหางานจะประสานสถานประกอบการในการหาตำแหน่งงาน จัดนัดพบแรงงาน สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ สถานศึกษา ครูแนะแนว และภาคีผู้ปกครอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์จะพึงได้รับตามกฎหมาย

มีเงื่อนไขว่านักเรียน นักศึกษาจะทำงานได้ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป โดยหากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ300บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกิน150บาท

กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ40บาท ชั่วโมงการทำงานแบ่งเป็น2ช่วง ได้แก่ ช่วงที่1ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ4ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวัน

ช่วงที่2ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ7ชั่วโมง และไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น งานที่ทำได้เป็นงานขายสินค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซื้อ งานคลังสินค้า และงานวิจัยตลาด เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย

การสานพลังประชารัฐมีการหารือร่วมกับผู้แทนภาครัฐจากสถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนกระทรวงแรงงานคือ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนภาคเอกชนได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการโรงแรม สมาคมการค้าปลีก บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทโออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มสยามพิวรรธน์ (ศูนย์การค้าสยามฯ)บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ประสานกับนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศแล้วกว่า400แห่ง มีตำแหน่งงานรองรับในเบื้องต้นกว่า7,000อัตรา เป็นกรุงเทพฯ กว่า1,700อัตรา ต่างจังหวัดกว่า6,000อัตรา อัตรา เช่น ตำแหน่งงานว่าง เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดพนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ พนักงานจัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ พนักงานเสริฟ์ พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานคีย์ข้อมูล เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดเริ่มดำเนินการวันที่ 8 มีนาคม 2561 นักเรียน นักศึกษาจะเริ่มทำงานวันที่ 9 มีนาคม 2561และเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมกับคู่มือในการปฏิบัติงาน ส่วนสถานประกอบการจะมีคู่มือว่าจะดูแลเด็กอย่างไรในการทำงานอีกด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506

ตำแหน่ง: รัฐ-เอกชนจ้างงานนศ.7,000อัตราช่วงปิดเทอม,จบภารกิจได้วุฒิบัตร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7,000
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  
แหล่งที่มา: คมชัดลึก

Details

Start:
18 กุมภาพันธ์ 2018
End:
10 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43024/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงแรงงานบอร์ดค่าจ้างเคาะค่าแรงขั้นต่ำ5-22บาท

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

18 ม.ค.2561 เวลา 00.29 น.นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ที่ใช้เวลาประชุมมาราธอนเกือบ 7 ชั่วโมง ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ปรับตั้งแต่ 5 – 22 บาท แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ระดับ ตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นสูงสุด คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง จำนวน 330 บาท รองลงมา คือ 325 บาท กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

          ส่วนจังหวัดที่ปรับเป็น 320 บาท มีทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา หนองคาย ลพบุรี ตราด ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และพังงา

 

          สำหรับจังหวัดที่ปรับเป็น 318 บาท มี 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สมุทรสงคราม สกลนคร มุกดาหาร นครนายก กาฬสินธุ์ และปราจีนบุรี

           จังหวัดที่ปรับขึ้นเป็น 315 บาท มี 21 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์  สระแก้ว พัทลุง อุตรดิตถ์ นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท เลย อุดรธานี ยโสธร พะเยา บึงกาฬ น่าน กาญจนบุรี และอ่างทอง

           สำหรับจังหวัดที่ปรับขึ้นค่าแรงเป็น 310 บาท จำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ตรัง ลำปาง ลำพูน เชียงราย สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศรีสะเกษ ตาก ชัยภูมิ อำนาจเจริญ แพร่ ราชบุรี ระนอง มหาสารคาม ชุมพร หนองบัวลำภู และสตูล

           ในส่วนของจังหวัดที่ปรับขึ้นน้อยที่สุด จำนวน 308 บาท มี 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

           ทั้งนี้ ภาพรวมในการปรับค้าจ้างอยู่ที่ 5 บาทจนถึง 22 บาท และเฉลี่ยอยู่ที่ 315.97 บาท

           ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นหลักประกันให้กับแรงงาน กระทรวงจะมีการปรับแก้กฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดทำโครงสร้างการปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี โดยจะนำร่องใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

            ด้านตัวแทนลูกจ้างกล่าวเพียงสั้นๆ ขณะเดินออกจากห้องประชุมว่า “ลูกจ้างแฮปปี้ครับ ลูกจ้างแฮปปี้”

            ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในส่วนของผู้ประกอบการมีการโต้แย้งกับตัวเลขนี้หรือไม่ ปลัด บอกว่า มติทั้งหมดนี้เป็นเอกฉันท์ ไม่ได้มีการลงคะแนนแต่อย่างใด เพราะรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ ด้วยการลดหย่อนภาษี 1.5 เท่าที่เป็นเงินในส่วนจ่ายค่าจ้าง

ตำแหน่ง: บอร์ดค่าจ้างเคาะค่าแรงขั้นต่ำ5-22บาท
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/309760

Details

Start:
19 มกราคม 2018
End:
8 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42627/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ

กระทรวงแรงงาน เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท พร้อมจัดสวัสดิการ ที่พัก ทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หวังแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 -นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดประชุมผู้ประกอบการประมงจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง ตราด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปัตตานี กระบี่ นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป บรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในมาตรการระยะสั้นอย่างเร่งด่วน    พร้อมทั้งรับทราบสภาพการจ้าง อัตราค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ สัญญาจ้าง เป็นต้น

           ในเบื้องต้น ที่ประชุมมีข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทน โดยให้จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท พร้อมจัดสวัสดิการ จัดที่พัก และอาหารให้แก่แรงงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล โดยจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราวันละไม่น้อยกว่า 400 บาทอีกด้วย

 
          นายสุทธิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ G TO G ซึ่งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท นั้น กระทรวงแรงงานจะนำข้อเสนอเข้าคณะอนุกรรมการค่าจ้างต่อไป

ตำแหน่ง: เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมจัดสวัสดิการที่พักทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  

Details

Start:
7 มิถุนายน 2017
End:
27 มิถุนายน 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39587/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงแรงงานชงครม.เพิ่ม-ขยายสิทธิผู้ประกันตนม.40

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

 รมว.แรงงาน ชง ครม.พิจารณาเพิ่มและขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.40

 
          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่รัฐธรรมนูญไทย 2560 ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้าถึงการประกันสังคม โดยจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นวัยทำงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตน กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ ประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 3 ฉบับ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ ในวันที่ 25 เม.ย. 2560 โดยร่างกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. …
          3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …
          สำหรับร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้แก่ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท สำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเบิกได้ตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาล และกรณีไม่ได้นอนพักรักษาตัวแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท กรณีมีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว 1-2 วัน ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 50 บาท แต่ไม่เกินคนละ 3 ครั้งต่อปี เพิ่ม เงินสงเคราะห์กรณีตาย 3,000 บาท เมื่อส่งสมทบมาแล้ว 60 เดือน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) โดยเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อปี และไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 200 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อปี กรณีตายค่าทำศพ 40,000 บาท ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร อัตราคนละ 200 บาทต่อเดือนคราวละ 2 คน กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จชราภาพ หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ยังสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทองได้ หากขาดเงินสมทบยังเป็นสมาชิกต่อได้ และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบกับผู้ประกันตน
          นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มประโยชน์การบริการทางการแพทย์ ในระหว่าง ปี 2558-2559 จำนวน 12 รายการ ดังนี้
          1. ปรับเงื่อนไขคุณสมบัติสถานพยาบาลที่ผ่าตัด ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มจำนวนสถานพยาบาล
          2. เพิ่มวงเงินสำหรับการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดเพื่อการฟอกไตหรือวางท่อรับ-ส่งน้ำยาล้างช่องท้อง (เพิ่ม 10,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท ต่อ 2 ปี)
          3. เพิ่มการเข้าถึงยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยเพิ่มรายการยาจากเดิม 9 รายการ เป็น 11 รายการ
          4. เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/เอดส์ ในระยะแรกเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำงานและใช้ชีวิตเช่นคนปกติ
          5. เพิ่มการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke) และผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลับ (STEMI) โดยจ่ายค่ายาให้แก่สถานพยาบาล
          6. การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทันตกรรมกรณี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน จากเดิม 600 บาท เป็น 900 บาทต่อคนต่อปี และให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย
          7. เพิ่มอัตราการผ่าตัดอวัยวะกระจกตา จากเดิม 25,000 บาท เป็น 50,000 บาท 
          8. ปรับปรุงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม เพิ่มจาก 31 รายการ เป็น 95 รายการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
          9. เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนที่มีการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป จากเดิมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
          10. การตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาลตามบัตรฯ
          11. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้ครอบคลุมทั้ง กรณีใช้เนื้อเยื่อของตนเองเนื้อเยื่อของพี่น้อง และเนื้อเยื่อของผู้บริจาค จาก 750,000 บาท เป็น 1,300,000 บาท
          12. กรณีคลอดบุตร เพิ่มสิทธิจากการเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นไม่จำกัดจำนวนครั้ง
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาให้แรงงานนอกระบบ มีสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคง และพร้อมสร้างคุณภาพการดำรงชีวิตให้ยั่งยืนต่อไป

ตำแหน่ง: ชงครม.เพิ่ม-ขยายสิทธิผู้ประกันตนม.40
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
21 พฤษภาคม 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38786/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงแรงงานศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ

กระทรวงแรงงาน คนวัยเกษียณเฮ ได้บรรจจุงาน 140 คน หลังสมัครผ่านศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต ขณะที่ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการได้รับความสนใจสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังจากกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ส.ค.59 จนถึง ม.ค. 60 มีผู้สูงอายุที่อยากทำงานหารายได้ ไม่ต้องรบกวนลูกหลาน สมัครใช้บริการจัดหางานจำนวน 1,421 ราย จากที่มีตำแหน่งานว่าง 758 อัตรา ขณะนี้ได้รับการบรรจุงานแล้ว 141 ราย บางรายได้ประกอบอาชีพอิสระ โดยในเดือน ม.ค.มีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน ผู้เพาะปลูกอ้อย นักแนะแนว และพนักงานบริการลูกค้า ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งเสมียนพนักงานทั่วไป และพนักงานธุรการ

ในส่วนของภาครัฐได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55-75 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสุข ในการทำงาน ทั้งยังเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุอีกด้วย โดยคนสมัครทำงานต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา มีความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวหรือให้คำปรึกษากับผู้ที่หางานทำได้ยาก จะมีการจ้างงานผู้สูงอายุ 20 คน ระยะเวลาทำงาน 144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง หรือมีรายได้ถึง 108,000 บาท/คน

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า หากผู้สูงอายุต้องการหางานทำ หารายได้ มีอาชีพ แม้จะอายุมากแล้ว ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) หรือตึกสีลูกกวาด ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหากไม่สะดวกเดินทางจะสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ก็ได้ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ด้านนายพรชัย เอกฤทัยเจริญสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้จัดการธนาคาร กล่าวว่า ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ถึงแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนหางานทำได้ ทำให้มีรายได้ มีอาชีพ ตนไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่การที่ได้รับโอกาสได้งานทำในวัยเกษียณ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ ขณะที่นางศิริพร อิ่มทั่ว อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เข้ามาสมัครงานแล้วได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำงานด้านบริการ เพราะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสุขมากที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี

 

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงแรงงาน :
แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/content/874116

Details

Start:
8 มีนาคม 2017
End:
28 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37527/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงแรงงาน -28 ส.ค. 2559 |บังคับเพิ่มค่าจ้าง 300-700 บาท มีผล 10 ส.ค.59 ไม่จ่ายปรับ 1 แสน

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

แรงงานมีฝีมือเฮ! รัฐบังคับเพิ่มค่าจ้าง 300-700 บาท มีผล 10 ส.ค.นี้ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 สาขา ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และกลุ่มลอจิสติกส์ กำหนดโทษนายจ้างไม่จ่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เผย “บอร์ดค่าจ้าง” จ่อถกเพิ่ม 12 สาขา กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พลาสติก เข้าคิว!

วันนี้ (5 ส.ค.) ที่กระทรวงแรงงาน มีการแถลงข่าวเปิด “ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)” ภายหลังกระทรวงแรงงานได้ประกาศแล้ว 35 สาขาอาชีพ และในวันที่ 10 ส.ค.นี้จะบังคับใช้อีก 20 สาขาอาชีพใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และกลุ่มลอจิสติกส์ โดยในกลุ่มเหล่านี้จะมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปจนถึงประมาณวันละ 700 บาท

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า “การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาทางอ้อมเช่นกัน เพราะการได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะเป็นเสมือนเส้นทางความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ (Career Path) ของลูกจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ (Unskilled Labour) จนกระทั่งถึงระดับช่างฝีมือ (Skilled Labour) ทำให้คนทำงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น ลูกจ้างและนายจ้างได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และในที่สุดประโยชน์โดยรวมจะตกอยู่กับประเทศไทย โดยการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะส่งผลดี 4 ประการ คือ

1) ทำให้คนทำงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 20 สาขาอาชีพ ทั้งระดับ 1 และ 2 มีค่าจ้างเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน ทำให้คนทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 2) เป็นแรงจูงใจให้คนทำงานทั่วไปได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น 3) ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกแรงงานที่มีฝีมือเข้าทำงาน ทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนผลิตเพราะไม่เกิดการผิดพลาดระหว่างการผลิต และสามารถรักษาบุคลากรที่มีฝีมือไว้ได้ด้วย 4) ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน และรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มีรายงานว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) กำลังมีการพิจารณาอีก 12 สาขา เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พลาสติก เป็นต้น เชื่อว่าการกำหนดดังกล่าวนายจ้างจะได้รับประโยชน์จากแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลด้วย ขณะที่ภาคแรงงานก็จะได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามประกาศดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับรายละเอียดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ แบ่งดังนี้

1. กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระดับ 1 ค่าจ้าง 360 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 430 บาท / พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับ 1 ค่าจ้าง 370 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 445 บาท / ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระดับ 1 ค่าจ้าง 410 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 490 บาท / ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง ค่าจ้าง 480 บาท

2. กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างกลึง ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท / ช่างเชื่อมมิก-แม็ก ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท / ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาทระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท / ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท

3. ยานยนต์ ประกอบด้วย ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท / ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถัง ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท / พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์(ขั้นสุดท้าย) (ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 480 บาท

4.อัญมณี ประกอบด้วย ช่างเจียรไนพลอย ระดับ 1 ค่าจ้าง 420 บาทิระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท / ช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1 ค่าจ้าง 420 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท / ช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1 ค่าจ้าง 420 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท / ช่างอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1 ค่าจ้าง 420 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท

5. ลอจิสติกส์ ประกอบด้วย นักบริหารการขนส่งสินค้า ระดับ 1 ค่าจ้าง 415 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 500 บาท / ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ค่าจ้าง 360 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 430 บาท / ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ค่าจ้าง 350 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 420 บาท / ผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ค่าจ้าง 340 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 410 บาท

“ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แรงงานจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานฝีมือจะมากำกับเรื่องสมรรถนะ ที่จำเป็นส่วนที่ขาดก็ต้องมีการเติมเต็ม ซึ่งคนทำงานจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา” ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ตำแหน่ง: บังคับเพิ่มค่าจ้าง 300-700 บาท มีผล 10 ส.ค.59 ไม่จ่ายปรับ 1 แสน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000077926

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงแรงงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 สิงหาคม 2016
End:
28 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35678/

Venue

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map