Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กองทัพเรือ

28 พฤศจิกายน 2016 - 9 ธันวาคม 2016

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |พนักงานโรงพิมพ์

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกรีน การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุดและแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตำแหน่ง: พนักงานโรงพิมพ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
28 พฤศจิกายน 2016
End:
9 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36524/

Venue

กองทัพเรือ
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |48 อัตรา (ชาย/หญิง)

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชกรพลเรือนให้การรับรองหรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้

  • บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การสอบบัญชี/การบัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน จำนวน 6 อัตรา
  • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 3 อัตรา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 6 อัตรา
  • วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • เคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์/เคมีอินทรีย์/อินทรีย์เคมี/เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม/เคมีอุตสาหกรรม/เคมีทั่วไป (รับเฉพาะเพศชาย)
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 28 อัตรา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: 48 อัตรา (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 สิงหาคม 2016
End:
22 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35693/

Venue

กองทัพเรือ
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ,พนักงานโรงพิมพ์,

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
2. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยลวด เย็บด้ายด้วยมือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปกแฟ้ม ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ทำกล่อง ทำซอง และแฟ้มเก็บเอกสาร
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกรีน การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุด และแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ,พนักงานโรงพิมพ์,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |พนักงานบริการ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– เพศชาย/หญิง
– มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิดสำนักงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของทางราชการ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยงต่างๆ
4. รับ – ส่งหนังสือราชการทั้งในและนอกสำนักงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยงกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

กรมยุทธการทหารเรือ
กรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพ Thailand + Google Map