Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

9 สิงหาคม 2017 - 8 กันยายน 2017

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -8 ก.ย. 2560

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ขอรบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ.. กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง “นิติกร” (ป.โท) และเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 60 – 8 ก.ย. 60 ณ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวันและเวลาราชการ ..(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ที่แนบมา) หรือ โทร.0-2793-1096 (ในเวลาราชการ) http://www2.dgr.go.th/2316.html

ตำแหน่ง: นิติกร(ป.โท)และเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
9 สิงหาคม 2017
End:
8 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40775/

Venue

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 เม.ย. 2560

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ตำแหน่ง 1 สายงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษาให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติราชการ ทะบเียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2555

คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ในด้านงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนัดงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
15 เมษายน 2017
End:
28 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38395/

Venue

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นิติกร (ป.โท)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-42,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ม.ค. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
21 ธันวาคม 2016
End:
20 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36680/

Venue

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นิติกร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน 1 สายงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

(1) นิติกร (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความ หรือมีการหารือบ่อยๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรีความกฎหมายและตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
1 สิงหาคม 2016
End:
15 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35525/

Venue

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com