Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

1 สิงหาคม 2016 - 15 สิงหาคม 2016

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นิติกร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน 1 สายงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

(1) นิติกร (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความ หรือมีการหารือบ่อยๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรีความกฎหมายและตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
1 สิงหาคม 2016
End:
15 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35525/

Venue

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map