Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4 มีนาคม 2018 - 12 มีนาคม 2018

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ แผนกจัดหา กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

การทางพิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ แผนกจัดหา กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ฯโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่ง่ถายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานผ่านาการเณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  สำนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

การสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มีนาคม 2018
End:
12 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43300/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-8 ก.ย. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2017
End:
8 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41077/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-5 ก.ย. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโยธา) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2017
End:
5 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41075/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 3 ก.ค. -31 ก.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 กรกฎาคม 2017
End:
31 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40036/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 มิ.ย. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,900-20,030
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
28 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40038/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤษภาคม 2017
End:
31 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39106/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤษภาคม 2017
End:
17 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39105/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤษภาคม 2017
End:
23 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39103/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 2 พ.ค. -31 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2017
End:
31 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38774/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -17 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  ,online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2017
End:
17 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38772/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
9 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38775/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 เม.ย. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 เมษายน 2017
End:
27 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38402/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 เมษายน 2017
End:
5 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37806/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 20 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37629/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มี.ค. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิทยากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,900
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
18 มีนาคม 2017
End:
30 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37628/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.พ. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
16 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37268/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
28 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37267/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กุมภาพันธ์ 2017
End:
28 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37266/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |วิศวกร ระดับ 4 (วิศวกรรมโยธา)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 4 (วิศวกรรมโยธา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 ตุลาคม 2016
End:
10 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36383/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ต.ค. -17 พ.ย. 2559 |ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กาทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสนมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตามข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน และมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสำรวจ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

2. ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานสำรวจรังวัด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานประเมินราคาที่ดิน

3. หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)ตำแหน่ง: ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2016
End:
17 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36382/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |ช่าง กองบำรุงรักษาอุปกรณ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง กองบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35968/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 22 ส.ค. -22 ก.ย. 2559 |ช่าง กองบำรุงรักษาทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง กองบำรุงรักษาทาง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2016
End:
22 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35969/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 24 ส.ค. -22 ก.ย. 2559 |ช่าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2016
End:
22 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35822/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 24 ส.ค. -26 ส.ค. 2559 |ช่าง (กองไฟฟ้า)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง (กองไฟฟ้า)
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2016
End:
26 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35823/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ก.ค. -10 ส.ค. 2559 |พนักงานธุรการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,711-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
10 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35530/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 27 เม.ย. -19 มิ.ย. 2559 |นักการ (งานเอกสาร)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักการ (งานเอกสาร)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
27 เมษายน 2016
End:
19 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34360/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 4 เม.ย. -21 เม.ย. 2559 |พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
4 เมษายน 2016
End:
21 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34206/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 เม.ย. -27 เม.ย. 2559 |วิทยากร ระดับ 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ปรกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนก พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กงอบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตำแหน่ง: วิทยากร ระดับ 4
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2016
End:
27 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34208/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |ช่าง กองบำรุงรักษาทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่าง กองบำรุงรักษาทาง
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2016
End:
29 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34207/

Venue

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.พ. -26 ก.พ. 2559 |พนักงานธุรการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,711-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 มี.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com