Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

17 กุมภาพันธ์ 2018 - 5 มีนาคม 2018

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2561

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริหารค่าภาระเงินสด สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการบัญชี

จำนวน  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจึงจะสามารถขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานสังกัดอื่นได้

วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจำนวนเงิน 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2269-5430 และ 0-2269-5437 ในวันและเวลาราชการ

สมัครสอบด้วยตนเอง

 1. ซื้อใบสมัครสอบได้ที่กองจัดการเงิน สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 3 อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ ในราคาใบละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. มาสมัครสอบด้วยตนเองที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารการท่าเรือฯ ระหว่างเวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00-15.00 น.
 3. ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่งละ 270 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่าย (ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ) ที่ใช้ในการสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  5. หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาย
  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 5. ผู้สมัครที่แจ้ง หรือใช้เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,410-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
5 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42992/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2561

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บริหารกิจการของ กทท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่คณะกรรมการ กทท. กำหนด รวมทั้งสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายคณะกรรมการ กทท. ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของ กทท.

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กุมภาพันธ์ 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42829/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 เม.ย. 2560

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 เมษายน 2017
End:
24 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38348/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 เม.ย. 2560 รวม 8 อัตรา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม 2017
End:
5 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37750/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 ม.ค. -10 ก.พ. 2560 |

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ แผนกข้อมูลข่าวสารตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  ,online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มกราคม 2017
End:
10 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37093/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ก.ย. -10 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ประกอบข้อ 5 ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกต่างประเทศ กองกลาง ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีคุณสมบัติดังประกาศ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กันยายน 2016
End:
10 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36095/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ส.ค. -29 ส.ค. 2559 |สถาปนิก 8

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: สถาปนิก 8
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 17,830-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2016
End:
29 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35529/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -16 มี.ค. 2559 |พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,740-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Date:
25 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/33998/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,740-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
11 มีนาคม 2016
End:
31 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34000/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |พนักงานธุรการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,410-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
11 มีนาคม 2016
End:
31 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/33999/

Venue

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.พ. -17 มี.ค. 2559 |นักวิชาการ,สถาปนิก

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งสถาปนิก 8 แผนกสถาปัตย์ กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง
ตำแหน่งนักวิชาการ 6 หมวดประเมินผลและติดตามงานสิ่งแวดล้อม แผนสิ่งแวดล้อม กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน

ตำแหน่ง: นักวิชาการ,สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com