Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานสถาปัตยกรรม

6 มีนาคม 2017 - 26 มีนาคม 2017

“งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2560

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบ

 

ออกแบบ ตกแต่ง กำหนดรายการประกอบแบบงานด้านสถาปัตยกรรมฯ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน
ทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ และงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ ตกแต่งภายใน
งานวางแผนการทำงาน เพื่อให้การปรับปรุงก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
26 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37501/

Venue

งานสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2560

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบ

 

ทำหน้าที่ติดต่อนัดหมาย จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ติดตามผลการปฏิบัติตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งในงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
26 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37500/

Venue

งานสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2560

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบ

 

ทำหน้าที่ติดต่อนัดหมาย จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ติดตามผลการปฏิบัติตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งในงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
26 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37499/

Venue

งานสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2560

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบ

 

สำรวจศึกษาวางแผนวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา บูรณะซ่อมแซม อำนวยความสะดวก ปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง ศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
26 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37498/

Venue

งานสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map