Loading Events

« All Events

ดูคะแนนสอบท้องถิ่น

4 ธันวาคม - 24 ธันวาคม

“ดูคะแนนสอบท้องถิ่นเปิดช่องทาง”การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น”ทางE-mail

ดูคะแนนสอบท้องถิ่น กสถ. มอบมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดช่องทาง “การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น” ทาง E-mail

 

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนว่า ผู้สมัครสอบสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบในการขอทราบผลการสอบแข่งขันดังกล่าว

ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ ควรดำเนินการ ดังนี้
1. ส่งอีเมลไปที่ dlaapc2560@gmail.com
2. แจ้งข้อมูลในการสอบ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งที่สมัครสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัคร เป็นต้น
3. แจ้งความประสงค์ขอทราบผลคะแนนสอบ
4. รูปภาพเอกสารหลักฐาน บัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง: เปิดช่องทาง”การขอดูคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่น”ทางE-mail
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน ดูคะแนนสอบท้องถิ่น :ตนเอง  

Venue

ดูคะแนนสอบท้องถิ่น
ดูคะแนนสอบท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map