Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธกส.

16 มิถุนายน 2017 - 30 มิถุนายน 2017

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสมาคมสโมสรพนักงานงธนาคารเพืื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร (ส.ธกส.)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ส.ธกส.

ด้วยสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) นิติบุคคลจดทะเบียน เป็นสมาคม เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัสดิการพนักงาน ธ.ก.ส. ประสงค์รับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับ)
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce
 4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง ออกแบบ Feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้รับเป็นอย่างดี มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธดี มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้

ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน 11,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับ)
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านพานิชยกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เลขานุการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microksoft Office
 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี การจัดการเอสการต่างๆ การบริหารจัดการเกี่ยวกับจัดการอุปกรณ์สำนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ มีมนุษญ์สัมพันธ์ดี มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 5. สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้ 35 คำต่อนาที ข้อความภาษาอังกฤษได้ 45 คำต่อนาที

ตำแหน่ง: พนักงานการตลาด,พนักงานอำนวยการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 4 ก.ค. 2560

Details

Start:
16 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39794/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map