Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม 2016 - 31 ธันวาคม 2016

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ธ.ค. -31 ธ.ค. 2559 |โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ความรับผิดชอบหลัก
● ธปท.ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เป็นประโยชน์กับงาน ธปท. เพื่อปฏิบัติงานในสายนโยบายการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน และกลุ่มเสถียรภาพทางการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มงานสำคัญของ ธปท. (Critical Areas เช่น Economics /Econometrics /Finance / Financial Economics / Economics and Finance / International Law / Business Administration (Banking and Finance) และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. *และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.0
● ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (หากผู้สมัครจบการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ)
● หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
การทดสอบ
● ทดสอบจิตวิทยา บุคลิกภาพและความถนัด
● สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
● ธปท. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ที่ ธปท. กำหนด จาก Email: Recruit2@bot.or.th
● ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือข้อมูลและเอกสารมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
● ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครผ่านทาง ระบบสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bot.or.th และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัครจึงควรศึกษาวิธีการสมัคร จากคู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบกลุ่มสาขาวิชา และ คู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบตำแหน่งงาน และเตรียมไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2283 5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.thตำแหน่ง: โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
21 ธันวาคม 2016
End:
31 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36739/

Venue

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย Thailand + Google Map
Phone:
02-283-6753
Website:
https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Detail.aspx?PeriodID=IPRD2015122187990003&AplType=1&MenuType=1