Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

นายกรัฐมนตรี

22 ธันวาคม 2017 - 11 มกราคม 2018

“นายกรัฐมนตรีคำขวัญวันเด็ก2561

นายกรัฐมนตรี คำขวัญวันเด็ก 2561

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม ในการนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า..

”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญดังกล่าวเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ตำแหน่ง: คำขวัญวันเด็ก2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน นายกรัฐมนตรี :ตนเอง  

Details

Start:
22 ธันวาคม 2017
End:
11 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42365/

Venue

นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี ทั่วประเทศ Thailand + Google Map

“นายกรัฐมนตรีสั่ง!!ศึกษาแนวทางปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย

นายกรัฐมนตรี สั่งศึกษาแนวทางขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย

นายกรัฐมนตรี ออกหนังสือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางปรับเงินเดือนข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้เหมาะสม เป็นธรรมมากขึ้น หลังพบว่า เงินเดือนยังต่างกับพนักงานเอกชนพอสมควร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ออกหนังสือเวียน ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้กับคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำกับให้กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าครองชีพและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรอบใหม่

โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และให้ประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน เพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในการปฏิรูปต่อไปด้วย

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน ว่า กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการศึกษาปรับขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการประจำชั้นผู้น้อย ตามที่นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายไว้ และยอมรับว่าตอนนี้เงินเดือนของข้าราชการชั้นผู้น้อย ยังมีความแตกต่างกับเงินเดือนของพนักงานจากบริษัทเอกชนอยู่พอสมควร

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน แต่หากศึกษาออกมาแล้วจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่หรือจะขึ้นเมื่อไหร่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ เพราะต้องรอการพิจารณาความเหมาะสม และงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังก่อน

ตำแหน่ง: ศึกษาแนวทางปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน นายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
แหล่งที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

Details

Start:
29 กันยายน 2017
End:
19 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41269/

Venue

นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี ทั่วประเทศ Thailand + Google Map