Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มทร.ธัญบุรี

21 เมษายน 2017 - 28 เมษายน 2017

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -28 เม.ย. 2560

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2017
End:
28 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38366/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ 27 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการเขียนโครงการฝึกอบรม การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์
เชิงปริมาณ กราฟ รูปภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ประสานงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
2.ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถานประกอบการ
3.งานตรวจแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 1.2ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ความรู้เกี่ยวกับงานทำโครงการกับหน่วยงานภายนอก -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานบริการทางวิชาการ -ความรู้เกี่ยวกับงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37614/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -10 มี.ค. 2560

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๒.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
๓.มีบุคลิกไหวพริบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
๔.มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม เช่น สาขามิติ ไฟฟ้า อุณหภูมิและความดัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๖. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.บริหารงานและจัดการศูนย์สอบเทียบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม เช่นสอบเทียบสาขามิติ ไฟฟ้า อุณหภูมิ และความดัน เป็นต้น
๒.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
๓.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ Process Control, Electronic Process Control, Pneumatic Process Control เป็นต้น รวมถึงห้องปฏิบัติการอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
๔.เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสอนภาคปฏิบัติเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
10 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37420/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -28 ม.ค. 2560 |

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชี
2. สามารถออกแบบประชาสัมพันธ์ จัดทำฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลและจัดการเว็ปไซต์
3. สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ต้องมีเอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือถ้ามีผลภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
ประสานงานระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำและจัดระบบเอกสารราชการ ทำรายงานการประชุม จัดโครงการอบรมสัมมนา สุรปผลกิจกรรมการดำเนินงานและทำรายงานการประชุม PDCA ทำฐานข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SME ของคณะบริหารธุรกิจมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
สามารถทำ แผนระยะสั้น /ระยะยาว แผนกลยุทธ์ ของศูนย์ฯ
3. ด้านบริการ
ให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านต่างๆ ทำเว็บไวต์ โซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 60 คะแนน สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 40 คะแนน

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มกราคม 2017
End:
28 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36995/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤศจิกายน 2016
End:
1 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36464/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -12 ธ.ค. 2559 |รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ,สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

สายสนับสนุน

จำนวน 23 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี, ปริญญาโท

สายวิชาการ

จำนวน 73 อัตรา วุฒิปริญญาโท,ปริญญาเอกตำแหน่ง: รวม 96 อัตรา สายวิชาการ,สายสนับสนุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 14,950-31,500
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: นครนายก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.ธัญบุรี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2016
End:
12 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36527/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
3)มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน รางหนังสือ โตตอบ บันทึก ยอเรื่องสรุปความเห็น
1.2รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง
1.3ให้บริการและรวบรวมเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ตลอดจนติดตามใหมีการซอม บํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลา
1.4 รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
1.5 ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานธุรการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2016
End:
28 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36247/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -26 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3. มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
4. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความสามารถ โปรกแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
6. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
7. มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
8. ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
มีความรู้ด้านงานสิ่งทอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านซักอบรีดได้
2. ด้านการวางแผน
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน
3. ด้านการประสานงาน
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. ด้านการบริการ
รักในงานบริการด้านซักอบรีด บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดตามลำดับ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 ตุลาคม 2016
End:
26 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36200/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
1.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
1.3 ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
1.4 จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5 จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 สิงหาคม 2016
End:
19 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35565/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -22 ก.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
1.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
1.3 ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
1.4 จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5 จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครื่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 7.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2016
End:
22 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35254/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2016
End:
8 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35089/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -6 ก.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มิถุนายน 2016
End:
6 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35108/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ค. -18 พ.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) คบ.(ไฟฟ้า) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
(3) สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
(4) ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1 จัดเตรียมอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการสำหรับแต่ละการทดลอง
2 ดูจัดกลุ่มและจัดทำตารางการใช้ห้องปฏิบัติการประจำภาคเรียน
3 การเบิก-คืนและตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและหลังการเบิก-คืนในแต่ละการทดลองประจำวัน
4 การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในแต่ละการทดลองประจำวัน
5 การตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์ประจำภาคการศึกษา
6 การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมและจัดเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่
7 วางแผนเรื่องการห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการหน่วยงาน
8 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการ งานในหน้าที่เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ(ทฤษฏี)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามรารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
10 พฤษภาคม 2016
End:
18 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34384/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 เม.ย. -13 พ.ค. 2559 |65 อัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ด่วน!!!!! มทร.ธัญบุรี เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 65 อัตรา ได้แก่
สายวิชาการ จำนวน 40 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559” หรือ http://rmutt.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. #รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย #ราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง: 65 อัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 14,950-31,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.ธัญบุรี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
24 เมษายน 2016
End:
13 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34357/

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการเขียนโครงการฝึกอบรม การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์
เชิงปริมาณ กราฟ รูปภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประสานงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
1.1 ประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายความร่วมมือ
1.2 ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างนักวิจัย กับเครือข่ายความร่วมมือ
1.3 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลต่อเครือข่ายความร่วมมือ
1.4 จัดทำและบันทึกฐานข้อมูลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
2. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถานประกอบการ
2.1 จัดทำโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการงานวิจัยที่มีประสบการณ์
2.2 ประสานงานโครงการและสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 จัดทำข้อมูลนักวิจัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
2.4 รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ
2.5 ประสานเชื่อมโยงนักวิจัยไปปฏิบัติงานสถานประกอบการ
2.6 จัดทำกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจให้เกิดความคล่องตัว
2.7 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
2.8 สำรวจ ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค
2.9 จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา
3. งานตรวจแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,880-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.พ. -15 ก.พ. 2559 |นักวิชาการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
(3) สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
(4) ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
2. ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3. ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
4. จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครี่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ(ทฤษฏีและปฏิบัติ)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามรารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ธัญบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี นครนายก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com