Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มรภ.ราชนครินทร์

14 ตุลาคม 2016 - 21 ตุลาคม 2016

“มรภ.ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มรภ.ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word เป็นต้น) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน ปฏิบัติงานเลขานุการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
วิธีการประเมิน : หลักฐานการผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.ราชนครินทร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.ราชนครินทร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
14 ตุลาคม 2016
End:
21 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36185/

Venue

มรภ.ราชนครินทร์
มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map