Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มรภ.สกลนคร

20 ธันวาคม 2016 - 4 มกราคม 2017

“มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -4 ม.ค. 2560 |นายช่างไฟฟ้า

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A001
อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์)
3. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน งานระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์
2. งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์
3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการ ปฏิบัติงานด้วยระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สกลนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ธ.ค. 2559
สอบวันที่: 19 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 19 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.สกลนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
20 ธันวาคม 2016
End:
4 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36689/

Venue

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร สกลนคร Thailand + Google Map

“มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -4 ม.ค. 2560 |นายช่างไฟฟ้า

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A001
อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์)
3. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน งานระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์
2. งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์
3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการ ปฏิบัติงานด้วยระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สกลนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ธ.ค. 2559
สอบวันที่: 19 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 19 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.สกลนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
20 ธันวาคม 2016
End:
4 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36689/

Venue

มรภ.สกลนคร
มรภ.สกลนคร สกลนคร Thailand + Google Map