Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยนครพนม

12 พฤษภาคม 2018 - 20 พฤษภาคม 2018

“มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 20 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 พฤษภาคม 2018
End:
20 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44212/

Venue

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม Thailand + Google Map

“มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ธ.ค. 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel,
Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ
มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทนและทุ่มเท
ในหน้าที่รับผิดชอบ
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ งานหลักสูตร งานทะเบียน และประมวลผลในระดับอุดมศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางราชการ ด้านวิชาการ งานหลักสูตร งานทะเบียน และประมวลผล

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ งานหลักสูตร งานทะเบียน ประมวลผล และเอกสารทางราชการอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 ธันวาคม 2017
End:
11 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42114/

Venue

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม Thailand + Google Map

“มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4.. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
7. เคยมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แสดงหลักฐาน)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการ/งานสารบรรณ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง
อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการหรือทะเบียนและประมวลผลใน ระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานได้
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนในระดับอาชีวศึกษา อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการดูแลระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแลระบบฐานข้อมูลซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,อาจารย์,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครพนม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
10 พฤศจิกายน 2017
End:
15 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41752/

Venue

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม Thailand + Google Map

“มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2560 รวม 270 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อน
ว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว
ว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207

ตำแหน่ง: อาจารย์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 19,500-31,500
อัตราว่าง: 270
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยนครพนม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2017
End:
31 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40969/

Venue

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com