Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4 สิงหาคม 2018 - 16 สิงหาคม 2018

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2018
End:
16 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/192/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
4. มีความรู้ความสามรถด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
29 ธันวาคม 2017
End:
25 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42389/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -17 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานมาแสดง
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– พิมพ์ดีภาษาไทย 40 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/2013-11-29-04-23-32/item/2149.html

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม 200 คะแนน 2.ประเมินสมรรถะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ – ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2017
End:
17 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40671/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com