Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ม.มหิดล

25 มีนาคม 2017 - 31 มีนาคม 2017

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -31 มี.ค. 2560

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วัจนปฏิบัติศาสตร์ หรือการจัดการเอกสารและข้อมูลภาษา และความรู้ภาษาเอเชีย โดยเฉพาะภาษาเขมรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนตำรา การเรียนการสอน หรือมีผลงานอื่นๆ ทางด้านการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์
๔. เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การเรียนการสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษาการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาภาษาศาสตร์
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอน

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุนของหน่วยงานอื่นใด

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
25 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37514/

Venue

ม.มหิดล
ม.มหิดล กรุงเทพฯ Thailand + Google Map