Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศอ.บต.

15 พฤศจิกายน 2017 - 14 ธันวาคม 2017

“ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -14 ธ.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะไต้รับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับปรากฏตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกของแต่ละตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ยะลา,ยะลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศอ.บต. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศอ.บต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
15 พฤศจิกายน 2017
End:
14 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41576/

Venue

ศอ.บต.
ศอ.บต. ยะลา Thailand + Google Map

“ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -16 ส.ค. 2559 |พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศอ.บต. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศอ.บต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
9 สิงหาคม 2016
End:
16 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35626/

Venue

ศอ.บต.
ศอ.บต. ยะลา Thailand + Google Map