Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ศาลปกครอง

6 สิงหาคม 2018 - 15 สิงหาคม 2018

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2561

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานที่ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,280 บาท (11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทและเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท)

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 17,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2018
End:
15 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/206/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -4 มิ.ย. 2561

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
อัตราค่าตอบแทน 18,000-22,000 บาท

ตำแหน่ง: เลขานุการประจำองค์คณะ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 มิ.ย. 2561

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2018
End:
4 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44195/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.พ. 2561

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปคกรอง เดือนละ 4,000 บาท

2. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำส่งหมายด้วยตนเอง (By Hand) โดยพนักงานเดินหมายนำหมายไปวางหรือปิดหมาย ตามคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งสำนวนการโอนคดีทางพัสดุไปรษณีย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงัวนปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)
 3. รู้จักเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างดี

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 2. มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานได้
 3. มีความรู้ในการดูแล บำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และสามารถรักษาความลับทางราชการ
 6. มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม
 8. มีจิตสำนึกบริการ
 9. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 10. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 11. มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงาราชการศาลปกครองตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปคกรองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

2. หน้าที่และลักษระงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัิตหน้าที่ และการรักษาความลับของทางราชการ
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
 6. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
 7. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 8. มีจิตสำนึกบริการ
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม
 10. มีความคิดเชิงองค์รวม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง างเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน” หรือ http://ww.admincourt.go.th

ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2018
End:
3 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42805/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ศาลปกครอง :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 ธันวาคม 2017
End:
23 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42154/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ศาลปกครอง :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 ธันวาคม 2017
End:
23 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42154/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.ย. -4 ต.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานนิติการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าะรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
2.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3.กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4.กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5.กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
6.กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.จิตสำนึกบริการ
4.การทำงานเป็นทีม
5.การยึดมั่นในความถูกต้อง
6.การมองภาพองค์รวม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 กันยายน 2017
End:
4 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41152/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ขยายเวลารับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 สิงหาคม 2017
End:
14 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41031/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2017
End:
24 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40707/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 พ.ค. -30 พ.ค. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงางานราชการศาลปกครอง

ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์

ด้วยสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์ ปฏิบัติที่สำนักงานศาลปกครงอนครราชสีมา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ถอดเทปบันทึกเสียงตามที่ตุลาการศาลปกครองได้บันทึกลงในเครื่องบันทึกเสียง ทำหน้าที่เรียกคู่กรณีและพยานเข้าห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวนเมื่อถึงเวลานัด นำคู่รกณีและพยานสาบานตัวก่อนให้ถ้อยคำต่อศาล เป็นผู้ประสานงานระหว่างศาล และคู่กรณีในห้องพิจารณาคดีหรือห้องไต่สวน และปฏิบัตงานอื่นตาที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี เลขานุการ การเงิน การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

ตำแหน่ง: พนักงานหน้าบัลลังก์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศาลปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 พฤษภาคม 2017
End:
30 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38962/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ค. -23 พ.ค. 2560 รวม 10 อัตรา

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
23 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38567/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครองแนวธงคำตอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

แนวธงคำตอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ
ข้อ ๑ ให้ท่านอธิบายเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดระหว่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
แนวธงคำตอบ
๑. อธิบายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ตามหมายเหตุ ท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. อธิบายลักษณะของการกระทำที่เป็นละเมิดไว้โดยเฉพาะว่ามีอย่างไร (มาตรา ๔๒๐ มาตรา๔๒๕ มาตรา ๔๒๖ และมาตรา ๔๒๗ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และ
ลักษณะความรับผิดของการกระทำทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่ามีความแตกต่างจากความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างไร (มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐)
ข้อ ๒ ในฐานะที่ท่านประสงค์จะเข้ามาเป็นบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ท่านมีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่หรือภารกิจของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง อย่างไร ให้อธิบายโดยสังเขป
แนวธงคำตอบ
อธิบายภารกิจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และอธิบายภารกิจของสำนักงานศาลปกครอง ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๓ การที่สำนักงานศาลปกครองประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ และต่อมา ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ประกาศ ๒ ฉบับดังกล่าว เป็นการพิจารณาทางปกครองและหรือคำสั่ง ทางปกครอง หรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย
แนวธงคำตอบ
๑. ข้อกฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๕ ได้นิยามความหมายของการพิจารณาทางปกครองและคำสั่งทางปกครองไว้ดังนี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กำหนดในกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง
๑) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๒. การอธิบายความหมายของคำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองทั่วไป คำสั่งทางปกครองเฉพาะ
๓. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการนั้น เป็นการประกาศเพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่สนใจประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเตรียมการและ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัย มาตรา ๕ ดังกล่าว
๔. ประกาศผลการสอบแข่งขัน เป็นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ประกาศ ฉบับดังกล่าวจึงถือเป็นคำสั่งทางปกครอง
* การให้คะแนนจะพิจารณาว่าเป็นไปตามธงคำตอบหรือไม่ อย่างไร และการแสดงเหตุผลประกอบในแต่ละเรื่อง *

ข้อ ๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลม จึงอยากทราบว่า การกระทำหรือไม่กระทำการใดที่ถูกกำหนดให้เป็นความผิดวินัย ตามกฎหมายดังกล่าว
แนวธงคำตอบ
อธิบายสาระสำคัญของ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจำแนกให้สามารถเข้าใจได้ว่า การกระทำใดบ้างเป็นความผิดวินัย (มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๕) การไม่กระทำการใดบ้างเป็นความผิดวินัย (มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒) และการกระทำใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง (มาตรา ๘๔ และ มาตรา ๘๕)
ข้อ ๕ อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนิติการเป็นผู้ยื่นคำฟ้อง ต่อศาลปกครองและดำเนินคดีแทนจนถึงที่สุด การดำเนินการของผู้อำนวยการกองนิติการเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินหรือไม่ อย่างไร
แนวธงคำตอบ
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติว่า อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะถือปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด หรือของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามในเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา วรรคสอง บัญญัติว่า “พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญา ฟ้องคดี และดำเนินคดี หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจ หรือที่ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติงานได้ จากบทบัญญัติดังกล่าวผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น อาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันปฏิบัติราชการแทนได้ ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดห้ามไว้ ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ปกติ แต่อธิบดีกรมที่ดินมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนิติการจัดทำคำให้การยื่นต่อศาลและดำเนินคดีแทนนั้น เป็นการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนิติการดำเนินคดีแทน เป็นการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน ตามมาตรา ๔๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า “ในการดำเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดี หรือดำเนินการแทนได้” ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และ การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ วรรคสอง ที่กำหนดว่า คู่กรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีของหน่วยงานทางปกครองนั้น หรือของหน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่หรือพนักงานอัยการฟ้องคดี หรือดำเนินคดีปกครองแทนได้ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนิติการดำเนินคดีแทน จึงไม่ใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในความหมายตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
—————————————————————

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ศาลปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 เมษายน 2017
End:
26 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38319/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -11 เม.ย. 2560

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มีนาคม 2017
End:
11 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37571/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |25 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกรสังกัดสำนักงานสาลปกครอง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1 ตำแหน่ง เจาหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.2 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.3 จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ งานตั้งสำนวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี งานข้อมูลสถิติการฟ้องคดี งานตรวจติดตามความเคลื่อนไหวของสำนวนคดีและจัดทำสารบบความ งาน ยืม-คืน คัดสำเนา จัดเก็บนสำนวนคดี และเอกสารคำคู่ความ งานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานสถิติคดีและรายงานความเคลื่อนไหวคดี งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล งานปลดหมายและส่งหมาย คำสั่ง ประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรืองานนิติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และ

(2) เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดบปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศษลปกครองจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)

การรับสมัครสอบ

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ (ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: 25 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
21 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36150/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -12 ก.ย. 2559 |นายช่างคอมพิวเตอร์

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
5 กันยายน 2016
End:
12 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35905/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -9 ก.ย. 2559 |นายช่างคอมพิวเตอร์

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2016
End:
9 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35777/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -27 ก.ค. 2559 |นายช่างคอมพิวเตอร์,พนักงานขับรถยนต์

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างคอมพิวเตอร์,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 กรกฎาคม 2016
End:
27 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35258/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -15 ก.พ. 2559 |พนักงานเดินหมาย

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพ Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com